Forvaltningsloven med kommentarer (2. udg. 2020)

af Niels Fenger

 

Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere om bogen og køb den her.