Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Kære læser
NTS nr. 1 vil blive leveret et par uger senere end sædvanligt, da COVID-19 har forårsaget diverse forsinkelser. Derfor har redaktionsgruppen besluttet at slå hhv. nr. 2 og 3 sammen til ét nummer. Det betyder, at læseren ikke vil modtage nr. 2 i juni, men derimod et samlet nummer i september. Deadline for aflevering af artikler er derfor rykket til 1. juni 2020.
Vi beklager ulejligheden og håber på forståelse.

Med venlig hilsen
Redaktionsgruppen
____________________________________________________________________________________________________
Dear reader,
NTS will be delivered a few weeks later than normal due to the effects that the outbreak of COVID-19 has had on our distribution channels. However, it appears as if the current circumstances will continue for a while, and we have therefore decided to delay issue 2 and 3 of NTS and assemble them together in one issue, that is issue 3. This means that you will not receive issue 2 of NTS in June as usual, but instead an extra-large issue 2/3 in September. In addition, this means that the deadline for handing in articles will be the 1st of June 2020.
We apologize for the inconvenience and ask for your understanding.

Best regards,
The Editorial Board

_____________________________________________________________________________________________________

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision. Udkommer 4 gange om året. Som abonnent kan du tilgå onlineversionen af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret her.

 

Redaktion

Professor, dr.jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende), University of Aarhus Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, University of Copenhagen, Denmark Adj. professor, ekon.lic. Rolf Skog, Justitiedepartementet, Sweden Professor, dr.juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen, Norway Associate professor Andri Fannar Bergþórsson, dr. juris, Reykjavik University Menntavegur, Iceland Professor Matti Sillanpää, dr. juris, Turku School of Economics, Finland LLM Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg, Sweden.

Ønsker du at bidrage? Would you like to contribute with an article?

Download manuskriptvejledning

Download guidelines for submission of articles

Manuskriptindleveringer følger datoerne: Nummer 1. 01/02 Nummer 2. 01/04 Nummer 3. 01/06 Nummer 4. 01/10 Manuskriptforslag sendes til Redaktionen, att.: Erik Lidman på erik.lidman@law.gu.se.

 

Info om abonnement

Årsabonnement på papir Enkeltbruger kr. 2.000,- Bibliotek kr. 3.000,- Organisation kr. 3.000,- Årsabonnement online 1. bruger kr. 2.000,- Følgende brugere kr. 500,- IP adgang (10 brugere) kr. 5.000 Bibliotek kr. 5.000,- Årsabonnement papir og online Enkeltbruger kr. 3.000,- Bibliotek kr. 6.000 Alle priser er inklusive moms Ekspeditionsgebyr for papirabonnement udgør pr. år Danmark kr. 160,- EU/Udland kr. 240,- Alle priser er inklusive moms Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet. Du kan bestille et abonnement ved at kontakte forlag@djoef.dk.

Seneste årgang

Nummer 1, 2020

 • Articles
 • Nye regler fra Nasdaq Copenhagen om frivillig sletning – Et svar – af Jesper Lau Hansen 
 • Transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber – En harmonisering uden konsekvenser? – af Julie Bryske Møller Nielsen 
 • Internadvokatens straffansvar for korrupsjon – af Birgitte Meistad Hermansen 
 • At The Crossroads Of Company And Insolvency Law – af Seppo Villa and Matti Engelberg 
 • Om overtagelsestilbud og sikkerhed for modydelsen – af Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Jeanette Kjeldgaard Rasmussen 
 • Reviews
 • Andri Fannar Bergþórsson (2017): What Is Market Manipulation? An Analysis of the Concept in a European and Nordic Context (ak.avh.). Brill – af Patrik Marcelius 
 • Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel (2019): Dansk Selskabsret 2 – Kapitalselskaber, 5. udgave, Karnov – af Paul Krüger Andersen 
 • Troels Michael Lilja (red.) (2019): Egne aktier, Karnov – af Paul Krüger Andersen 
 • Legislation and Case Law
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd – af Erik Lidman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 4, 2019

 • Nordic Cooperation on the Implementation of EU Company Law - Report from the anniversary conference of Nordisk Tidsskrift for Selskabsret – af Erik Lidman 
 • Nordic legislative collaboration in the area of company law – then and now – af Rolf Skog 
 • Udfordringerne fra EU-retten til den nordiske ledelsesmodel – af Jesper Lau Hansen 
 • Åpenhet om eierskap i norske foretak – arbeidet med elektronisk aksjeeierbok – af Marit Wenda Kjørsvik 
 • Afnotering og minoritetsbeskyttelse – Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Marcus Alexander Svendsen 
 • The EEA and Nordic Company Law – af Andri Fannar Bergþórsson 
 • Brevstemmers bindende virkning i lyset af den selskabsretlige lighedsgrundsætning – af Tobias Bonde Frost & Joachim Buznicki Nørlem 
 • Ejerskabsdynamik i SMV’er – Et svensk/dansk projekt om problemer og løsninger ved ændringer i ejerkredsen – af Marina B. Madsen, Mette Neville, Hanna Almlöf & Kajsa Haag 
 • Den grimme ælling, der aldrig blev en svane – Hvordan kom det hertil for iværksætterselskaberne (IVS)? – af Troels Michael Lilja 
 • Afskaffelse af iværksætterselskaber – med fokus på overgangsperioden – af Jesper Seehausen 
 • Nye udgaver af danske standardværker– af Marina B. Madsen 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 3, 2019

 • Værdipapirhandleres ansvar for medvirken til markedsmisbrug – af Jesper Lau Hansen
 • Regulation of related party transactions in Finland after SHRD II – af Vesa Rasinaho 
 • Corporate governance and stewardship in a stakeholder world – af Peter Montagnon
 • Koncernstyring i banker: Plads til forbedring? – af Rasmus Sørensen & Mikkel Vindfeldt 
 • Når fremmer et konkursbo et selvstendig krav med selvstendig foreldelsesfrist? – HR 2019-1073-A (Marine Subsea) – af Kåre I. Moljord 
 • Tyveri ved højlys dag – Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber – af Troels Michael Lilja, Cecilie Elgaard Christensen & Malene Høj Hansen
 • Europeiska unionen – af Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2, 2019

 • Twenty successful years in the rearview mirror. Now we look forward – af The Editorial Board
 • »Væsentlige transaktioner mellem nærtstående« – et selskabsretligt armslængdeprincip i ny forklædning – af Gitte Søgaard 
 • Styreansvar – ansvarets særlige karakter og ansvarsgrensen overfor enkeltforfølgende selskapskreditorer – af Karl Rosén
 • Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie – af Catharina Thorseth Blach, Jens Dueholm og Caspar Rose 
 • Exit, voice & loyalty i kapitalselskaber med samarbejdende kapitalejere – af Louise Damkjær Ibsen 
 • Plassering av behandlingsansvar for personopplysninger innenfor et konsern – af Ove André Vanebo
 • EU’s lovgivningsprocedurer efter Lissabon-traktaten: Udviklingen mod et mere eller mindre komplekst system? – af Niels S. Rasmussen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 1, 2019

 • RPT – regleringsmässiga utmaningar för Sverige och andra länder – af Rolf Skog
 • Aktionærrettighedsdirektivet og den danske implementering – af Mikael Philip Schmidt, Louise Celia Korpela og Philip H. Jørsboe 
 • Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen
 • Kan staten bli erstatningsansvarlig etter medvirkeransvaret i aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 (2) for feil begått av styret i selskaper med statlig eierskap? – af Helene Stahl 
 • Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A («Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS») og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett – af Tore Bråthen 
 • Comments on International Handbook on Shareholders’ Agreements. Regulation, Practice and Comparative Analysis – af Niklas Arvidsson
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 4, 2018

 • Hedgefondes aktivist kampagner – af Nikolaj Bang, Kristoffer W. Nøhr & Caspar Rose
 • Forslag til ny norsk revisorlov – af Kari Birkeland 
 • Aktieåterköp och kapitalallokering – af Oskar Persson & Jacob Öryd
 • Fra direktiv til forordning: Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR? – af Morten Kinander 
 • Om långivers skyggeledelsesansvar – af Niels Anker Toft 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 3, 2018

 • Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne? - et europæisk baseret studie – af Nikolaj D. Bang, Kristoffer W. Nøhr og Caspar Rose 
 • Reform av norsk markedsmisbruksrett - En tapt mulighet? – af Morten Kinander 
 • Revisionsudvalg - de seneste ændringer – af Jesper Seehausen 
 • EU-kommissionens Bolagsrättspaket 2018 - en kort orientering – af Rolf Skog 
 • Anmälan: Bolagsstämma i svenska aktiebolag – af Urban Båvestam 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2, 2018

 • The Regulation on Pricing of Multiple Voting Shares in Takeovers – af Rolf Skog og Erik Lidman 
 • Vinningsformålet i norsk aksjeselskapsrett – af Lisa Charlotte Jakobsen 
 • Usikkerhed om kapitalejerlån - hvilken personkreds er omfattet? – af Louise Staal og Mathilde Fuglsang Hesel 
 • Kapitalejernes værn - Når kapitalejerne kræver beskyttelse under rekonstruktion – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Anmeldelse: arket Abuse Regulation - Commentary and Annotated Guide – af Morten Kinander 
 • Europeiska unionen – af Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2018

 • Flyttning av aksjeselskaper til og fra Norge - EU- domstolens Polbud-avgjørelse – af Roland Mörsdorf 
 • De selskabsretlige generalkausuler – af Stephan Fischer Hvam og Anders Ørgaard 
 • Ændringer i selskabsloven – af Andreas Egeblad Arendt og Bjørn Krog Andersen 
 • Kapitalejernes værn - Når kapitalejerne kræver beskyttelse under rekonstruktion – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Ny lovgivning EU
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 4, 2017

 • Iværksætterselskabet i et retsøkonomisk perspektiv – Trold kan tæmmes? – af Troels Michael Lilja og Thomas Langkilde Kjær 
 • Gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter – Danmarks optioner ved implementering af art. 9c i det nye aktionærrettighedsdirektiv (2017/828) – af Sanne June Ventrup og Lily Ni 
 • Anbefalinger for aktivt Ejerskab: corporate governance eller stewardship? – af Marina B. Madsen 
 • Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Johanna Lundberg 
 • Ny lovgivning EU
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2/3, 2017

 • Brevstemmers bindende virkning – af Tobias Bonde Frost 
 • Best Execution forpligtelsen under MiFID II – Indhold og dokumentation – af Peter Krüger Andersen 
 • Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer – af Marina B. Madsen 
 • Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic – af Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner 
 • Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer – af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen 
 • Daglig leders erstatningsansvar – af Mads Eriksen 
 • Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og aksjeselskap – af Tore Bråthen og Stine Winger Minde 
 • Reviderade svenska takeoverregler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m. – af Rolf Skog og advokat Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2017

 • Væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet – af Jep Becher Jensen og Henning Hedegaard Thomsen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Granskning – Et overset redskab? – af Martin de Place Petersen og Søren Stenger 
 • Skal konkurskarantæneregisteret være offentligt tilgængeligt? – af Louise Uhre Andersen 
 • Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering – om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader – af Elif Härkönen 
 • Finanstilsynets afgørelser 2016 – børsområdet – af Nis Jul Clausen 
 • Den norske aksjelovreformen – 1. etappe 2017 – af Tore Bråthen 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny lovgivning EU
 • Ny litteratur