Bøger til semesterstart 2020

 

Jura

Dansk Statsret, 3. udgave. (Er udkommet)

Dansk erhvervsret, 15. udgave. (Er udkommet)

Retssystemet og juridisk metode, 4. udgave. (Er udkommet)

Erhvervsforvaltningsret, 2. udgave. (Udkommer ultimo september 2020)

Socialret, 3. udgave (Udkommer ultimo august 2020) 

Grundlæggende arbejdsret, 5. udgave. Af Jens Kristiansen. Udkommer medio august 2020. ISBN 9788757443165

Dansk arbejdsret, 4. udgave. Af Ruth Nielsen. Udkommer medio august 2020. ISBN 9788757443240

Ansættelsesret, 1. udgave. Af Jens Kristiansen. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 978875743493

Almindelig kontraktret, 6. udgave. Af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 9788757443844

Life Science Jura, 3. udgave. (Udkommer primo september 2020)

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist, 1. udgave. (Udkommer primo august 2020)

Juraens verden, 1. udgave. (Udkommer ultimo august 2020)

Strafferettens almindelige del, 1. udgave. Af Trine Baumbach & Thomas Elholm. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 9788757446760

Dansk Privatret, 21. udgave. (Udkommer primo august 2020)

Dansk Privatret HA(jur.), 3. udgave. (Udkommer primo august 2020)

Dansk Privatret HA/HD, 3. udgave. (Udkommer primo august 2020)

Lærebog i informationsret, 2. udgave. Af Henrik Udsen (red.) m.fl.. Udkommer medio august 2020. ISBN 9788757448061

Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde, 9. udgave. Af Peer Schaumburg-Müller. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 9788757448191

Toldret, 1. udgave. Af Carsten Willemoes Jørgensen. Udkommer ultimo september 2020. ISBN 9788757437195

Generationsskifte og omstrukturering, 6. udgave. Af Birgitte Sølvkær Olesen. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 9788757448481

Eksekutionsret, 3. udgave. (Udkommer medio juli 2020)

Strafferet 1, 6. udgave. Af Gorm Toftegaard Nielsen ved Lasse Lund Madsen Udkommer ultimo august 2020. ISBN 9788757449280

Straffesagens gang, 7. udgave. Af Gorm Toftegaard Nielsen ved Nikolaj Siwan Holst. Udkommer ultimo august 2020. ISBN 97887574