Bøger til semesterstart 2021

 

Jura

Erstatningsretlige grænseområder, 3. udgave (Udkommer primo februar)

Immaterialret, 6. udgave (Udkommer primo februar)

Immaterialret - kompendium (Udkommer april)

Socialret - børn og unge, 2. udgave (Udkommer primo februar)

Forvaltningsretten i hovedtræk, 4. udgave 

Dansk og international sportsret, 3.udgave 

Grønlandsk kriminalret - Foranstaltningerne

Arbejdsmarkedets regler 2021 (Udkommer ultimo januar)

Lovsamling 2021 Forvaltningsret, 6. udgave (Udkommer medio januar)

Finansielle virksomheder, 2. udgave 

Grundlæggende udlændingeret (Udkommer ultimo februar)

Migrationsjura (Udkommer medio februar)

 

 

Økonomi, Politik og Samfund

Process Tracing som metode (Udkommer ultimo februar)

Faglighed og styring (Udkommer ultimo februar)

The Danish Economy in a Global Context, 2. udgave (Udkommer ultimo januar)

Forksningsinterview (Udkommer ultimo januar)

Rusland som militær stormagt 

Grønt iværksætteri

John Dewey 

Om magt i den antropocæne tidsalder

Handicap og beskæftigelse