Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen til kampagnepris!

Lovkommentaren gennemgår paragraf for paragraf retsplejelovens mere end 1000 paragraffer og gør omhyggeligt rede for lovgivning med tilhørende forarbejder, retspraksis og litteratur. De steder, hvor retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et vist omfang forslag til en løsning. Ved at sikre at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet, bidrager dette trebindsværk til at vores retssystem er velfungerende. Kommenteret Retsplejelov har lige siden, at førsteudgaven udkom i 1939, været et hovedværk i dansk proceslitteratur.

Læs mere om bogen