Bøger til semesterstart 2022    

 

Jura

Dansk privatret, 22. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757452365)

Dansk privatret HA/HD, 4. udgave, er udkommet, (9788757452389)

Dansk privatret HA.jur, 4. udgave, er udkommet, (9788757452372)

Erhvervsjura, 16. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757454840)

EU Udbudsretten, 4. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757449570)

EU’s udbudsregler, 3. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757448818)

Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udgave, er udkommet, (9788757448351)

Juridisk metode for revisorer, 1. udgave, er udkommet, (9788757454338)

Kaution, 12. udgave, er udkommet, (9788757453744)

Klimaret, 1. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757454963)

Konkursret, 13. udgave, er udkommet, (9788757449587)

Lovene og livet, 7. ugave, udkommer ultimo august 2022, (9788757442892)

Lærebog i familieret, 4. udgave, er udkommet, (9788757450545)

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret, 5. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757453478)

Markedsføringsret og konkurrenceværn, 8. udgave, er udkommet, (9788757453942)

Psykiatriret, 3. udgave, er udkommet, (9788757454017)

Rekonstruktionsret, 6. udgave, udkommer primo september 2022, (9788757453447)

Retsvidenskabsteori, 3. udgave, er udkommet, (9788757451931) 

Strafferettens almindelige del, 2. udgave, er udkommet, (9788757451696)

Straffuldbyrdelsesret, 1. udgave, er udkommet, (9788757406054)

Sundhed og jura, 3. udgave, er udkommet, (9788757453287)

Uddrag af Politiret, 2. udgave, er udkommet, (9788757455137)

Udvalgte delikter i straffeloven, 2. udgave, er udkommet, (9788757454055)

Understanding the CISG, 6. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757449181)

 

Lovsamlinger

Erhvervsretlige love 2022, 44. udgave, er udkommet, (9788757454857)

Lovsamling 2022 erhvervsret, 29. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757453379)

Lovsamling 2022 - Formueret, 8. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757453324)

Lovsamling 2022 - Jura 1. år, 8. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757453331)

Lovsamling 2022 - Proces- og strafferet, 8. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757453355)

Retsplejelov – Straffelov 2022, 32. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757453386)

 

Økonomi & Samfund

Analysing communication, 1. udgave, er udkommet, (9788757452976)

Cybertrusler, 1. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757451559)

Danmarks økonomi siden 1980, 20. udgave,  er udkommet, (9788757451450)

Den offentlige sektor, 10. udgave, udkommer ultimo august 2022, (9788757452280)

Digitale arbejdsmarkeder, 1. udgave, er udkommet, (9788757450224)

Global sundhed i dansk perspektiv, 1. udgave, er udkommet, (9788757450484)

IT-projektarbejde, 1. udgave, udkommer ultimo august, (9788757453683)

Nationalregnskabet, 6. udgave, er udkommet, (9788757452266)

Offentligt-privat samspil, 1. udgave, er udkommet, (9788757436389)

Strategisk investering og finansiering, 5. udgave, udkommer medio august 2022, (9788757454376)

Videnskabsteorien i grundrids, 1. udgave, er udkommet (9788757449693)

Virksomhedens økonomistyring, 6. udgave, er udkommet (9788757451252)