Økonomi & Politik

Det velestimerede tidsskrift Økonomi & Politik udgives nu online i Open Access – gratis for alle.

Læs Økonomi & Politik gratis her (Open Access)

Tilmeld dig vores mailservice via dette link, så får du en mail, når der udkommer et nyt nummer af Økonomi & Politik.

Tidsskriftet udkommer som temanumre 4 gange årligt og beskæftiger sig bredt med samfundsforhold i grænsefeltet mellem økonomi og politik.
Tidsskriftet henvender sig til universitetsstuderende og fagprofessionelle i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer. Det udkom første gang i 1926 og udgives af Selskabet for Historie og Samfundsøkonomi og Djøf Forlag. Alle artikler er fagfællebedømt.

Økonomi & Politik Online stiller alle numre gratis til rådighed fra og med 2005 og frem.

Økonomi & Politik er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. "Økonomi & Politik" henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Redaktion

Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (ansvarvshavende)

Ønsker du at bidrage?

Seneste årgange

Nummer 2, årgang 94, Maj 2021

Temanummer: Arktiske relationer

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Temaredaktørens forord: Arktiske relatione – af Marc Jacobsen & Ulrik Pram Gad 
 • Følelsesøkonomier i Nordatlanten. Gamle bånd og nye venskaber – af Kirsten Thisted, Ann-Sofie N. Gremaud & Malan Marnersdóttir 
 • Danmarks arktiske udenrigspolitik: regionale ambitioner og rigsfællesskabets komplikationer – af Marc Jacobsen 
 • Mellem (post)kolonialitet og videnskab: Hinrich Rinks forskningsnetværk i Grønland og idéen om en international arktisk forskningshub – af Nanna Katrine Lüders Kaalund 
 • Inklusion, imagepleje eller nødvendighed? Basepolitik i Grønland og politisk kultur i Danmark – af Minori Takahashi & Shinji Kawana 
 • Grønlændernes holdninger til udenrigsog sikkerhedspolitiske spørgsmål: indsigter fra en survey – af Rasmus Leander Nielsen & Maria Ackrén 
 • Kan Grønland være andet end arktisk? Postkolonial sammenligningspolitik som forskningsdagsorden – af Ulrik Pram Gad 
 • Mellem udvikling og oprustning: Ruslands planer for Arktis – af Flemming Splidsboel Hansen 
 • Grønlands udenrigspolitik før og nu: Fra købmændenes budskab til bilaterale aftaler – af Kenneth Høegh 
 • Det samarbejdende Arktis – af Thomas Winkler 
 • Abstracts 

Nummer 1, årgang 94, April 2021

Dobbelt temanummer. Tema 1: Antropologien i samfundet. Tema 2: Frontlinjediplomatiet i forandring

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Tema 1: Antropologien i samfundet

 • Temaredaktørernes introduktion: Antropologiske bidrag – af Kasper Tang Vangkilde, Pernille Hohnen & Simon Lex 
 • Køn, kroppe og kontroverser i håndværksfagene – af Maia Ebsen 
 • Frisk luft på skolebænken: Antropologiske bidrag til den smarte by – af Simon Lex 
 • Gældsforhandlinger i kreditsamfundet: En antropologisk analyse af gældshåndtering i Danmark – af Pernille Hohnen 
 • Fra håndboldbanen til erhvervslivet: Nye antropologiske perspektiver på ledelse og præstation – af Kasper Pape Helligsøe & Kasper Tang Vangkilde 
 • Når værdighed rimer på uafhængighed: En antropologisk analyse af ældrepolitikkens fordringer om aktivitet og selvhjælp – af Bjarke Oxlund 
 • Kalibrering af nabostøj: Kunsten at finde en fælles standard – af Adam Veng, Sandra Lori Petersen & Thea-Maria Sørensen 
 • Tema 2: Frontlinjediplomatiet i forandring

 • Danmarks status ved FN i New York – af Milan K. Jha 
 • Med fare for at blive tabt mellem to stole. Forsvarsattachéerne som en integreret del af udetjenesten – af Line Lindegaard Christensen, Sofie Amalie Juhl-Rasmussen & Caroline Thoby 
 • Paradiplomatiske relationer i Rigsfællesskabet – af Eva Victoria Arpe Østergaard, Mathilde Agerskov & Morten Muff Pedersen 
 • De danske klimafrontposter – bastioner uden våben? – af Mille Poulsen Jefsen & Andreas Bøgh Rønberg 
  Kronik
 • Fremtidens lederprofil i udenrigstjenesten er musikalsk – af Sofus Goldschmidt Pedersen, Simon Hermann Hein & Jens Ole Haahr Vibild 
 • Anmeldelse

 • Infrastrukturens antistruktur for arbejdsmigranter i Danmark? – af Astrid Stampe Lovelady 
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 93, December 2020

Temanummer: Færøernes økonomi og politik

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Forord: Færøerne fra ”low politics” til ”high politics” – af Sjúrður Skaale 
 • Temaredaktørens introduktion: Færøerne i en brydningstid – af Lau Øfjord Blaxekjær 
 • Færøsk politik – mellem gamle politiske traditioner og nye forvaltningstraditioner – af Hallbera West 
 • Færøernes økonomi – vækst gennem eksporten – af Magni Laksáfoss 
 • Færøernes internationale politik – af Rasmus Gjedssø Bertelsen & Jens Christian Svabo Justinussen 
 • Kampene om fisken – af Hans Ellefsen & Jens Christian Svabo Justinussen 
 • Drømmen om olien – af Árni Jóhan Petersen 
 • Mellem Laks, Lus og Putin. Om erhvervsøkonomisk succes, storpolitik og bæredygtighed – af Gestur Hovgaard & Ragnheiður Bogadóttir 
 • Færøernes Universitet: Fra nationsbygning til nationsbranding – af Martin Mohr Olsen 
  Kronik
 • I fordommens skygge: effekterne af højreorienteret populisme på demokratiet i EU – af Abiththa Srivarathan & Stefan Aagaard Madsen 
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 93, Oktober 2020

Temanummer: Cybersikkerhed

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Temaredaktørens forord: Cybersikkerhed i perspektiv – af Tobias Liebetrau 
 • Ministerens forord: Angreb i cyberspace er en reel trussel mod Danmark – af Trine Bramsen 
 • Småstater og cybervåben – nye muligheder og nye begrænsninger – af Mikkel Storm Jensen 
 • Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen? – af Karsten Friis 
 • International cybernormfremme. Hvordan løsnes hårdknuden? – af Jeppe Teglskov Jacobsen 
 • Hvem er cybereksperten? Ekspertise og professioner i cybersikkerhedsfeltet – af Johann Ole Willers 
 • ”Hacking” – forbrydelse eller digitalt selvforsvar? – af Lene Wacher Lentz & Jens Myrup Pedersen 
  Reviewartikler
 • Moderne tider. Aktiv krisestyring – er Keynes tilbage? – af Finn Olesen 
 • Håndteringen af coronakrisen – offentlig-privat interaktion som løsningsmodel – af Mina Erbas & Emil Lobe Wellington Suenson 
 • Mere moralisering end analyse i et biased kampskrift for DR – af Bøje Larsen 
  Kronikker
 • Det internationale Folketing og muligheden for diplomatisk koordination – af Viktor Lerche-Jørgensen Lassen 
 • One-size does not fit all – En undersøgelse af danske diplomatiske repræsentationers brug af sociale medier til offentlighedsdiplomati – af Signe Rázga Agnild & Franciska Kirkegaard Flugt 
 • Abstracts

Nummer 2, årgang 93, juni 2020

Temanummer: Danske grænser

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Temaredaktørens forord: Danske grænser – af Steen Bo Frandsen 
 • Danmarks grænser – et historisk overblik – af Steen Bo Frandsen 
 • Hvordan passer kontinentalsokkelkravet ved Nordpolen ind i Rigsfællesskabets Arktispolitik? – af Jon Rahbek-Clemmensen 
 • 20 år med Øresundsbron – fra et grænsefjerner- til et grænseværner-perspektiv – af Britt Andresen 
 • Grænsearbejde blandt grænsependlere – af Dorte Jagetic Andersen & Ingo Winkler 
 • Jens Andresen: Grænseoverskridende samarbejde i den dansk-tyske grænseregion – af Steen Bo Frandsen 
 • Flygter de unge væk fra landdistrikterne? – af Gunnar Lind Haase Svendsen 
  Uden for tema
 • Privatisering for enhver pris? Drivkræfter og barrierer i privatiseringen af DONG 2001-2018 – af Lena Brogaard & Jesper Dahl Kelstrup 
  Anmeldelse
 • Lane Kenworthy (2020), Social Democratic Capitalism, Oxford: Oxford University Press – af Søren Frank Etzerodt & Magnus Andersen 

Nummer 1, årgang 93, april 2020

Temanummer: Udenrigsministeriets 250 års jubilæum

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen 
 • Temaredaktørens forord: Udenrigsministeriet anno 2020 – af Martin Marcussen 
 • Den diplomatiske praksis: Ledelse og styring i udenrigstjenesten – kunsten at forudse det uforudsigelige og fastholde det strategiske sigte – af Lars Gert Lose 
 • Det diplomatiske fag – af Carsten Staur 
 • Protokol og etikette: Vigtige værktøjer for danske diplomater gennem 250 år. Er de stadig relevante i det 21. århundrede? – af Michael Zilmer-Johns 
 • Hardshipdiplomatiet – forandring som rutine – af Vibeke Rovsing Lauritzen, Odd Sinding & Birgitte Røjle Hansen 
 • Den personlige beretning – Guerilla-diplomaten – af Torben Gettermann 
 • Public diplomacy: Det nye offentlighedsdiplomati – ude og hjemme – af Klavs A. Holm 
 • Diplomatiske felter: Sikkerhedspolitikkens udfordring og Udenrigsministeriets rolle – af Kristian Søby Kristensen 
 • Hvor blev Danida af? Forvaltningen af dansk udviklingssamarbejde de sidste 25 år – af Lars Engberg-Pedersen 
 • The Trade Council og det økonomiske diplomati – af Anne H. Steffensen 
 • EU-koordination – af Jesper Fersløv Andersen 
 • Borgernes udenrigstjeneste – af Ole Egberg Mikkelsen 
 • TechPlomacy – af Mikael Ekman & Nikolaj Juncher Wædegaard 
 • Diplomatiets interessenter: På tværs – om Udenrigsministeriets position på Slotsholmen – af Louise Riis Andersen 
 • Folkeligheden under forandring – af Christian Friis Bach 
 • Folketinget og Udenrigsministeriet – af Holger K. Nielsen 
 • Udenrigsministeriet og medialiseringen – af Steffen Gram 
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 92, december 2019

TEMA: Det moderne Rusland i krig

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen  
 • Temaredaktørens forord: Rusland som sikkerhedspolitisk udfordring – af Flemming Splidsboel Hansen 
 • Ruslands selvhævdende udenrigspolitik: om Ruslands militære interventioner i Kosovo- og Ukraine-kriserne – af Jonas Gejl Kaas 
 • Når Rusland fører krig i det kognitive domæne – af Flemming Splidsboel Hansen 
 • Den personlige beretning: Rusland – i går, i dag og i morgen. Om sammensværgelsesforestillingers ulidelige lethed – af Bent Jensen 
 • Kulturdiplomati i forandring – Et genbesøg med instrumentaliseringsdebatten – af Johanne Guttman Andersen 
 • Crowdfunding i Danmark: Fra niche til mainstream finansiering – af Kristian Roed Nielsen 
 • Review artikel – Nudging og offentlig politik: Muligheder og faldgruber – af Kirsten Bregn 
 • Ideen om partnerskaber – et svingende pendul? – af Sabine Canto Thomsen og Anna Katrine Lynenskjold 
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 92, oktober 2019

TEMA: Politisk polarisering i Danmark

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen  
 • Temaredaktørens introduktion: Politisk polarisering i Danmark – af Peter Thisted Dinesen 
 • Eksisterer der et partipolitisk ”os og dem”? Et surveyeksperimentelt studie af affektiv polarisering i Danmark – af Tanja Flach Hansen og Laura Kudsk Brink 
 • Affektiv Polarisering i Danmark: Et Listeeksperiment om Social Distance til Politiske Modstandere – af Frederik Hjorth, Kim Mannemar Sønderskov og Peter Thisted Dinesen 
 • Danskernes tro på politiske konspirationsteorier. Om sammenhængen mellem politisk ideologi og konspirationsteorier i Danmark – af Mathias Osmundsen og Michael Bang Petersen 
 • Partibog eller tegnebog? Borgernes holdninger til offentligt ansattes overenskomstkrav i 2018 – af Martin Bisgaard og Rune Slothuus 
 • Polarisering af afstemninger om lovgivning i Folketinget – af Flemming Juul Christiansen 
 • Kommentar: Polariseringen opstod da strategi afløste ideologi – af Søren Pind 
 • Interview med Özlem Cekic om dialogkaffe, brobygning og politisk polarisering i Danmark – af Peter Thisted Dinesen og Katrine Greve-Poulsen 
 • Uden for tema: Review Artikel: Ubevidst bias i akademia – skabelsen af en myte – af Torsten Skov 
 • Abstracts

Nummer 2, årgang 92, juni 2019

TEMA: Den danske offentlige forvaltning i forandring

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen  
 • Temaredaktørens introduktion: Den danske offentlige forvaltning i forandring – af Mads Bøge Kristiansen 
 • Organisatorisk forandring: Et blik på litteraturen om forandringers indhold, kontekst og proces – af Mads Bøge Kristiansen 
 • Digitaliseringen af den danske offentlige sektor: hvor er vi på vej hen? – af Jannick Schou & Morten Hjelholt 
 • I rationalitetens navn. En analyse af reformerne af den danske skatteforvaltning – af Jørgen Grønnegaard Christensen & Peter Bjerre Mortensen 
 • Giver det mening? Mellemlederens definerende rolle i forandringer – af Anne Bøllingtoft & Ann-Louise Holten 
 • Uden for tema: Populisme i Europa: En trussel mod det liberale demokratis institutioner? – af Karoline Larsen Kolstad & Mads Pieter van Luttervelt 
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 92, april 2019

TEMA:TRUMPLAND - Historiske perspektiver, nutidige realiteter

  Indhold
 • Redaktionelt forord – af Martin Marcussen  
 • Temaredaktørens forord – af Kasper Grotle Rasmussen 
 • Donald Trump og det utrolige skrumpende præsidentembede – af Niels Bjerre-Poulsen 
 • Trump-vælgerne i historisk perspektiv – af Anne Mørk 
 • »Make America White Again«: Donald Trump og USA’s etniske og racemæssige minoriteter – af Jørn Brøndal 
 • Amerikansk udenrigspolitik under Donald Trump – brud og kontinuitet – af Kristine Kjærsgaard 
 • Tårer i Rovdyrenes Klub: Hvide følelser og maskulinitetsmyter i Trumpland – af Marianne Kongerslev & Clara Juncker 
 • Den »dybe stat« i Trumpland: konspirationsteorier i USA før og nu  – af Kasper Grotle Rasmussen 
 • Kunsten at ramme budgettet – et studie af sanktionslovgivningens betydning for budgetmæssig medgørlighed og politiske budgetcyklusser i de danske kommuner – af Camilla Friborg Madsen & Christoffer Wisén 
 • Algoritmiske økonomier – Hvordan algoritmer performer markeder – af Thomas Skou Grindsted 
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 91, december 2018

TEMA: REGIONAL DYNAMIK OG ULIGHED

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Introduktion: Regional dynamik og ulighed – af Morten Balle Hansen, Jørgen Goul Andersen og Morten Lassen 
 • Bosætning og flyttemønstre i Danmark – en oversigt – af Hans Thor Andersen og Helle Nørgaard 
 • De marginaliseredes Danmarkskort: Segregering af langvarige modtagere af overførselsindkomst 1996-2016 – af Kristian Kongshøj 
 • Placeringen af offentlige institutioner – af Jørgen Goul Andersen og Søren Frank Etzerodt 
 • Kommunalreformens og sanktionslovgivningens betydning for den geografiske centralisering af kommunernes administration og service – af Anders Kamp Høst 
 • Er det regionale niveau relevant for erhvervspolitikken? – af Jesper Lindgaard Christensen og Ina Drejer 
 • Kommunale alliancers argumenter for ændring af det kommunale udligningssystem – af Søren Frank Etzerodt og Morten Balle Hansen 
 • Vælgernes vurderinger af danske statsministre og deres ministerhold – af Peter Heyn Nielsen 
 • Review-artikel: Har Macron genopfundet liberalismen? – af Anne-Sofie Dichman 
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 91, september 2018

TEMA: BYDIPLOMATI

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Bydiplomati – af Martin Marcussen 
 • Bydiplomatiet skal studeres i en politisk kontekst – af Michele Acuto 
 • KL’s interessevaretagelse i Europa – af Kristian Heunicke, Hjalte Nordman Bie og Annemette Frost 
 • Copenhagen EU Office i Bruxelles – af Birgitte Wederking og Peter Krogsgaard 
 • Aarhus Kommunes by-diplomati som vækstdriver – af Niels Højberg, Jørn Nim Jensen og Jan Beyer Schmidt-Sørensen 
 • Lokal vækst og samskabelse i et internationalt perspektiv – Viborg Kommunes internationale arbejde 1945-2018 – af Henrik Holmskov og Mette Lorentzen 
 • Urbane forbindelser. En undersøgelse af byers stigende engagement i internationale bynetværk – af Solveig Grønnestad og Anne Bach Nielsen 
 • Mayors on the global stage – a political star is born – af Emmanuelle Pinault og Simon Hansen 
 • Stiger uligheden i Danmark efter samme mønster, som Piketty afdækker i Kapitalen i det 21. århundrede? – af Balder Asmussen 
 • Abstracts

Nummer 2, årgang 91, maj 2018

TEMA: BREXIT - ET NYT EUROPA I STØBESKEEN

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Temaredaktørens forord – af Peter Nedergaard 
 • Danske reaktioner på Brexit-procesen: kommer EU først? – af Henrik Larsen 
 • EU efter Brexit – af Marlene Wind 
 • Konsekvenserne af fremtidige handelsaftaler mellem Storbritannien og EU: Det bløde, det hårde og det brutale Brexit – af Jens Ladefoged Mortensen 
 • Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik efter Brexit – af Mikkel Vedby Rasmussen 
 • Modsatrettede tendenser i britisk og dansk EU-skepsis – af Karsten Tingleff Vestergaard 
 • Britisk exceptionalisme: Hvordan Brexit kan forstås i et historisk lys – af Peter Nedergaard og Maja Friis Henriksen 
 • Review-artikel: Teoretiseringen af dansk udenrigspolitik: mellem case- og teori-centrisk forskningsfelt – af Rasmus Brun Pedersen 
 • Review artikel: Boligbeskatningsaftalen af 2. maj 2017 – af Christen Sørensen 
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 91, februar 2018

TEMA: DANSK FOLKESTYRE TO ÅRTIER EFTER MAGTUDREDNINGEN

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Temaredaktørens forord – af Peter Munk Christiansen 
 • Magt og verdensorden – af Georg Sørensen 
 • EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane? – af Jens Blom-Hansen og Mads Leth Jakobsen 
 • EU-Domstolens politiske magt – af Dorte Sindbjerg Martinsen 
 • Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik – af Anette Warring 
 • Globalisering og stigende økonomisk ulighed – økonomi eller politik? – af Jørgen Goul Andersen 
 • Erhvervslivets spidser – forbindelser til ledere i øvrige toneangivende sektorer – af Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen 
 • Den redigerende magt: Centrifugering af dansk politik – af Anker Brink Lund 
 • Falske nyheders magt: Hvorfor tror vi på dem, hvorfor spreder vi dem? – af Michael Bang Petersen 
 • Mørket sænker sig: Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser – af Peter Munk Christiansen 
 • Anmeldelse: Jørgen Grønnegård Christensen anmelder Magtudredningens slutrapport fra 2003
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 90, december 2017

TEMA: DET UPERFEKTE MENNESKE OG ADFÆRDSBASERET OFFENTLIG POLITIK

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Adfærd, økonomi og politik – væsentlige forskere og begreber – af Snorre Frid-Nielsen, Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist  
 • Adfærdsadministration og tallenes psykologi: Hvordan mennesker fortolker resultatinformation i den offentlige sektor – af Asmus Leth Olsen 
 • Nudge – Et skub i den rigtige retning? – af Felix Sebastian Døssing, David Dreyer Lassen og Daniel Gerszon Mahler 
 • BASIC – En diagnostisk tilgang til udviklingen af adfærdsbaseret offentlig politik – af Pelle Guldborg Hansen og Karsten Schmidt  
 • Rygeadfærd i BASIC perspektiv: En case fra Københavns Lufthavne om adfærdsdiagnosticering og langtidsvirkning af adfærdsinterventioner – af Karsten Schmidt, Johannes Schuldt-Jensen og Pelle Guldborg Hansen 
 • Jobsøgning med begrænset rationalitet: Adfærdsmæssige indsigter og tiltag – af Snorre Frid-Nielsen 
 • Ser vi det samme? Køns betydning for medarbejdernes opfattelse af ledelse i den offentlige sektor – af Trine Høj Fjendbo, Ann Christina Pedersen og Maja Vej Toft 
 • GENERELT: Abstracts

Nummer 3, årgang 90, oktober 2017

TEMA: DE NYE POLITIKERE: FRA KALD TIL KARRIERE?

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Bagom karrierepolitikeren. Fra bureaukratisk til teknokratisk professionalisering af politik – af Anders Esmark 
 • Fra politiker til policy professionel – En analyse af danske politikeres karriereveje efter Folketinget fra 1981 til 2015 – af Mark Blach Ørsten, Ida Willig og Leif Hemming Pedersen 
 • Vendes karrieren på hovedet? Anciennitets betydning for om folketingsmedlemmer opnår politiske lederposter – af Flemming Juul Christiansen  
 • Kandidatrekruttering i politiske partier – af Karina Kosiara-Pedersen og Asmus Harre 
 • Partiskift i Folketinget 1953-2015 – af Marie Kaldahl Nielsen og Helene Helboe Pedersen 
 • Er en borgmesterpost en livstidsstilling? – af Ulrik Kjær og Niels Opstrup 
 • Hvis statsministeren misrøgter sit embede – af Tim Knudsen, Peter Heyn Nielsen og Poul Smidt 
 • Abstracts
 • Boganmeldelser

Nummer 2, årgang 90, juni 2017

TEMA: DA DANMARK BLEV GLOBAL – ERHVERVSHISTORISKE PERSPEKTIVER

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Temaredaktørernes forord
 • Hvorfor Danmark blev rigt – og ikke rigere – af Per Boje 
 • Det Danske Asiatiske Kompagni – en udansk affære? – af Benjamin Asmussen  
 • Internationaliseringen af de danske handelsuddannelser – af Anders Ravn Sørensen 
 • Industrirådet og den store verden: En globaliseringshistorie fra 1910’erne – af Jeppe Nevers 
 • Transnationaliseringen af Maersk Line: Fra tredjepartsagenter til egne kontorer i udlandet – af Henrik Sornn-Friese 
 • En krise med muligheder? Kreativ destruktion i dansk værftsindustri 1980-2013 – af Thomas Roslyng Olesen og René Taudal Poulsen  
 • Globaliseringens baggrundskulisse: markedsformer i dansk erhvervshistorie – af Martin Jes Iversen 
 • Den danske model og erhvervslivets rolle i dag – af Peter Thagesen og Stanislav Stanchev 
 • Abstracts
 • Boganmeldelser

Nummer 1, årgang 90, april 2017

TEMA: WAR STUDIES

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Temaredaktørernes forord
 • War Studies – en introduktion  – af Sten Rynning  
 • Jura som et led i dansk aktivistisk udenrigspolitik til søs – af Birgit Feldtmann  
 • Efter Taksøe – Dansk militær aktivisme som interessepolitik – af Jon Rahbek-Clemmensen 
 • Med Sikkerhedspolitisk Aktivisme følger Juridisk Aktivisme – af Marc Schack 
 • I føling – en krigsballet. Dansk udenrigspolitisk aktivisme på dans – af Kathrin Maurer  
 • Soldater, statsmænd og ledelse i en aktivistisk udenrigspolitik – af Jacob Barfoed  
 • »Let me see your war face«: amerikaniseringen af Danmarks nye krig i film og litteratur – af Thomas Ærvold Bjerre 
 • War Studies traditionen (på Syddansk Universitet): Hvad, hvordan, hvad nu? – af Peter Viggo Jakobsen 
 • ARTIKEL UDEN FOR TEMA: Reviewartikel: Deleøkonomien i Danmark – af Malthe Mikkel Munkøe 
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 89, december 2016

TEMA: MOTIVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Forord
 • Serviceproduktion eller serviceregulering: Forskelle i public service-motivation? – af Ulrich Thy Jensen, Nina Mari van Loon & Wouter Vandenabeele 
 • Fast er foranderlig? Arbejdskontekstens betydning for offentligt ansattes public service-motivation – af Anne Mette Kjeldsen, Stefan Boye, Morten Brænder, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen 
 • Én gang offentligt ansat, altid offentligt ansat? Public servicemotivation og sektorskifte – af Christian Bøtcher Jacobsen & Anne Mette Kjeldsen 
 • Hvordan formes og forandres opfattelsen af ledelsesværktøjer over tid? En undersøgelse af opfattelse og anvendelse af effektstyring i dagtilbud – af Caroline Howard Grøn 
 • Ledelse og medarbejdermotivation: Danske og internationale forskningsresultater – af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen 
 • Faggrupper, motivation og ledelse på sygehusområdet: Inspiration fra Florence Nightingale? – af Lotte Bøgh Andersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Marie Henriette Madsen & Katrine Nøhr 
 • Reviewartikel: Diplomati i en urban tidsalder – af Anne Bach Nielsen 
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 89, oktober 2016

TEMA: POLITIKERNE OG MEDIERNE

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Introduktion: Politikere og medier – af Claes de Vreese 
 • Indekseringsteor – af W. Lance Bennett 
 • Politisk dagsordenfastsættelse: Studiet af mediernes indvirkning på politik med fokus på emneopmærksomhed – af Rens Vliegenthart 
 • Nyhedsmediernes indvirkning på politiske eliter: En undersøgelse af strategisk lydhørhed i den amerikanske Kongres – af Kevin Arceneaux, Martin Johnson, René Lindstädt & Ryan J. Vander Wielen 
 • Medialisering som selvopfyldende profeti: En analyse af, hvordan danske folketingsmedlemmer oplever medieindflydelse, og konsekvenserne heraf – af Arjen van Dalen 
 • Virkningssyntese – en alternativ tilgang til metaanalyse – af Julia Salado-Rasmussen & Thomas Bredgaard 
 • Uforklarlige forskelle? Budgetinstitutioner og de offentlige finanser i Danmark og Sverige efter finanskrisen – af Filip Brodthagen, Martin Mardorf & Lasse Aaskoven 
 • Reviewartikel: Forskningsfrihed i Danmark set i internationalt perspektiv – af Heine Andersen 
 • Abstracts

Nummer 2, årgang 89, juni 2016

TEMA: KRISEDIPLOMATI

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Krisediplomati – af Martin Marcussen 
 • Borgerservice og krisediplomatiet – fra minus til plus – af Ole Egberg Mikkelsen 
 • Nyhedsmedielogik og krisediplomati – af Mark Blach-Ørsten 
 • Diplomati og Det Arabiske Forår – af Rolf M.H.P. Holmboe 
 • Diplomati og den tidlige konfliktindsats – af Anders Tang Friborg 
 • Diplomati bag pigtråd og i pansrede køretøjer. Et case-studie fra Afghanistan og Pakistan – af Jesper Møller Sørensen 
 • Krisestyring i FN – af Carsten Staur 
 • Libanon-evakueringen 2006 – den personlige beretning – af Lars Thuesen 
 • Illusionen om Nation Branding og Investeringsfremme – af Julien Kosloff 
 • Politisk kronik 1. halvår 2014 – af Lars Bille 
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 89, april 2016

TEMA: DANSK KINA-POLITIK - FRA SPØRGSMÅL OM EKSPORT OG DANSKE ARBEJDSPLADSER TIL NY VERDENSORDEN

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Introduktion. Danmarks Kina-politik: Fra spørgsmål om eksport og danske arbejdspladser til ny verdensorden – af Camilla T. N. Sørensen & Jørgen Delman 
 • Udfordringerne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i håndteringen af stormagten Kina – af Camilla T. N. Sørensen 
 • Case 1 - Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme: Danmarks menneskerettigheds politik og samarbejde med Kina – af Karin Buhrmann 
 • Ny motor i Danmarks forhold til Kina: Strategisk myndighedssamarbejde – af Jørgen Delman 
 • Case 2 - Sino-Danish Center - og den dansk-kinesiske nytteværdi – af Martin Bech 
 • Case 3 - Folketingets Ombudsmands samarbejde med Kina  – af Jonas Bering Liisberg & Christian Ougaard 
 • Altid med handlen i centrum – af Carsten Boyer Thøgersen 
 • Case 4 - Kinesisk importkonkurrence og konsekvenser for danske virksomheder og deres ansatte – af Damoun Ashournia & Jakob Munch 
 • Fra Kina til Danmark: Mobilitetsmønstre gennem 100 år  – af Mette Thunø & Stig Thøgersen 
 • Kina i nyhederne: Vi klapper ikke, når et autoritært styre har noget at fejre – af Laura Dombernowsky 
 • Iagttagelser om udviklingen af et historisk gensidigt forhold mellem Danmark og Kina  – af Friis Arne Petersen 
 • ARTIKEL UDEN FOR TEMA: Mediernes ekspertliggørelse: Et casestudie af TV 2's brug af eksperter i 19-Nyhederne  – af Nana With Feldman 
 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 4, årgang 88, december 2015

TEMA: KONFLIKT OG POLITIK I DEN OFFENTLIGE AFTALEMODEL

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Hvad lærte vi af OK 2013?  – af Bente Sorgenfrey 
 • Den offentlige aftalemodel set med private øjne  – af Pernille Knudsen 
 • Den danske model vil overleve, så længe viljen er der  – af Flemming Vinther 
 • Forhandlinger der forandrer - Regionernes tredje vej ved OK 2013  – af Signe Friberg Nielsen 
 • OK 2013 og lærerkonflikten - fra forberedelse til lovindgreb  – af Mikkel Mailand 
 • Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked  – af Jens Kristiansen 
 • Fra tjenestemænd til overenskomstansatte - en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem  – af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 
 • De statslige arbejdsgivere i Danmark og Svering og deres magt  – af Nana Wesley Hansen 
 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 3, årgang 88, oktober 2015

TEMA: HVAD ER DET VÆRD? EFFEKTSKØN I OFFENTLIG POLITIK

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Gør finanspolitiske rammer en forskel for de offentlige finanser?  – af Michael Bergman 
 • Konsekvensberegninger og helhedsvurderinger  – af Per Callesen 
 • Skattepolitik og effektskøn  – af Niels Kleis Frederiksen 
 • Når Finansministeriets model får magten  – af Jesper Jespersen 
 • De økonomiske modeller: Rigtig brugt et nyttig værktøj  – af Niels Kærgård 
 • Lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle design i Danmark  – af Mette Deding & Mads Andersen Høg 
 • Jagten på effekten af eksportfremme: En undersøgelse af Eksportrådets eksportfremme i afrikanske land fra 2011-2013  – af Andreas Meldgaard Goth 

Nummer 2, årgang 88, juni 2015

TEMA: DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FØR, NU OG I FREMTIDEN

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Paradokser udfordrer verdens bistand: Er rettigheder og danske arbejdspladser vigtigere end fattigdomsbekæmpelse i dansk udenrigspolitik? – af Stig Jensen 
 • Har det betydning om regeringen er rød eller blå? En analyse af dansk udviklingspolitik fra 1989 til i dag  – af Helle Degn 
 • Rettighedsbaseret udvikling - en ny tilgang til udviklingsbistanden  – af Morten Broberg & Hans-Otto Sano 
 • Resultatorientering af dansk u-landsbistand. Hvad resulterer det mon i? – af Henrik Nielsen 
 • Fremtidens bistand: Udviklingsarbejde i krydsfeltet mellem fattigdomsreduktion, bæredygtig udvikling og globale fællesgoder  – af Poul Engberg-Pedersen 
 • Global fordeling af produktion og den økonomiske udviklings betyding herfor  – af Teit Lüthje 
 • En personlig beretning: Som jeg oplevede udfordringerne i Danida 1966-2004  – af Klaus Winkel 
 • Boganmeldelser
 • Abstracts

Nummer 1, årgang 88, april 2015

TEMA: HVAD KOM DER UD AF EVALUERINGSBØLGEN?

  Indhold
 • Redaktionelt forord
 • Hvad kom der ud af evalueringsbølgen? – af Peter Dahler-Larsen & Mads Bøge Kristiansen 
 • Iagttagelser af anvendelse af videnskabelig evidens i politik og praksis – af Thomas A. Schwandt 
 • Evaluering som politisk forsikring  – af Tobias Høygaard Lindeberg 
 • Otte opmærksomhedspunkter ved evaluering af politiske reformer – af Morten Balle Hansen, Karen N. Breidahl, Jan-Eric Furubo & Anne Halvorsen 
 • Evaluering af politisk-administrative reformer  – af Karen N. Breidahl, Gunnar Gjelstrup, Morten Balle Hansen & Hanne Foss Hansen 
 • Mål- og resultatstyring i kommunerne efter krisen  – af Eva Moll Sørensen & Søren Kjær foged 
 • En effektevaluering af sanktioner på danske kommuners regnskaber 2010-2013  – af Søren Kjær Foged 
 • Giver resultatmåling klarhed for medarbejderne? – af Peter Dahler-Larsen 
 • Review: Produktivitetskommissionen – af Christen Sørensen 
 • Boganmeldelser
 • Abstracts