Nordisk Administrativt Tidsskrift

 

Du kan tilgå Nordisk Administrativt Tidsskrift i Open Access her.

 

Tvärvetenskaplig tidskrift som ges ut av förbundet NAF (Nordiska administrativa förbundet). Tidskriften har getts ut från år 1920 och är den äldsta tvärvetenskapliga tidskriften i Norden. Som en vetenskaplig tidskrift är avsikten att förena experter i den offentliga förvaltningen och vetenskapsmän, vilkas forskningsobjekt är offentlig förvaltning.

Redaktion

Professor Karsten Naundrup Olesen Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet E-mail: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk