Offentlighedsloven med kommentarer er udkommet i en nyrevideret udgave og indeholder en opdatering og analyse af de ombudsmandsudtalelser, der er afgivet efter 2. udgaven fra 2020.

Lovkommentaren er central for alle myndigheder og henvender sig til bl.a. kommuner, regioner, styrelser, råd og ministerier der kan anvende bogen i forbindelse med behandlingen af aktindsigtssager.

Med denne nye udgave er du godt rustet i forhold til at få svar på komplicerede spørgsmål vedrørende forståelsen af offentlighedslovens bestemmelser.

Bestil den nye udgave her: https://www.djoef-forlag.dk/offentlighedsloven