Nationaløkonomisk Tidsskrift

 

Nationaløkokomisk tidsskrift er open access, du kan læse det via dette link.

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.

Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics (etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne er så let læselige som muligt og retter sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.

Følg tidsskriftet på Facebook

Redaktion

Jan Rose Skaksen

jrs@rff.dk 

Øvrige i redaktionen:

Nationaløkonomisk Forening

Tidsskriftet udgives af Nationaløkonomisk Forening. Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.

Nationaløkonomisk Forenings hjemmeside