Retfærd


Djøf Forlag har ikke længere noget med Retfærd at gøre, alle henvendelser angående Retfærd bedes foretaget til Retfærd via deres hjemmeside.

Læs mere om Retfærd og kontakt Retfærd på tidsskriftets egen hjemmeside.

Retfærd er et retsvidenskabeligt tidsskrift, som bliver udgivet af en nordisk redaktion. Tidsskriftet bringer aktuelle artikler og debatstof om teoretiske og praktiske emner, der udfordrer den traditionelle, juridiske tænkemåde.

Tidsskriftet er peer-reviewed og udkommer 4 gange årligt.

Redaktion

Nordisk redaktion

Eva Schömer (Ansv.)
Professor i rättsvetenskap (PhD)
Linneaus School of Business and Economics
Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
E-mail: eva.schomer@lnu.se Silvia Adamo
Postdoc (PhD)
Det Juridiske fakultet , KU
Studiestræde 6, 1455 København K,
Tel. +45 35331405
E-mail: silvia.adamo@jur.ku.dk

Jaakko Husa
Professor
University of Lapland
Finland
PO Box 122, FI-96101 Rovaniemi
E-mail: jaakko.husa@ulapland.fi
Soili Nystén-Haarala
Professor
University of Lapland
Finland
PO Box 122, FI-96101 Rovaniemi
E-mail: soili.nysten-haarala@ulapland.fi

Oddný Mjöll Arnardóttir
Professor
University of Iceland
Lïgbergi v/Suourgötu 101 Reykjavik
Benn sími/Direct tel. +354 525 4156
Email: oddnyma@hi.is
Christoffer Conrad Eriksen
Førsteamanuensis
Institutt for offentlig rett
Postboks 6706 St. Olavs plass, N-0130 Oslo
Tel: +47-22850258
Fax: +47-22859420
E-mail: c.c.eriksen@jus.uio.no

Ulrika Andersson
Associate Professor
Lund University
Box 42, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 11 14

Telefax: 046-222 44 44
E-mail: ulrika.andersson@jur.lu.se

Anmeldelser

Niklas Selberg
Jur.kand., Doktorand i civilrätt vid Lunds Universitet
Postbox 207, 221 00 Lund
Tel. +46 222 11 38
E-mail: niklas.selberg@jur.lu.se

Ønsker du at bidrage?

Se tidsskriftets egen hjemmeside for manuskriptvejledning.

Læs mere på tidsskriftets egen hjemmeside.

About Retfærd

"Retfærd" is a peer-reviewed journal of legal science that publishes innovative articles at the highest scientific level. The works published in "Retfærd" analyse the law from a theoretical and practical point of view on the basis of not only jurisprudence, but also sociology, criminology, political science, history, philosophy, economics, ecology, anthropology, feminism and other sciences. The journal therefore contributes to the interdisciplinarity of legal scholarship in a way that not only unveils relations of dominance in the law, but also focuses on critical legal science as an emancipatory endeavour. For these reasons, "Retfærd" publishes articles that examine law in broader context and challenge prevailing views on the law.

In addition to articles, the journal occasionally publishes essays and debating points, which seek to put new themes on the scientific agenda or comment on others from a critical perspective.

Seneste årgange

Nummer 3/4, årgang 41, 2018

  Indhold
 • Indledning
 • Adgangen til å regulere svensk reinbeiting i Norge med norsk reindriftslov – af Uno Nesvik og Øyvind Ravna
 • Does ownership to water still matter? – af Gunnhild Storbekkrønning Solli 
 • Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet – af Tone Linn Wærstad 
 • Competent interpreters and enabling working conditions in court – crucial prerequisites for a fair trial – af Annika Staaf
 • Law and Crisis: Reflections on Methodology – af Johanna Niemi 
 • Olaus Petris verk ”Domarregler”: Bidrag till diskussionen om författarskap – af Andrej Scheglov 
 • Environmental Sustainability and Legal Education: Swedish Law Students’ Value Orientation – af Tomas Torbjörnsson 
 • Rättsontologiska uttryck i domstolspraxis: En analys av argumentationsstrukturer i tre skatterättsliga mål – af Patrik Emblad og Erik Björling
 • Artbrottskonstruktionen– en intersektionell diskursanalys av artbrott – af Johanna Sjölin 

Nummer 2, årgang 41, 2018

  Indhold
 • Indledning
 • New Proposal for the Nordic Sámi Convention: An Appraisal of the Sámi People’s Right to Self-Determination – af Leena Heinämäki & Dorothée Cambou
 • Rättigheternas renässans och samiska markanvändares egendomsrättigheter till land – af Mattias Åhrén 
 • Court proceedings to evaluate the implementation of Sami land rights in Sweden – af Malin Brännström 
  Essays
 • Några problem kring norsk-svenska renskötselkonventionen – af Bertil Bengtsson
 • Comparative Law and Legal History – a Match Made in Heaven? – af Jaakko Husa 
 • Arctic Railway Threatening Reindeer Herding – af Soili Nystén-Haarala 
  Anmeldelser
 • Book review on Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning – af Gunnar Eriksen 
 • Máttaráhku ládjogahpir – Foremother’s horn hat – af Eeva-Kristiina Harlin & Outi Pieski

Nummer 1, årgang 41, 2018

  Indhold
 • Indledning
 • Uden udsigt? Forvaringsdømt i Grønland - i dag og fremover  – af Annemette Nyborg Lauritsen
 • Når omverdenen lukkes indenfor i et åbent fængsel - de indsattes perspektiv – af Marie Herping Abrahamsen  
 • Towards a method of storytellings of law – af Sarriy Anani  
 • Skyggedomsmetoden som læringsaktivitet for jurastuderende – af Karina Kim Egholm Elgaard, Reya Semanda og Werner Schäfke
 • Datalogisk retsforskning: Kan algoritmer finde juridisk centrale domme afsagt af EMD? – af Henrik Palmer Olsen og Magnus Esmark  
 • Lovgivningssprogets glemte anakronisme: et forsvar for en kønsneutral lovgivning – af Joey Heidelbach og Jakob Bøcher Müller  
 • Anmeldelse: The coverart and the artist – af Satu Lidman 

Nummer 3/4, årgang 40, 2017

  Indhold
 • Indledning
 • Domsfortellingens plausibilitet – af Frode Helmich Pedersen
 • Straff som pine – af Terje Emil Fredwall 
 • Hvorfor bruke kompass når vi har GPS? – af Johanne Ytri Dahl 
 • Non-expiring Offences in Nordic Criminal Law – af Ragna Aarli
 • Bruno Latours relevans for rettsteorien – af Janne Thu Ilstad 
 • Tap av statsborgerskap – af Pia Kjellbom 
 • Ramar eller rättigheter? – af Tomas Torbjörnsson 
 • Lagen eller magen? – af Therese Reitan
 • Att visa upp en patient – af Lena Eriksson, Moa Kindström Dahlin och Susanna Radovic 
 • Expert Knowledge as a Condition of the Rhetorical Situation in Cases Concerning Compulsory Care of Children  – af Eva Friis 
 • Immigrant mafia or local lads on the binge? – af Torun Elsrud 
 • Recension – af Eva-Maria Svensson
 • Anmeldelse – af Bettina Lemann Kristiansen  

Nummer 2, årgang 40, 2017

  Indhold
 • Indledning
 • Advocating the ‘Good’ Criminal Justice System. The Involvement and Ideas of Civil Society Organisations in Formulating Finnish Criminal Policy – af Frode Helmich Pedersen
 • Experts and Constitutionality Control in Finland: A Crisis of Cognitive Authority? – af Ida Koivisto 
 • The Right of Indigenous Peoples to their own Law – af Dawid Bunikowski 
 • Det juridiska ursprunget av Sokrates metod – af Tomi Hämäläinen
 • About the Artist: Eino Haarala

Nummer 1, årgang 40, 2017

  Indhold
 • Indledning
 • Anklagemyndigheden og internationalt samarbejde – af Mikkel Jarle Christensen
 • Vil du høre din DNA-skæbnefortælling – af Ida Helene Asmussen 
 • The beauteous majesty of consensual law – af Ebrahim Afsah 
 • Fænomenologiske tematikker i Alf Ross’ retsrealisme – af Emily Hartz
 • Mellan ambivalens och aktivism – af Johan Karlsson Schaffer 
 • Fra Dyder til Kapabilitete – af Jacob Dahl Rendtorff 
 • Om kunstneren: Ellis Achong Karker

Nummer 4, årgang 39, 2016

  Indhold
 • Introduction: European New Legal Realism
 • What is Empirical in Empirical Studies of Law? A European New Legal Realist Conception – af Jakob v. H. Holtermann and Mikael Rask Madsen
 • Legal Realism: In Search of a Science of Law – af Henrik Palmer Olsen and Stuart Toddington 
 • Critical Substantive Validity Testing of Legal Norms. On Presentation of Starting Points and Method Tools – af Elisabeth Eneroth 
 • Scandinavian Legal Realism – Some Unfinished Business – af Toni Malminen
 • About the Artist: Cecilia Undemark Péterfy

Nummer 3, 39. årgang 2016
Inledning
In memoriam – af Jørgen Dalberg-Larsen
Kønsstereotyper i den retlige regulering af forældre-barn relationer – af Freya Semanda
Trauma – ett tveaggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning af våldtäkt - af Monika Edgren
Sicuakthänstens kontakter med barn i papperslöshet Om barns rätt till trygghet och skydd – af Annika Staaf och Torun Elsrud
En otjänlig (trans)kropp? – af Hillevi Brandt och Karin Blomstrand
The theft as remedy to necessity – af Andrea Iossa & Simone Scarinci
Normativity in Legal Sociology – af Reza Banakar
Nordic Asylum Law Seminar
Om kunstneren: Nadia Plesner

Nummer 2, 39. årgang 2016
Introduksjon
Økt rettsliggjøring for likebehandling i helsetjenesten?- af Berit Bringedal
Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet mellom rett og medisin - af Henriette Sinding Aasen & Anne-Mette Magnussen
Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen - af Ingrid Rindal Lundeberg & Kristian Mjåland
Arbeidslinjen og menneskerettighetene - af Tine Eidsvaag
Rettslig proseduralisering og ’governmentality’ i norsk aktiveringspolitikk - af Even Nilssen & Ingrid Voll
Anmeldelse af De Castbergske barnelover 1915-2015, Cappelen Damm Akademisk, 2015 - Geir Kjell Andersland (red.)
The coverart and the artists

Nummer 1, 39. årgang 2016
Indledning
Persondataretten mellem integritet og økonomi - af Peter Blume
Borgerlig privathed i en digitaliseret verden - af Sten Schaumburg-Müller
What is ‘A Successful Integration’? Family Reunification and the Rights of Children in Denmark - af Silvia Adamo
Mobbning, kränkning, eller brott? Konstruktioner och hantering av barns oönskade handlingar i den svenska grundskolan - af Anne-Lie Vainik
Indsat under uddannelse – mulighed og kamp - af Anita Holm Riis
A new means of dissemination for doctoral research in Danish legal education - af Graham Butler
Review of Tarunabh Khaitan, A Theory of Discrimination Law (2015) - af Laura Carlson

Nummer 4, 38. årgang 2015/16
Special issue: Legal Pluralism
Inledning
Normative and Legal Pluralism in a Global Context – af Hanne Petersen
Complex Legal Pluralism – af Yanan Zhang
Contracting Culture in the People's Republic of China – af Leila Brännström
Exploring regulatory pluralism: the role of companies in the structuring of laws – af Svetlana Tulaeva
Nonhuman Animals: Legal Status and Moral Considerability – af Elisa Aaltola & Birgitta Wahlberg
Nordic Restatement of Contracts - Ole Landos projekt om den nordiska avtalsrätten – af Soili Nystén-Haarala

Nummer 3, 38. årgang 2015
Special issue: Biopolitics
Introduction: Nordic Biopolitics
Lutheranism and Nordic Bio-politics – af Mika Ojakangas
Rudolf Kjellén: Nordic Biopolitics before the Welfare State – af Markus Gunneflo
Embodying the Population: Five Decades of Immigrant/Integration Policy in Sweden – af Leila Brännström
From Immigration Stop to Intimizations of Migration: Cross-Reading the Histories of Domestic(ated) Labor Migration and Transnational Adoption in Denmark 1973-2015 – af Lene Myong & Nina Trige Andersen
In the Virtual Camp: The Swedish Defence Intelligence Court – af Tormod Otter Johansen
On Passports – af Sofi Jansson, Mahmoud Keshavarz & Amin Parsa
Bokanmälan: Sverre Flaatten, Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd – af Thora Margareta Bertilsson
About the artist: Tore Hallas: Jødekirsebær med “støjplade”

Nummer 2, 38. årgang 2015
Special issue based on the Second CCCH (Crime, Criminal Law & Criminology in History Network) Copenhagen Seminar "The Internationalization of Crime, Police and Criminology in a historical perspective - as seen from Scandinavia". Guest Editor: Trine Thygesen Vendius, PhD, Law Faculty, University of Copenhagen
Introduction
Social Psychology, Familienforschung and the Care of Neglected Children: The Criminology of David Lund - af Anders Pedersson
Internationalization of US Criminal Laws: Covert Drug Policing in Iceland - af Helgi Gunnlaugsson
The political role of courts in Finland - some methodological and historiographical observations - af Jukka Kekkonen
Islands in the shadow - the 'island principle' in the construction of Norwegian reformatories - af Kjersi Ericsson
Trafficking in Women: The League of Nations 'Secret' Investigation in Scandinavia - af Paul Knepper
Telling the Truth about Crime: The Past and Present of Sweden Criminology - af Robert Andersson & Roddy Nilsson
About the artist: Lina Hashim

Nummer 1, 38. årgang 2015
Indledning
Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori - af Synne Sæther Mæhle
Is diversity just for show? Diversity and appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011 – af William R. Shaffer, Gunnar Grendstad & Eric N. Waltenburg
A call for more diversity: A comment to Shaffer et al. - af Morten Nadim & Jørn Øyrehagen Sunde
The New Apologists: The International Court of Justice and Human Rights - af Malcolm Langford
Effektivitet og kausalitet - af Magne Strandberg
Domstolens prøvning av forvaltningsvedtaks forholdsmessighet i menneskerettslig sammenheng - af Merete Havre
The never ending story - prognoseteorien: Kommentar til Esben Nedenskov Petersen, Retfærd 3/2014 - af Peter Blume
About the artist: Kristoffer Raasted