Studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

Det formelle omkring medindflydelse og medbestemmelse i den kommunale og regionale sektor er reguleret via det såkaldte MED-system. Her inddrages medarbejderne i ledelsens beslutningsproces. Forfatteren viser, hvordan denne særlige form for samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen praktiseres under rammerne med de fortsatte øgede krav om kommunernes effektivisering.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 250 sider | ISBN 9788757434057

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Resultatstyring i den offentlige sektor

Studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning
af Mads Kristiansen (red.)

Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres en række eksempler på, at implementeringen og anvendelsen af resultatstyring langt fra er problemfri.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 334 sider | ISBN 9788757432770

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr

Styring og motivation i den offentlige sektor

Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende. "Styring og motivation i den offentlige sektor" tager fat på denne problemstilling.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 124 sider | ISBN 9788757424973

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 160,00 kr

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation

af Heidi Salomonsen (red.)

Denne bog beskriver en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 208 sider | ISBN 9788757424997

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Reformanalyse

Hvordan den offentlige sektor grundlæggende er blevet forandret i 00´erne

Denne bog handler om reformer i den offentlige sektor, og hvordan man analyserer reformer.

Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de seneste år: Politireform, domstolsreform, strukturreform og kvalitetsreform. Bogen beskæftiger sig med 11 reformer i den danske offentlige sektor og har en grundig case-analyse af kvalitetsreformen. Den offentlige sektor i dag er en grundlæggende helt anden offentlig sektor end for ti år siden.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 156 sider | ISBN 9788757429442

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr