Bøger til semesterstart 2021

Jura

Arbejdsret, 12. udgave, udkommer primo september 

Arveret, 8. udgave, udkommer ultimo august 

Dansk Erhvervsret, 16. udgave, udkommer medio august

Den kollektive arbejdsret, 4. udgave, udkommer ultimo august

Grundlæggende momsretlige principper, 3. udgave, udkommer ultimo august

Grundlæggende udlændingeret, 1. udgave, udkommer primo juli

Konkurrenceret, 8. udgave, udkommer primo juni

Introduktion til klimaret, 1. udgave, udkommer ultimo september

Kommenteret straffelov, 12. udgave, udkommer ultimo august

Kompendium i Arbejdsret, 2. udgave, udkommer medio juli

Kompendium i Obligationsret, 1. udgave, udkommer medio juli

Retskilder og retsteorier, 6. udgave, udkommer primo juli

Lærebog om indkomstskat, 19. udgave, udkommer medio august

Persondatarettens dilemmaer, 1. udgave, udkommer medio juli

Strafferet 2, 5. udgave, udkommer ultimo august

Sundhedsret, 5. udgave, udkommer medio juli

Udvalgte delikter i straffeloven, 1. udgave, udkommer medio juni

Den juridiske løsning, 2.udgave, udkommer medio august

Lovsamlinger

Erhvervsretlige love 2021, 43. udgave, udkommer medio august

Retsplejelov - straffelov 2021, 31. udgave, udkommer medio august

Lovsamling Erhvervsret 2021, 28. udgave, udkommer medio august

Lovsamling - Skatteret 2021, 11. udgave, udkommer medio august

Lovsamling 2021 Jura 1. år, 7. udgave, udkommer medio august

Lovsamling 2021 Proces- og strafferet, 7. udgave, udkommer medio august

Lovsamling 2021 Formueret, 7. udgave, udkommer medio august

Økonomi

Danmarks økonomi siden 1980, 19. udgave udkommer medio august 

Nationalregnskabet. Det danske nationalregnskab, 5. udgave, udkommer medio august

Aktør Netværk Teori i praksis, 1. udgave, udkommer ultimo juli