Samfundsøkonomen

Tidsskriftet henvender sig til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende samt til andre med interesse for analyse af vigtige samfundsforhold. Artiklerne har samfundsmæssig relevans og benytter sig af en samfundsvidenskabelig tilgang. Med dette udgangspunkt beskæftiger Samfundsøkonomen sig bredt med samfundsforhold og benytter analytiske tilgange fra alle samfundsvidenskaberne.

Abonnerer du på Samfundsøkonomen og/eller er du medlem af Djøf kan du læse tidsskriftet her, hvis du er logget ind på Djøf Forlags hjemmeside.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Du kan skrive til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk hvis du ønsker at tegne abonnement.

Gratis adgang til Samfundsøkonomen online for medlemmer af Djøf

Som medlem af Djøf har du fri adgang til onlineversionen af Samfundsøkonomen. Her kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. Sådan får du som Djøf-medlem adgang til online tidsskriftet:

1) Opret brugerprofil med dit Djøf medlemsnummer og din fødselsdato ved at trykke "Log ind" i øverste højre hjørne af Djøf Forlags hjemmeside.

Har du allerede en brugerprofil kan du nøjes med at få tilsendt et nyt password til hjemmesiden og dernæst logge ind med det nye password.
Du kan få tilsendt nyt password via dette link.

2) Når du er logget ind kan du læse Samfundsøkonomen via dette link.

3) Har du udfordringer med at komme ind og læse tidsskriftet skal du logge ud og lukke din browser ned. Derefter kan du åbne browseren igen, logge ind og følge linket til tidsskriftet.

Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice og få besked, når det nye nummer er klar til dig: TILMELD

Redaktion

Ansvarshavende redaktør Institutdirektør Mette Wier, Institut for Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet – kontakt pr. email mwier@dtu.dk

Ønsker du at bidrage?

Samfundsøkonomen udkommer udelukkende som temanumre. Der suppleres kun med andre artikler i det omgang, de er relevante for hovedtemaet. Uopfordrede manuskripter inden for de enkelte temaer er velkomne og skal sendes direkte til temanummerets redaktør, se planlagte temanumre nedenfor.

Pris på abonnementer

Årsabonnement på papir
Virksomhed og ikke-medlem kr. 900,-
Djøf-medlem kr. 450,-
Djøf-studerende kr. 225,-
Institution kr. 1.800,-*

*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.
Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 100,-

Årsabonnement online
Kr. 900,-
Online og papirabonnement kr. 1.200,-
Flere brugere kr. 100,-
IP løsning kr. 1.600,-

Priser er inklusive moms.

Biblioteker
Online abonnement kr. 1.200,- per år
Flere brugere kr. 100,-
Papir og onlineabonnement kr. 2.500,- per år

Priser er inklusive moms.

Planlagte temanumre

Nr. 4-2018: Kriminalitet (Red.: Anders Hede)
Nr. 1-2019: FN ́s bæredygtighedsmål (Red. Niels Ploug)
Nr. 2-2019: Forskningens vilkår (Red. Niels Kærgård & Anders Hede)
Nr. 3-2019: Trumps Amerika (Red. Peter Kurrild-Klitgaard)
Nr. 4-2019: Gæsteredaktør: Europanummer (bredere end blot parlamentsvalg)
Nr. 1-2020: Kønsrollers betydning for velfærd og velstand? (Red. Mette Wier og Mie Dalskov Pihl)

Seneste temanumre

Nummer 4, 2018
TEMA: KRIMINALITET
Forord - Anders Hede
Forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Hvad lærte vi af at sænke den kriminelle lavalder og indføre fodlænke til unge? - af Britt Østergaard Larsen
Bystander Intervention in Street Violence: Current Evidence and Implications for Practice - af Lasse S. Liebst, Richard Philpot, Marie B. Heinskou og Marie R. Lindegaard
Danish Burglary in a European Perspective - af Peter Kruize og David W.M. Sorensen
Genoprettende retfærdighed og recidiv i Danmark - af Britta Kyvsgaard, Sarahvam Mastrigt og Christian B.N. Gade
Strafomfanget i Danmark– med særlig fokus på fængselsstraf - af Linda K. Minke
Fem byggesten til en bedre hashpolitik - Af Anders Hede
Kan en sikker, hurtig og mild straf afskrække kriminelle? - af Anders Hede

Nummer 3, 2018

TEMA: KOMMUNAL UDLIGNING
Forord - af Søren Frank Etzerodt
Det kommunale udligningssystems opbygning og historik - af Søren Frank Etzerodt og Niels Jørgen Mau Pedersen
Kommunernes kamp om statslige tilskud - af Marie Kjærgaard
Det kommunale udligningssystem og argumenter for dets ændring - af Søren Frank Etzerodt og Morten Balle Hansen
Udfordringer for det danske kommunale udligningssystem og dets fremtid - af Lise Lyck
Kommunal service - et Giffen-gode? - af Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen og Søren Havn Gjedsted
Systemiske skævheder i den generelle udligningsordning - af Kjeld Gregers
Udligning - et nordisk perspektiv - af Lars- Erik Borge, Søren Frank Etzerodt, Niels Jørgen Mau Pedersen og Lasse Oulasvirta

Nummer 2, 2018

TEMA: 1968 OG ÅRENE DEREFTER
Forord - af Niels Kærgård
Politisk aktivist i 1960'erne - af Steen Bille Larsen
1968 og studenteroprøret i Danmark - af Steven Jensen
Kvindeoprøret - af Drude Dahlerup
1968- en kompliceret historie, der let bliver for simpel - af Niels Kærgård
Studenteroprører i 1968, dekan i 1980erne - af Christian Hjorth-Andersen
Ungdomsoprør, modkultur og Det Nye Højre - af Michael Bøss
Universitetet og historiens lære - af Frans Gregersen
1968 som metafor - af Henning Salling Olesen
10 år efter - universitetsmarxismen set fra 1978 - af Lars Axel Petersen
1968 i glimt og tilbageblik - af Per Øhrgaard, Ove Kaj Pedersen, Christian S. Nissen, Peter Harder, Mette Wier, Carsten Koch og Bertel Haarder
Nobelprisen i økonomi 2017 - Richard Taler - af Toke Reinholt Fosgaard og Lars Gårn Hansen

Nummer 1, 2018

TEMA: FREMTIDENS SOCIALPOLITIK
Forord - af Lisbeth PEdersen, Niels Ploug og Mette Wier
Socialpolitik - velfærdssamfundets lim - af Knud Aarup
En mere vidensbaseret socialpolitik - af Emil Herskind og Ellen Klarskov
Den socialstatistiske udfordring - af Preben Erwil
ADHD er dyrt for både den enkelte og samfundet - af Signe Vangkilde
Autisme- Specielle børn kræver højtspecialiseret viden - af Simone Pleinert og Signe Vangkilde
Ordblindhed - af Anna S. Gellert, Mads Poulsen og Carsten Elbro
Forebyggelse af angst i barndommen- af Barbara Hoff Esbjørn
Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn - af Katrine Zeuthen og Marie Hagelskjær
Tidlig opsporing af psykisk mistrivsel hos spædbørn - af Mette Skovgaard Væver
Forebyggelse af risikoudvikling og psykisk sygdom hos psykisk syge - af Susanne Harder, Bodil Aggernæs og Kirstine Davidsen
Opsporingsmodel og helhedsorienteret indsats- børn og unge i en udsat position - af Jill Mehlbye
Unge i risiko for udvikling af misbrug og social marginalisering - af Mads Uffe Pedersen
Fravær og mistrivsel i skolen - af Johanne Jeppesen Lomholt
Hvad skal vi med socialpolitikken? - af Niels Ploug

Nummer 4, 2017

TEMA: MARK, SKOV OG HAV: DANMARKS GAMLE HOVEDERHVERV
Forord - af Niels Kærgård
Landbruget i fortid, nutid og fremtid - af Niels Kærgård
Landbrugets samspil med miljø og klima - af Jørgen E. Olesen
Er landbrugets gæld et problem? - af Jakob Vesterlund Olsen & Michael Friis Pedersen
Dansk fiskeri – Forandringer og udfordringer - af Peder Andersen & Lisa Ståhl
De danske skove og skovbrugets økonomi - af Bo Jellesmark Thorsen
Pelsdyrproduktionen i fortid, nutid og fremtid - af Henning Otte Hansen
Dansk akvakultur – vækstmuligheder og barrierer - af Rasmus Nielsen
En fælles fremtid for dansk landbrug – et debatindlæg - af Rasmus Hougaard Nielsen

Nummer 3, 2017

TEMA: FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT
Forord - af Mie Dalskov Pihl, Mette Wier og Tue Vinther-Jørgensen

Mismatch på det danske arbejdsmarked - af Peter Stephensen
Udsigt til mangel på faglærte - af Jens Sand Kirk & Mie Dalskov Pihl
Schweiz - Her er erhvervsuddannelser det normale valg - af Bruno Clematide
Naturfag og matematik i de gymnasiale uddannelser - af Helle Mathiasen & Britta Eyrich Jessen

Uddannelser med indbygget arbejdsmarkedsmatch - af Camilla Wang
Fra 6 pct. til 27 pct. af en ungdomsårgang - af Jens Storm & Karen Lisbeth Sejrup van Deurs
Voksen,- efter- og videreuddannelse på fremtidens arbejdsmarked - af Stina Vrang Eliasen, Morten Binder, Nicolai Kristensen, Kjeld Møller Pedersen
& Hanne Shapiro
Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge - af Berit Lødding, Per Olaf Aamodt & Sveinung Skule

Nummer 2, 2017

TEMA: Nobelprisen i økonomi og nytten for menneskeligheden
Redaktionelt forord - af Niels Kærgård

Alfred Nobel og hans priser - af Henry Nielsen
Nobelprisen i økonomi - af Niels Kærgård
Nobelprismodtagere i makroøkonomi - af Bo Sandemann Rasmussen
Nobelpristagere i mikroøkonomi 1969-2016 - af Hans Keiding

Økonometrien og Nobelprisen i økonomi - af Henning Bunzel & Niels Kærgård
Naturen og nobelpristageres bidrag - af Peder Andersen
Nobelprisen i økonomi 2015: Angus Deaton - af Henrik Hansen
Nobelprismodtagerne 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström - af Hans Keiding
Var det de rigtige der fik prisen - af Niels Thygesen, Svend Hylleberg, Hans Keiding, Hans Aage, Jesper Jespersen, Otto Brøns-Petersen, Jens Leth Hougaard, David Dreyer Lassen.

Nummer 1, 2017

TEMA: Det danske velfærdssamfund
Redaktionelt forord
Velfærdsstaten i en foranderlig verden - af Lisbeth Pedersen
Luther, velfærds- og konkurrencestaten - af Jørn Henrik Ptersen
Velfærdsstatens styrker og trusler - af Mogens Lykketoft
Udviklingen i regulering af løn- og arbejdsvilkår set i et lønmodtagerperspektiv - af Laust Høgedahl & Henning Jørgensen
Opbakningen til velfærdsstaten - af Jørgen Goul Andersen
EU og velfærdspolitikken - af Jon Kvist
Modtagelse af uledsagede mindreårige asylansøgere - af Vibeke Andersson
Indkomstrelateret ulighed i sundhed i Danmark - pensionisterne - af Terkel Christiansen & Jørgen T. Lauridsen

Nummer 4, 2016

TEMA: Skattereform
Redaktionelt forord – af Peder Andersen & Niels Kærgård
Effekter af en lettelse af skatten på arbejde: En introduktion - af Peder Andersen & Niels Kærgård
Skatter, offentlig sektor og økonomisk performance - af Torben M. Andersen
Topskat, selvfinansieringsgrad og velfærd - af Claus Thustrup Kreiner & Peer Ebbesen Skov
Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer? - af Peder J. Pedersen & Nina Smith
Skatter, offentlige udgifter og de offentlige finanser - af John Smidt
Skatteinstrumenter i 2025-planen - af Jens Hauch & Peter Birch Sørensen
Indkomstskat, indkomstfordeling og de dynamiske effekter - af Jonas Schytz Juul
Behov for revision af beregningskonventionerne - af Otto Brøns-Petersen

Hør indslaget fra Deadline(tidspunkt fra minut: 09.00), hvor der med udgangspunkt i Nina Smith & Peder J. Pedersens' forskningsartikel ”Øget vækst i Danmark – flere hænder eller nye reformer?” diskuteres, om det kan betale sig at presse flere ledige og syge i arbejde.
- Deadline, 9. januar 2017 kl. 22.30.

Nummer 3, 2016

TEMA: EU’s legitimitet
Redaktionelt forord – af Peter Nedergaard
OMT-programmet og den tyske forfatningsdomstol - af Marlene Wind
Demokratisk legitimitet som institutionel dialog. Mellem ret og politik i EU - af Dorte Sindbjerg Martinsen
Kilder til output-legitimitet: Et overset perspektiv? - af Morten Jarlbæk Pedersen
Investeringsbeskyttelse i en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA - af Lone Wandahl Mouyal
Tre problemer i debatten om EU’s demokratiske underskud - af Mads Dagnis Jensen
Grænser og EU’s (manglende) legitimitet - af Peter Nedergaard

Nummer 2, 2016

TEMA: De ældre og samfundet
Redaktionelt forord - af Niels Kærgård & Niels Ploug
Det danske samfund og de ældre - af Niels Kærgård
Pensionsalder, arbejdsevne og helbred - af Paul Bingley & Peder J. Pedersen
De ældres indkomst – det grå guld - af Jarl Quitzau
De ældres formue og gæld - af Bo Møller
Økonomiske incitamenter og offentlig kostforplejning til de ældre - af Jørgen Dejgård Jensen
Udviklingen i konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp - af Anne Vibeke Jacobsen & Laust Hvas Mortensen
Nuancer af lægemangel i Danmark: Betydningen af den skæve geografiske fordeling af alder og køn - af Ina Drejer, Jacob Rubæk Holm & Karin Dam Petersen
Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene geografiske fordeling af alder og køn - af Mona Larsen & Peder J. Pedersen

Nummer 1, 2016

TEMA: Autoritær kapitalisme
Konsolidering gennem opblødning? Varianter af autoritær kapitalisme i Singapore - af Søren Christensen
Populistisk statskapitalisme i Rusland - af Hans Aage
Renæssance, sult og autoritær kapitalisme i Etiopien - af Ane Cecilie Hess-Nielsen
Kinas autoritære statskapitalisme og dens forudsætninger:
Med industripolitikken som omdrejningspunkt - af Nis Høyrup Christensen
Ungarn under Orbán: Illiberalt demokrati og »uortodoks« økonomisk politik - af Søren Riishøj

Nummer 4, 2015

TEMA: Den amerikanske verdensorden
Den mindst ringe verdensorden - af Birthe Hansen
Kina og den amerikanske verdensorden - af Camilla T.N. Sørensen
Ruslands betændte forhold til USA - af Mette Skak
TTIP og den amerikanske verdensorden: Opbrud eller gennembrud? - af Jens Ladefoged Mortensen
Fra pragmatisk til ideologisk atlantisme? Danmark i den amerikanske verdensorden - af Anders Wivel

Nummer 3, 2015

TEMA: Uligheden og dens virkninger
Thomas Pikety: Teori, resultater og relevans for Danmark
Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark
Lave og stabile topindkomster i Danmark
Ulighed i velstand og velfærd - hele landet, regioner og ledighed
Vedvarende uligeløn mellem kvinder og mænd
Er det et problem at være ufaglært i Danmark?
Uligheden, velfærdsstaten og globaliseringen
Nobelprisen i økonomi 2013: Efficiente eller inefficiente finansielle markeder?
Nobelprisen i økonomi 2014: Jean Tirole, konkurrence og regulering

Nummer 2, 2015

TEMA: Produktivitetskommissionen - ..et år efter
Ledelse, belønning og præstationer version 2.0?
Økonomisk styring: Kvantitet og kvalitet
Bureaukrati og produktivitet - en diskussion af Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger
Resultatstyring - en anbefaling fra Produktivitetskommissionen uden empirisk eller teoretisk belæg
Offentlig-privat samarbejde: Var der videnskabeligt belæg for Produktivitetskommissionens anbefalinger?
Produktivitetskommissionens anbefalinger om den offentlige sektor: En foreløbig status