Bogliste - Statskundskabens klassikere

Aristoteles

Statskundskabens klassikere

Læs i denne bog, hvordan Aristoteles’ arbejde og filosofi har indflydelse på den måde vi i dag tænker og taler om politik, samfund og mennesker. Denne bog er en vigtig grundsten i uddannelsen af alle, der ønsker at vide noget om vores samfund og de tanker, det bygger på.

Læs mere
Udgave 01 2013 | 132 sider | ISBN 9788757427929

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Chantal Mouffe

Statskundskabens klassikere

Få en gennemgang af Chantal Mouffes (1943-) forfatterskab, der baserer sig på udsagnet om, at vores livsbetingelser er forskellige, mens vores grundlæggende politiske ideer lover frihed og lighed for alle. Under moderne forhold er skismaet uundgåeligt, og det skaber både dynamik og passioner, der fortløbende undergraver politisk stabilitet.

Læs mere
Udgave 01 2013 | 136 sider | ISBN 9788757430714

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Max Weber

Statskundskabens klassikere

Få en omfattende indføring i Max Webers tanker om politik med denne titel i ”Statskundskabens klassikere”.

Læs mere
Udgave 01 2013 | 140 sider | ISBN 9788757428353

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,01 kr 120,00 kr

Platon

Statskundskabens klassikere

Bogen giver dig et skarpt overblik over filosoffen, der studerede under Sokrates og selv fungerede som lærer for Aristoteles – Platon.

Platon står i spidsen af den række af politiske filosoffer, der indgår i serien statskundskabens klassikere, og det er ikke tilfældigt, at Platon er med i den moderne republikanismes kongerække af politiske filosoffer.

Han er berømt for sin påstand om, at stater aldrig vil blive ordentligt styret, medmindre man giver magten til dem, der mindst ønsker den: filosofferne.

Læs mere
Udgave 01 2013 | 134 sider | ISBN 9788757427936

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Kenneth Waltz

Statskundskabens klassikere

"A lot of people don't like realists (...) Realists face the world as it is. Most people want the world to be nicer and for people to be better." -Kenneth Waltz

Kenneth Waltz har om nogen forstået international politik og dets væsen. Hans hovedværk, Theory of International Politics (1979) har været med til at skabe grundlag for teoriudvikling, debatter og undervisning inden for international politik. I Walts' teori er det særligt hans hensigt, at forklare hvordan krige opstår og hvordan vilkårene for staternes indbyrdes forhold fremmer nogle handlemønstre frem for andre.

Læs mere
Udgave 01 2012 | 134 sider | ISBN 9788757424027

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Mancur Olson

Statskundskabens klassikere

Olsons teori om det kollektive handlingsproblem er blevet kaldt det centrale emne i Statskundskaben' Elinor Ostrom, Nobelprisvinder i økonomi 2009.

Siden Mancur Olson (1932-1998) er 'rationel choice' blevet en grundsten i statskundskab og sociologi.

Læs mere
Udgave 01 2012 | 128 sider | ISBN 9788757427462

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

N.F.S. Grundtvig

Statskundskabens klassikere

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) betragtes med rette som den enkeltperson, der har haft størst betydning for dannelsen af den danske nation, det som på engelsk kaldes 'nationbuilding'. Forståelsen og opbygningen af Danmark som nation fandt sted i Grundtvigs levetid og med ham selv som fødselshjælper. Grundtvig nåede i sit lange liv at blive en næsten mytologisk figur, som det i Danmark blev uundgåeligt at forholde sig til, når det drejede sig om temaer som folk, nation, demokrati, frihed, kirke og skole.

Læs mere
Udgave 01 2012 | 114 sider | ISBN 9788757427455

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Aaron Wildavsky

Statskundskabens klassikere

Aaron Wildavsky (1930-1993) var en af de mest betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Over en periode på knap 40 år var han (med)forfatter til mere end 30 bøger og 200 artikler, essays og bogkapitler. Mest kendt er formodentlig Wildavskys banebrydende analyser af offentlig budgetlægning fra begyndelsen af 1960 erne, som endnu i dag udgør den standard, som nye studier af budgetlægning vurderes op imod.

Læs mere
Udgave 01 2012 | 132 sider | ISBN 9788757427523

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Carl Schmitt

Statskundskabens klassikere

Bogen fokuserer på tre hovedtemaer i Carl Schmitts forfatterskab.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 128 sider | ISBN 9788757421750

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

David Easton

Statskundskabens klassikere

Takket være Erik Rasmussens 'Komparativ Politik I+II har David Easton fået status som dansk politologis gudfar. Den politiske systemmodel har siden 1960erne fået karakter af børnelæredom og mange politologer, der benytter sig af Eastons politiske systemsprog, er nok ikke klar over, at Easton er ophavsmanden til deres sondringer imellem krav og dagsordener, ledvogtere (gate-keepers) og beslutningstagere, outputs og outcomes, diffus opbakning og specifik støtte mv.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 132 sider | ISBN 9788757421781

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Jürgen Habermas

Statskundskabens klassikere

Jürgen Habermas hører til blandt vores samtids allervigtigste og mest indflydelsesrige tænkere. Han har siden begyndelsen af 1960'erne og frem til i dag sat dybt præg på debatten ikke blot blandt filosoffer, sociologer og politologer, men også i den offentlighed, som han selv ser som demokratiets vigtigste institution.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 131 sider | ISBN 9788757423884

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Michel Foucault

Statskundskabens klassikere

Michel Foucault (1926-1984) analyserer enheden af suverænitet, disciplin og normalisering for at styre 'input-politikken' samt enheden af statsræson, 'governmentality' og praktisering af frihed i 'output-politikken'.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 125 sider | ISBN 9788757421774

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Nicos Poulantzas

Statskundskabens klassikere

Nicos Poulantzas (1936-1979) var blandt 1960ernes og 1970ernes mest fremtrædende vestlige nymarxistiske samfundsforskere.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 127 sider | ISBN 9788757423785

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Robert A. Dahl

Statskundskabens klassikere

Robert A. Dahl betragtes som demokratiteoretiker, og som vore tids største, omend han aldrig selv har sigtet at ende som dette.

Læs mere
Udgave 01 2011 | 138 sider | ISBN 9788757424034

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Hannah Arendt

Statskundskabens klassikere

Hannah Arendt (1906-1975) er en af de få store politiske teoretikere, som forsvarer politikkens værdighed. Hvor andre filosoffer har forsøgt at skrive sig væk fra det politiske og reduceret politik til moral, økonomi eller velfærd, skriver Arendt sig ind i politikken for at forstå dens egenart. Det moderne menneskes tab af en politisk eksistens er det centrale problem, som Arendts værker forsøger at forstå.

Læs mere
Udgave 01 2010 | 112 sider | ISBN 9788757421767

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr