Nordisk Administrativt Tidsskrift

Du kan tilgå Nordisk Administrativt Tidsskrift i Open Access her.

Tvärvetenskaplig tidskrift som ges ut av förbundet NAF (Nordiska administrativa förbundet). Tidskriften har getts ut från år 1920 och är den äldsta tvärvetenskapliga tidskriften i Norden.

Som en vetenskaplig tidskrift är avsikten att förena experter i den offentliga förvaltningen och vetenskapsmän,
vilkas forskningsobjekt är offentlig förvaltning.

Redaktion

Professor Karsten Naundrup Olesen
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
E-mail: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk