Økonomi og Politik

Økonomi & Politik er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. "Økonomi & Politik" henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Fra første nummer i 2019, der udkommer i april, overgår Økonomi og Politik til Open Access (gratis for alle). Det betyder at Økonomi og Politik ikke længere udkommer som trykt tidsskrift, men kan læses af alle interesserede i læsevenlig elektronisk udgave.

Hvis du er abonnent kan du se tidsskriftets hjemmeside via dette link.

Redaktion

Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (ansvarvshavende)

Ønsker du at bidrage?

Seneste årgange

Nummer 4, årgang 91, 2018
TEMA: REGIONAL DYNAMIK OG ULIGHED
Redaktionelt forord
Introduktion: Regional dynamik og ulighed - Af Morten Balle Hansen, Jørgen Goul Andersen og Morten Lassen
Bosætning og flyttemønstre i Danmark – en oversigt - Af Hans Thor Andersen og Helle Nørgaard
De marginaliseredes Danmarkskort: Segregering af langvarige modtagere af overførselsindkomst 1996-2016 - Af Kristian Kongshøj
Placeringen af offentlige institutioner - Af Jørgen Goul Andersen og Søren Frank Etzerodt
Kommunalreformens og sanktionslovgivningens betydning for den geografiske centralisering af kommunernes administration og service - Af Anders Kamp Høst
Er det regionale niveau relevant for erhvervspolitikken? - Af Jesper Lindgaard Christensen og Ina Drejer
Kommunale alliancers argumenter for ændring af det kommunale udligningssystem - Af Søren Frank Etzerodt og Morten Balle Hansen
Vælgernes vurderinger af danske statsministre og deres ministerhold - Af Peter Heyn Nielsen
Review-artikel: Har Macron genopfundet liberalismen? - Af Anne-Sofie Dichman
GENERELT: Abstracts

Nummer 3, årgang 91, 2018
TEMA: BYDIPLOMATI
Redaktionelt forord
Bydiplomati - Af Martin Marcussen
Bydiplomatiet skal studeres i en politisk kontekst - Af Michele Acuto
KL´s interessevaretagelse i Europa - Af Kristian Heunicke, Hjale Nordman Ble og Annemette Frost
Copenhagen EU office in Bruxelles - Af Birgitte Wederking og Peter Krogsgaard
Aarhus Kommunes by-diplomati som vækstdriver - Af Niels Højbjerg, Jørn Nim Jensen og Jan Beyer Schmidt Sørensen
Lokal vækst og samskabelse i et internationalt perspektiv - Viborg Kommunes internationale arbejde 1945-2018 - Af HenrikHolmskov og Mette Lorentzen
Urbane forbindelse. En undersøgelse af byens stigende engagement i internationale bynetværk - Af Solveig Grønnestad og Anne Bach Nielsen
Mayors on the global stage - A political star is born - Af Emmanuelle Pinault og Simon Hansen
Stiger uligheden i Danmark efter samme mønster, som Piketty afdækker i Kapitalen i det 21. århundrede? - Af Balder Asmussen
GENERELT: Abstracts

Nummer 2, årgang 91, 2018
TEMA: BREXIT - ET NYT EUROPA I STØBESKEEN
Redaktionelt forord
Temaredaktørens forord - Af Peter Nedergaard
Danske reaktioner på Brexit - processen: kommer EU først? - Af Henrik Larsen
EU efter Brexit - Af Marlene Wind
Konsekvenserne af fremtidige handelsaftaler mellem Storbritannien og EU: Det bløde, det hårde og det brutale Brexit - Af Jens Ladefoged Mortensen
Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik efter Brexit - Af Mikkel Vedby Rasmussen
Modsatrettede tendenser i britisk og dansk EU-skepsis - Af Karsten Tingleff Vestergaard
Britisk exceptionalisme: Hvordan Brexit kan forstås i et historisk lys - Af Peder Nedergaard og Maja Friis Henriksen
Review-artikel: Teoretiseringen af dansk udenrigspolitik: mellem case- og teori-centrisk forskningsfelt - Af Rasmus Brun Pedersen
Review artikel: Boligbeskatningsaftalen af 2. maj 2017 - Af Christen Sørensen
GENERELT: Abstracts

Nummer 1, årgang 91, 2018
TEMA: DANSK FOLKESTYRE TO ÅRTIER EFTER MAGTUDREDNINGEN
Redaktionelt forord
Temaredaktørens forord – Af Peter Munk Christiansen
Magt og verdensorden – Af Georg Sørensen
EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane? – Af Jens Blom-Hansen og Mads Leth Jakobsen
EU-Domstolens politiske magt – Af Dorte Sindbjerg Martinsen
Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik – Af Anette Warring
Globalisering og stigende økonomisk ulighed – økonomi eller politik? – Af Jørgen Goul Andersen
Erhvervslivets spidser – forbindelser til ledere i øvrige toneangivende sektorer – Af Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen
Den redigerende magt: Centrifugering af dansk politik – Af Anker Brink Lund
Falske nyheders magt: Hvorfor tror vi på dem, hvorfor spreder vi dem? – Af Michael Bang Petersen
Mørket sænker sig: Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser – Af Peter Munk Christiansen
GENERELT
Anmeldelse: Jørgen Grønnegård Christensen anmelder Magtudredningens slutrapport fra 2003
Abstracts

Nummer 4, årgang 90, 2017
TEMA: DET UPERFEKTE MENNESKE OG ADFÆRDSBASERET OFFENTLIG POLITIK
Redaktionelt forord
Adfærd, økonomi og politik – væsentlige forskere og begreber - af Snorre Frid-Nielsen, Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist
Adfærdsadministration og tallenes psykologi: Hvordan mennesker fortolker resultatinformation i den offentlige sektor - af Asmus Leth Olsen
Nudge – Et skub i den rigtige retning? - af Felix Sebastian Døssing, David Dreyer Lassen og Daniel Gerszon Mahler
BASIC – En diagnostisk tilgang til udviklingen af adfærdsbaseret offentlig politik - af Pelle Guldborg Hansen og Karsten Schmidt
Rygeadfærd i BASICperspektiv: En case fra Københavns Lufthavne om
adfærdsdiagnosticering og langtidsvirkning af adfærdsinterventioner - af Karsten Schmidt, Johannes Schuldt-Jensen og Pelle Guldborg Hansen
Jobsøgning med begrænset rationalitet: Adfærdsmæssige indsigter og tiltag - af Snorre Frid-Nielsen
Ser vi det samme? Køns betydning for medarbejdernes opfattelse af ledelse i den offentlige sektor - af Trine Høj Fjendbo, Ann Christina Pedersen og Maja Vej Toft
GENERELT: Abstracts

Nummer 3, årgang 90, 2017
TEMA: DE NYE POLITIKERE: FRA KALD TIL KARRIERE?
Redaktionelt forord
Bagom karrierepolitikeren. Fra bureaukratisk til teknokratisk professionalisering af politik - af Anders Esmark
Fra politiker til policy professionel – En analyse af danske politikeres karriereveje efter Folketinget fra 1981 til 2015 - af Mark Blach Ørsten, Ida Willig og Leif Hemming Pedersen
Vendes karrieren på hovedet? Anciennitets betydning for om folketingsmedlemmer opnår politiske lederposter - af Flemming Juul Christiansen
Kandidatrekruttering i politiske partier - af Karina Kosiara-Pedersen og Asmus Harre
Partiskift i Folketinget 1953-2015 - af Marie Kaldahl Nielsen og Helene Helboe Pedersen
Er en borgmesterpost en livstidsstilling? - af Ulrik Kjær og Niels Opstrup
Hvis statsministeren misrøgter sit embede - af Tim Knudsen, Peter Heyn Nielsen og Poul Smidt
GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 2, årgang 90, 2017
TEMA: DA DANMARK BLEV GLOBAL – ERHVERVSHISTORISKE PERSPEKTIVER
Redaktionelt forord
Temaredaktørernes forord
Hvorfor Danmark blev rigt – og ikke rigere - af Per Boje
Det Danske Asiatiske Kompagni – en udansk affære? - af Benjamin Asmussen
Internationaliseringen af de danske handelsuddannelser - af Anders Ravn Sørensen
Industrirådet og den store verden: En globaliseringshistorie fra 1910’erne - af Jeppe Nevers
Transnationaliseringen af Maersk Line: Fra tredjepartsagenter til egne kontorer i udlandet - af Henrik Sornn-Friese
En krise med muligheder? Kreativ destruktion i dansk værftsindustri 1980-2013 - af Thomas Roslyng Olesen og René Taudal Poulsen
Globaliseringens baggrundskulisse: markedsformer i dansk erhvervshistorie - af Martin Jes Iversen
Den danske model og erhvervslivets rolle i dag - Af Peter Thagesen og Stanislav Stanchev
GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 1, årgang 90, 2017
TEMA: WAR STUDIES
Redaktionelt forord
Temaredaktørernes forord
War Studies – en introduktion - af Sten Rynning
Jura som et led i dansk aktivistisk udenrigspolitik til søs - af Birgit Feldtmann
Efter Taksøe – Dansk militær aktivisme som interessepolitik - af Jon Rahbek-Clemmensen
Med Sikkerhedspolitisk Aktivisme følger Juridisk Aktivisme - af Marc Schack
I føling – en krigsballet. Dansk udenrigspolitisk aktivisme på dans - af Kathrin Maurer
Soldater, statsmænd og ledelse i en aktivistisk udenrigspolitik - af Jacob Barfoed
»Let me see your war face«: amerikaniseringen af Danmarks nye krig i film og litteratur - af Thomas Ærvold Bjerre
War Studies traditionen (på Syddansk Universitet): Hvad, hvordan, hvad nu? - Af Peter Viggo Jakobsen
ARTIKEL UDEN FOR TEMA: Reviewartikel: Deleøkonomien i Danmark - af Malthe Mikkel Munkøe
GENERELT: Abstracts

Nummer 4, årgang 89, 2016
TEMA: MOTIVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Redaktionelt forord
Serviceproduktion eller serviceregulering: Forskelle i public service-motivation? - af Ulrich Thy Jensen, Nina Mari van Loon & Wouter Vandenabeele
Fast er foranderlig? Arbejdskontekstens betydning for offentligt ansattes public service-motivation - af Anne Mette Kjeldsen, Stefan Boye, Morten Brænder, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen
Én gang offentligt ansat, altid offentligt ansat? Public servicemotivation og sektorskifte - af Christian Bøtcher Jacobsen & Anne Mette Kjeldsen
Hvordan formes og forandres opfattelsen af ledelsesværktøjer over tid? En undersøgelse af opfattelse og anvendelse af effektstyring i dagtilbud - af Caroline Howard Grøn
Ledelse og medarbejdermotivation: Danske og internationale forskningsresultater - af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen
Faggrupper, motivation og ledelse på sygehusområdet: Inspiration fra Florence Nightingale? - af Lotte Bøgh Andersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Marie Henriette Madsen & Katrine Nøhr
ARTIKEL UDEN FOR TEMA: Reviewartikel: Diplomati i en urban tidsalder - af Anne Bach Nielsen
GENERELT: Abstracts

Nummer 3, årgang 89, 2016
TEMA: POLITIKERNE OG MEDIERNE
Redaktionelt forord
Introduktion: Politikere og medier - af Claes de Vreese
Indekseringsteori - af W. Lance Bennett
Politisk dagsordenfastsættelse: Studiet af mediernes indvirkning på politik med fokus på emneopmærksomhed - af Rens Vliegenthart
Nyhedsmediernes indvirkning på politiske eliter: En undersøgelse af strategisk lydhørhed i den amerikanske Kongres - af Kevin Arceneaux, Martin Johnson, René Lindstädt & Ryan J. Vander Wielen
Medialisering som selvopfyldende profeti: En analyse af, hvordan danske folketingsmedlemmer oplever medieindflydelse, og konsekvenserne heraf - af Arjen van Dalen
ARTIKLER UDEN FOR TEMA:
Virkningssyntese – en alternativ tilgang til metaanalyse - af Julia Salado-Rasmussen & Thomas Bredgaard
Uforklarlige forskelle? Budgetinstitutioner og de offentlige finanser i Danmark og Sverige efter finanskrisen - af Filip Brodthagen, Martin Mardorf & Lasse Aaskoven
Review artikel: Forskningsfrihed i Danmark set i internationalt perspektiv - af Heine Andersen
GENERELT: Abstracts

Nummer 2, årgang 89, 2016
TEMA: KRISEDIPLOMATI
Redaktionelt forord
Krisediplomati - af Martin Marcussen
Borgerservice og krise­ diplomatiet – fra minus til plus - af Ole Egberg Mikkelsen
Nyhedsmedielogik og krisediplomati - af Mark Blach­-Ørsten
Diplomati og Det Arabiske Forår - af Rolf M. H. P. Holmboe
Diplomati og den tidlige konfliktindsats - af Anders Tang Friborg
Diplomati bag pigtråd og i pansrede køretøjer. Et case­studie fra Afghanistan
og Pakistan - af Jesper Møller Sørensen
Krisestyring i FN - af Carsten Staur
Libanon-evakueringen 2006 – den personlige beretning - af Lars Thuesen
Illusionen om Nation Branding og Investeringsfremme - af Julien Kosloff
Politisk kronik 1. halvår 2014 - af Lars Bille
GENERELT: Abstracts

Nummer 1, årgang 89, 2016
TEMA: DANSK KINA-POLITIK - FRA SPØRGSMÅL OM EKSPORT OG DANSKE ARBEJDSPLADSER TIL NY VERDENSORDEN
Redaktionelt forord
Introduktion. Danmarks Kina-politik: Fra spørgsmål om eksport og danske arbejdspladser til ny verdensorden - af Camilla T. N. Sørensen & Jørgen Delman
Udfordringerne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i håndteringen af stormagten Kina - Af Camilla T. N. Sørensen
Case 1 - Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme: Danmarks menneskerettigheds politik og samarbejde med Kina - Af Karin Buhrmann
Ny motor i Danmarks forhold til Kina: Strategisk myndighedssamarbejde - Af Jørgen Delman
Case 2 - Sino-Danish Center - og den dansk-kinesiske nytteværdi - Af Martin Bech
Case 3 - Folketingets Ombudsmands samarbejde med Kina - Af Jonas Bering Liisberg & Christian Ougaard
Altid med handlen i centrum - Af Carsten Boyer Thøgersen
Case 4 - Kinesisk importkonkurrence og konsekvenser for danske virksomheder og deres ansatte - Af Damoun Ashournia & Jakob Munch
Fra Kina til Danmark: Mobilitetsmønstre gennem 100 år - Af Mette Thunø & Stig Thøgersen
Kina i nyhederne: Vi klapper ikke, når et autoritært styre har noget at fejre - Af Laura Dombernowsky
Iagttagelser om udviklingen af et historisk gensidigt forhold mellem Danmark og Kina - Af Friis Arne Petersen
ARTIKEL UDEN FOR TEMA: Mediernes ekspertliggørelse: Et casestudie af TV 2's brug af eksperter i 19-Nyhederne - Af Nana With Feldman
GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 4, årgang 88, 2015
TEMA: KONFLIKT OG POLITIK I DEN OFFENTLIGE AFTALEMODEL
Redaktionelt forord
Hvad lærte vi af OK 2013? - af Bente Sorgenfrey
Den offentlige aftalemodel set med private øjne - af Pernille Knudsen
Den danske model vil overleve, så længe viljen er der - af Flemming Vinther
Forhandlinger der forandrer - Regionernes tredje vej ved OK 2013 - af Signe Friberg Nielsen
OK 2013 og lærerkonflikten - fra forberedelse til lovindgreb - af Mikkel Mailand
Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked - af Jens Kristiansen
Fra tjenestemænd til overenskomstansatte - en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem - af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
De statslige arbejdsgivere i Danmark og Svering og deres magt - af Nana Wesley Hansen
GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 3, årgang 88, 2015
TEMA: HVAD ER DET VÆRD? EFFEKTSKØN I OFFENTLIG POLITIK
Redaktionelt forord
Gør finanspolitiske rammer en forskel for de offentlige finanser? - af Michael Bergman
Konsekvensberegninger og helhedsvurderinger - af Per Callesen
Skattepolitik og effektskøn - af Niels Kleis Frederiksen
Når Finansministeriets model får magten - af Jesper Jespersen
De økonomiske modeller: Rigtig brugt et nyttig værktøj - af Niels Kærgård
Lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle design i Danmark - af Mette Deding & Mads Andersen Høg
Jagten på effekten af eksportfremme: En undersøgelse af Eksportrådets eksportfremme i afrikanske land fra 2011-2013 - af Andreas Meldgaard Goth

Nummer 2, årgang 88, 2015
TEMA: DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FØR, NU OG I FREMTIDEN
Redaktionelt forord
Paradokser udfordrer verdens bistand: Er rettigheder og danske arbejdspladser vigtigere end fattigdomsbekæmpelse i dansk udenrigspolitik? - af Stig Jensen
Har det betydning om regeringen er rød eller blå? En analyse af dansk udviklingspolitik fra 1989 til i dag - af Helle Degn
Rettighedsbaseret udvikling - en ny tilgang til udviklingsbistanden - af Morten Broberg & Hans-Otto Sano
Resultatorientering af dansk u-landsbistand. Hvad resulterer det mon i? - af Henrik Nielsen
Fremtidens bistand: Udviklingsarbejde i krydsfeltet mellem fattigdomsreduktion, bæredygtig udvikling og globale fællesgoder - af Poul Engberg-Pedersen
Global fordeling af produktion og den økonomiske udviklings betyding herfor - af Teit Lüthje
En personlig beretning: Som jeg oplevede udfordringerne i Danida 1966-2004 - af Klaus Winkel
GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 1, årgang 88, 2015
TEMA: HVAD KOM DER UD AF EVALUERINGSBØLGEN?
Redaktionelt forord
Hvad kom der ud af evalueringsbølgen? - af Peter Dahler-Larsen & Mads Bøge Kristiansen
Iagttagelser af anvendelse af videnskabelig evidens i politik og praksis- af Thomas A. Schwandt
Evaluering som politisk forsikring - af Tobias Høygaard Lindeberg
Otte opmærksomhedspunkter ved evaluering af politiske reformer - af Morten Balle Hansen, Karen N. Breidahl, Jan-Eric Furubo & Anne Halvorsen
Evaluering af politisk-administrative reformer - af Karen N. Breidahl, Gunnar Gjelstrup, Morten Balle Hansen & Hanne Foss Hansen
Mål- og resultatstyring i kommunerne efter krisen - af Eva Moll Sørensen & Søren Kjær foged
En effektevaluering af sanktioner på danske kommuners regnskaber 2010-2013 - af Søren Kjær Foged
Giver resultatmåling klarhed for medarbejderne? - af Peter Dahler-Larsen
GENERELT
Review: Produktivitetskommissionen - af Christen Sørensen
Boganmeldelser
Abstracts