I modsætning til en række andre lande, hvor integrationsprocessen er baseret på en frivillig indsats, har man i Danmark valgt at lade lovgivningen regulere denne del af udlændingeretten.

I 1998 trådte integrationsloven i kraft, men siden da er integrationsretlige tiltag vokset støt – både i forhold til antal og ressortområder. 

Den nye bog "Integrationsret - Udlændinge, beskæftigelse og repatriering" af Silvia Adamo og Claes Nilas er en samlet fremstilling af den juridiske regulering af integration i Dansk ret og har til formål at beskrive integrationsprocessen fra start til mål.

Se bogens indhold og læs forordet her:

https://lnkd.in/em-kUczP

Bogen kan købes som e-bog eller i trykt udgave: https://lnkd.in/eAu2kVKV