Nyt nummer af Samfundsøkonomen i open access omhandler klimakrisen

Du kan læse Samfundsøkonomen gratis her.

Velkommen til dette temanummer af Samfundsøkonomen om klimakrisen. Klimakrisen er formentlig den største samlede udfordring, som menneskeheden har stået over for. Hvor man indtil for få år siden antog, at der var relativt god tid til at udvikle løsninger, så er konsensus i dag, at klimasystemet er skrøbeligt, og at tiden til at sikre dramatiske reduktioner i udledningen af drivhusgasser er meget kort. Efter det første danske klimavalg nogensinde – og i et år, hvor klimabevægelserne verden rundt i flere lande har haft held til at forme den politiske dagsorden – har et meget bredt flertal i Folketinget netop aftalt en ambitiøs klimalov, der stadfæster en målsætning om at reducere Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i forhold til 1990 allerede i 2030. Artiklerne i dette temanummer er skrevet lige før denne politiske aftale, men det beskriver ganske præcist de tekniske, administrative og i mange tilfælde politiske udfordringer ved at nå klimalovens målsætning. Som artiklerne i dette nummer illustrerer, så foregår der allerede emissionsreduktioner i f.eks. skibsfart og elproduktion. Men tempoet i omstillingerne skal mindst fordobles og udvides til sektorer som landbrug og transport, hvor alene de teknologiske udfordringer er betydeligt større. Dette temposkifte kommer til at kræve et samfundsøkonomisk sporskifte af meget stort omfang.