Prøv Kendelser om fast ejendom Online gratis i 2 uger

Ønsker du at få en gratis prøveadgang til Kendelser om fast ejendom Online kan du kontakte Rune Homann på ruh@djoef.dk eller ringe til Djøf Forlag på 3913 5500.

KFE Online indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt af:

  • Voldgiftsretten
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Planklagenævnet
  • EU-domme på det miljøretlige område
  • Menneskerettighedsdomme på det miljøretlige område
  • Taksationskendelser fra taksationskommissionerne
  • Taksationsdomme

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne, afgørelserne og dommene.

Du kan læse mere om Kendelser om fast ejendom her.

Peter Pagh, professor, dr. jur. i miljøret ved Københavns Universitet, er indtrådt som en af hovedredaktørerne på det anerkendte tidsskrift Kendelser om fast ejendom. Med udvidelsen af redaktionen vil Kendelser om fast ejendom også bringe nyt stof til brugerne i form af kommenterede EU-domme og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på miljøområdet samt taksations- og miljødomme.

Du kan læse hele pressemeddelelsen om udvidelse af redaktionen her.

Tilbuddet gælder ikke hvis du allerede er abonnent. Tilbuddet gælder ikke for studerende.