Den kommenterede kommunestyrelseslov er på endelig kommet fra trykkeriet!

Det længe ventede værk, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, ligger nu klar med ny lovgivning og praksis igennem de seneste 12 år.

Værket adskiller sig fra de tidligere værker ved at være en tematiseret kommentar ligesom f.eks. den kommenterede forvaltningslov og offentlighedslov. Dette giver en fastere struktur i teksten. Normalforretningsordenen er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag. Yderligere er tilføjet de styrelsesretlige regler gældende for regionerne, ligesom de er forsynet med skrivelser fra ministeriet og henvisninger til resumédatabasen. Det kan derfor godt betale sig at købe den!

Kommentaren er tilgængelig på Jurabibliotek.dk og kan købes på Djøf Forlags hjemmeside: https://lnkd.in/eW6yBSac