Samfundsvidenskabelige metoder

Process tracing i samfundsvidenskaben

Process tracing har udviklet sig som en helt central metode til analyser af cases inden for samfundsvidenskaben. Metoden gør det muligt at forklare, hvorfor cases har bestemt udfald, og den tilbyder redskaber til at analysere den kausale proces, der forbinder årsag og udfald. Bogen giver en introduktion til de forskellige elementer og designs, der indgår i process tracing-metoder. Derved er hensigten med bogen at gøre det muligt for læseren at anvende metoden direkte i egne analyser og projekter.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 192 sider | ISBN 9788757445282

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 192,00 kr

Forskningsinterview

En praktisk og metodisk introduktion

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 224 sider | ISBN 9788757446067

Pris

E-bog Papirbog
245,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
196,00 kr 220,00 kr

Videnskabelige metoder i økonomi

Empiri, teori og etik

"Videnskabelige metoder i økonomi" har som formål at udfordre økonomistuderendes idéer om videnskab. Med udgangspunkt i de emner, en økonomistuderende typisk er blevet præsenteret for i fx mikro- og makroteori, diskuteres og kritiseres de metoder og videnskabeligeantagelser, som ligger til grund for de fag. Hermed introduceres læseren til en bredere forståelse af økonomi som et levende videnskabeligt område.

Svend Hylleberg, dr.oecon., er professor emeritus i økonomi ved AarhusUniversitet.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 264 sider | ISBN 9788757446678

Pris

E-bog Papirbog
300,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
240,00 kr 260,00 kr

Opgaveskrivning i samfundsvidenskaben

Processer og værktøjer mod den fremragende opgave

Denne bog om opgaveskrivning er beregnet til studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 128 sider | ISBN 9788757443998

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 180,00 kr

Læsning af tekster i samfundsvidenskaben

En introduktion til analysen af kilder, indhold, diskurser og argumenter

Tekstlæsningen er en vigtig undersøgelsesmetode i samfundsvidenskaben. Bogen er en introduktion til analysen af indhold, diskurser, argumenter og kilder med eksempler fra udvalgte politiske tekster. Den binder begreber og teori sammen med praktisk tekstlæsning. Via en række eksempler viser bogen, hvordan forskellige teoretiske tilgange angriber det at læse tekster i samfundsvidenskaben.

 

 

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 200 sider | ISBN 9788757438932

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr