Lovkommentarer O-S

Produktansvar

Produktansvarsloven med kommentarer

Denne kommentar til loven er udarbejdet på grundlag af de tilknyttede direktiver, EF-domstolens praksis, lovens forarbejder og foreliggende dansk retspraksis. Der er i et vist omfang medtaget domspraksis fra andre EU-lande.

Da loven bygger på et EU-direktiv, og da der for tiden pågår overvejelser om en eventuel revision af direktivet, er der i indledningen medtaget et større afsnit om direktivets baggrund samt om de reformforslag, der i øjeblikket ligger til overvejelse.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 283 sider | ISBN 9788757404906

Pris

Papirbog
670,00 kr
Medlemspris
536,00 kr