Udsatte unge på kanten af det danske samfund

Stigningen i antallet af unge, som er udsatte, kalder ikke blot på flere politiske initiativer, men også på mere forskningsmæssig viden. Meget af den eksisterende viden om udsatte unge er præget af, at der igennem længere tid har været fokus på risikofaktorer og tiltag, der kan afhjælpe eller virke forebyggende for udsathed blandt børn og unge. Det har som konsekvens, at vi ved noget om de unge i forhold til misbrug, hjemløshed, psykisk mistrivsel etc., mens der mangler viden om, hvordan de unge skaber sammenhæng og mening i deres liv med og på tværs af disse faktorer.

Nyt nummer af Dansk Sociologi indeholder blandt andet artiklen Handlestrategier blandt udsatte unge på kanten af det danske samfund, der omhandler netop de grupper af unge, som befinder sig i en svær situation, præget af depression, ensomhed, misbrug og erfaringer med selvmordsforsøg. Artiklens tre forfattere, Anne Görlich, Noemi Katznelson og Luna Christensen, har undersøgt, hvordan udsatte unge gennem forskellige handlestrategier forsøger at håndtere deres egen tilværelse. Med udgangspunkt i litteraturen om coping-strategier argumenterer forfatterne for, at unge i socialt udsatte positioner ikke blot tilpasser sig, men også forsøger at handle i håbet om, at livet bliver bedre. På bagrund af individuelle kvalitative interviews med en række udsatte unge identificerer artiklens forfattere tre forskellige typer af handlestrategier blandt de unge og anbefaler, at professionelle på det sociale område får kendskab til disse strategier og styrker indsatsen for at udvikle udsatte unges egne handlingsressourcer.

Læs mere om Dansk Sociologi