Lovkommentarer A-E

Elforsyningsloven

Med kommentarer

Siden 1. udgaven er alle dele af den nye elforsyningslov nu trådt i kraft. Elforsyningsloven er desuden blevet ændret adskillige gange, hvilket der med denne udgave er taget højde for. Der er tillige i et vist omfang inddraget de mange bekendtgørelser m.v., der siden 1. udgaven er udstedt.

Læs mere
Udgave 2, 2004 | 656 sider | ISBN 9788757409888

Pris

Papirbog
1.110,00 kr
Medlemspris
888,00 kr

Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg

Med kommentarer

Om "Tillæget":

1. januar 2004 kom der ny lovgivning på arbejdsskadeområdet. Den tidligere gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade er erstattet af lov om arbejdsskadesikring. Det medfører væsentlige ændringer på en række punkter:

Læs mere
Udgave 1, 2003 | 992 sider | ISBN 9788757406993

Pris

Papirbog
1.950,00 kr
Medlemspris
1.560,00 kr

Erstatningsansvarsloven

Med kommentarer

Kommentaren har siden den udkom første gang i 1985 været et hovedværk i dansk erstatningsretlig litteratur. I denne foreliggende 6. udgave er indarbejdet alt relevant trykt retspraksis og teori, der er fremkommet siden lovens gennemførelse. Fremstillingen er på nogle væsentlige områder væsentligt udbygget og omskrevet.

Læs mere
Udgave 6, 2002 | 936 sider | ISBN 9788757437911

Pris

Papirbog
1.770,00 kr
Medlemspris
1.416,00 kr