Uffe Østergård: Den Europæiske identitet er svækket betragteligt

Om "Hvorhen Europa?"

"Hvorhen Europa?" er et hovedværk om europæisk historie og identitet og den aktuelle politiske situation mellem de europæiske lande og verden. Uffe Østergård insisterer på at vi kan lære af historien. "Hvorhen Europa?" er et godt sted at starte. Europas historie slutter ikke her. Den er begyndelsen på de næste tusind år, hvor Europa kommer til at spille en helt anden rolle end vi har vænnet os til. Europa fik femhundrede år som dominerende kontinent i verden. Men efter den europæiske verdenskrig 1914-45 er det slut – på trods af EU. Bogen er i den seneste tid blevet yderst tilstedeværende på utallige medier og har skabt debat om national identitet som aldrig før. 

Om forfatteren

Uffe Østergård (1945-), ph.d., er professor emeritus i dansk og europæisk historie ved CBS. Han er en af Danmarks skarpest profilerede stemmer i Europadebatten, og står bag en lang række udgivelser: bl.a. Europas ansigter, Nationale stater og politiske kulturer i en ny gammel verden (1992) og Hvorfor er danskerne danske? (2017). 

Lektørudtalelse af Kent Skov

Uffe Østergård er over tid den mest kyndige EU- og Europaforsker og forfatter, når det handler om både Europa og EU. hvor Europas identitet og historie ses i en sammenhæng med de mere EU-tekniske og politiske træk. Bogen her er et læseværdigt hovedværk, der opsamler netop de overordnede historiske, kulturelle, religiøse og politiske forhold, som gør det komplekse stof overskueligt og sammenhængende og ikke mindst forståeligt og interessant at læse. 

Interview i Politiken

Læs det omfattende interview med Uffe Østergård i Politiken, hvor den nationale identitet, samt indvandringen til Europa bliver heftigt debatteret. Ydermere sættes der spørgsmålstegn ved fremtiden for Europas magtposition og Uffe Østergård kommer med mulige grunde til svækkelse af denne. 

Læs interviewet: Briternes EU-exit bliver det endelige stød til Europas dominans

Interview i P1-Orientering Europa

Uffe Østergård interviewes i P1, hvor Uffe Østergård uddyber fremtiden for Europa og samtidig kommenterer historiske samt nutidige begivenheder, der har haft og til dels stadig har indflydelse på nutidens Europæiske identitet. 

Hør indslaget: EU taber kraft og indflydelse i verden

Anmeldelse

"Trods skønhedsfejl lykkes det dog Østergård at samle trådene i den dystre vision, som for alvor toner frem i det afsluttende kapitel. Det kan læses som et gravmæle over den jubelglade EU-optimisme, som i nullerne fik flere EU-forskere til at udråbe det 21. århundrede til en ny storhedstid for Europas »bløde magt«. I virkeligheden skal vi vist bare være glade, hvis det ikke ender i total opløsning og en tilbagevenden til det mørke 20. århundrede »med konkurrerende nationalstater og kamp mellem parlamentarisk demokrati og totalitære ideologier«, som Østergård advarer mod på bogens sidste sider: »Kort sagt det EU skulle forhindre.«."

- Anmeldelse ved Nikolaj Arve, Weekendavisen, 29. august 2018

Læs anmeldelsen: En europæisk parentes i historien

Læs mere om bogen