'Erstatningsretlige grænseområder I' af Vibe Ulfbeck er netop udkommet

I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt.

Læs mere om og køb bogen her.