Mediation som mulighed

Conflict Management in the Familiy Field and in Other Close Relationships

Mediation as a way forward

This book contributes to the understanding and use of mediation between family members and other close relations. The term mediation, is explained from a practical perspective and it is discussed how mediation is justified as a tool of conflict management. The contributors are experts from all over the world.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 180 sider | ISBN 9788757423037

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
215,25 kr 240,00 kr

Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri

af Pia Deleuran (red.)

De fleste professionelle bygherrer, der har oplevet voldgiftsprocessen har nok spurgt sig selv, om det var kampen, omkostningerne og tiden værd, eller om man i tide kunne have løst konflikten ved et forlig.

Denne antologi manifesterer betydningen af mediation som konfliktløsningsmodel i byggeretten og som en mulighed man som aktør i byggeriet må tage til sig, når man indgår kontrakter.

Bogens indlæg med forskellige faglige indgangsvinkler giver en bred og udogmatisk indføring i mediation/mægling og forsyner læseren nogle praktiske redskaber i forbindelse hermed.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 164 sider | ISBN 9788757423044

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Partsadvokatens rolle

Trods den store indsats for at udbrede kendskabet til mediation i Danmark som en fast mulighed for konfliktløsning, har der været en vis tilbageholdenhed med at anvende mediation; navnlig inden for erhvervsområdet. En del af forklaringen kan være, at partsadvokater er tilbageholdende med at anbefale klienten at anvende mediation, da de er usikre på effekten af mediation og deres egen rolle i mediationsforløbet.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 194 sider | ISBN 9788757424966

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr