Nyhed – ny artikel i Tidsskrift for Miljø 12/2020 – Vandrammedirektivets forbud mod forringelser og undtagelsesmuligheder – en status

EU-Domstolen fastslog i Weserdommen og kommissionen mod Tyskland, at der efter vandrammedirektivet er forbud mod at godkende projekter, der medfører forringelser af overfladevandområder og grundvandsforekomster omfattet af indsatsprogram, hvis projektet hindrer målopfyldelse, medmindre undtagelsen i art. 4, stk. 7, kan anvendes. Artiklen belyser den danske regulering og klagenævnspraksis samt går det skridt videre og ser på, om de danske myndigheder, virksomheder og bygherrer er bevidste om restriktionerne. Desuden ser artiklen nærmere på mulighederne for at fravige forbuddet.

 

Læs mere om Tidsskrift for Miljø her