Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision.

Udkommer 4 gange om året.

Som abonnent kan du tilgå onlineversionen af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret her.

Redaktion

Professor, dr. jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende)
Adj. professor, ekon.lic Rolf Skog Professor
dr.juris. Tore Bråthen

Ønsker du at bidrage?

Download manuskriptvejledning

Download info om Peer review

Manuskriptindleveringer følger datoerne:
Nummer 1. 05/03-18
Nummer 2. 14/05-18
Nummer 3. 27/08-18
Nummer 4. 12/11-18
Manuskriptforslag sendes til Redaktionen, att.: Erik Lidman på erik.lidman@law.gu.se.

Info om abonnement

Årsabonnement på papir
Kr. 1.500,-

Abonnement på onlineversion
Kr. 2.000,-
Flere brugere kr. 250,-
IP løsning (10 brugere) kr. 3.950,-
Papir og online kr. 2.250,-

Alle priser er inklusive moms

Bibliotek
Online kr. 2.250,-
Papir og online kr. 3.250,-

Ekspeditionsgebyr for papirabonnement udgør pr. år
Danmark kr. 160,-
EU/Udland kr. 240,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Du kan bestille et abonnement ved at kontakte forlag@djoef.dk.

Seneste årgang

Nummer 2, 2019
Twenty successful years in the rearview mirror. Now we look forward - af The Editorial Board
»Væsentlige transaktioner mellem nærtstående« – et selskabsretligt armslængdeprincip i ny forklædning - af Gitte Søgaard
Styreansvar – ansvarets særlige karakter og ansvarsgrensen overfor enkeltforfølgende selskapskreditorer - af Karl Rosén
Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie - af Catharina Thorseth Blach, Jens Dueholm og Caspar Rose
Exit, voice & loyalty i kapitalselskaber med samarbejdende kapitalejere - af Louise Damkjær Ibsen
Plassering av behandlingsansvar for personopplysninger innenfor et konsern - af Ove André Vanebo
EU’s lovgivningsprocedurer efter Lissabon-traktaten: Udviklingen mod et mere eller mindre komplekst system? - af Niels S. Rasmussen
EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - af Karsten Engsig Sørensen
Ny lovgivning
Ny praksis

Nummer 1, 2019
RPT – regleringsmässiga utmaningar för Sverige och andra länder - af Rolf Skog
Aktionærrettighedsdirektivet og den danske implementering - af Mikael Philip Schmidt, Louise Celia Korpela og Philip H. Jørsboe
Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning - af Tore Bråthen
Kan staten bli erstatningsansvarlig etter medvirkeransvaret i aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 (2) for feil begått av styret i selskaper med statlig eierskap? - af Helene Stahl
Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A («Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS») og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett - af Tore Bråthen
Comments on International Handbook on Shareholders’ Agreements. Regulation, Practice and Comparative Analysis - af Niklas Arvidsson
Ny lovgivning
Ny praksis

Nummer 4, 2018
Hedgefondes aktivist kampagner – af Nikolaj Bang, Kristoffer W. Nøhr & Caspar Rose
Forslag til ny norsk revisorlov – af Kari Birkeland
Aktieåterköp och kapitalallokering – af Oskar Persson & Jacob Öryd
Fra direktiv til forordning: Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR? – af Morten Kinander
Om långivers skyggeledelsesansvar – af Niels Anker Toft
Ny lovgivning
Ny praksis

Nummer 3, 2018
Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne? - et europæisk baseret studie - Af Nikolaj D. Bang, Kristoffer W. Nøhr og Caspar Rose
Reform av norsk markedsmisbruksrett - En tapt mulighet? - Af Morten Kinander
Revisionsudvalg - de seneste ændringer - Af Jesper Seehausen
EU-kommissionens Bolagsrättspaket 2018 - en kort orientering - Af Rolf Skog
Anmälan: Bolagsstämma i svenska aktiebolag - Af Urban Båvestam
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 2, 2018
The Regulation on Pricing of Multiple Voting Shares in Takeovers - Af Rolf Skog og Erik Lidman
Vinningsformålet i norsk aksjeselskapsrett - Af Lisa Charlotte Jakobsen
Usikkerhed om kapitalejerlån - hvilken personkreds er omfattet? - Af Louise Staal og Mathilde Fuglsang Hesel
Kapitalejernes værn - Når kapitalejerne kræver beskyttelse under rekonstruktion - Af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen
Anmeldelse: arket Abuse Regulation - Commentary and Annotated Guide - Af Morten Kinander
Europeiska unionen - Af Erik Sjöman
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 1, 2018
Flyttning av aksjeselskaper til og fra Norge - EU- domstolens Polbud-avgjørelse - Af Roland Mörsdorf
De selskabsretlige generalkausuler - Af Stephan Fischer Hvam og Anders Ørgaard
Ændringer i selskabsloven - Af Andreas Egeblad Arendt og Bjørn Krog Andersen
Kapitalejernes værn - Når kapitalejere kræver beskyttelse under en rekonstruktion - Af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen
Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning - Af Tore Bråthen
EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - Af Karsten Engsig Sørensen
Ny lovgivning EU
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 4, 2017
Iværksætterselskabet i et retsøkonomisk perspektiv – Trold kan tæmmes? – Af Troels Michael Lilja og Thomas Langkilde Kjær
Gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter – Danmarks optioner ved implementering af art. 9c i det nye aktionærrettighedsdirektiv (2017/828) – Af Sanne June Ventrup og Lily Ni
Anbefalinger for aktivt Ejerskab: corporate governance eller stewardship? – Af Marina B. Madsen
Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – Af Johanna Lundberg
Ny lovgivning EU
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 2/3, 2017
Brevstemmers bindende virkning - Af Tobias Bonde Frost
Best Execution forpligtelsen under MiFID II – Indhold og dokumentation - Af Peter Krüger Andersen
Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer - Af Marina B. Madsen
Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic - Af Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner
Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer - Af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen
Daglig leders erstatningsansvar - Af Mads Eriksen
Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og aksjeselskap - Af Tore Bråthen og Stine Winger Minde
Reviderade svenska takeoverregler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m. - Af Rolf Skog og advokat Erik Sjöman
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 1, 2017
Væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet - Af Jep Becher Jensen og Henning Hedegaard Thomsen
EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - Af Karsten Engsig Sørensen
Granskning – Et overset redskab? - Af Martin de Place Petersen og Søren Stenger
Skal konkurskarantæneregisteret være offentligt tilgængeligt? - Af Louise Uhre Andersen
Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering – om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader - Af Elif Härkönen
Finanstilsynets afgørelser 2016 – børsområdet - Af Nis Jul Clausen
Den norske aksjelovreformen – 1. etappe 2017 - Af Tore Bråthen
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny lovgivning EU
Ny litteratur