Med inspiration fra Fyrsten opstiller Konkurrencestatsministeren syv simple læresætninger, som enhver dansk politiker, studerende eller almindelig politisk interesseret må kende til, hvis vedkommende gør sig håb om at forstå og begå sig på konkurrencestatens kommandobro.

Konkurrencestatsministeren fremhæver særligt, hvordan den danske variant af konkurrencestaten adskiller sig fra andre typer, og udfordrer således den udbredte påstand, at konkurrencestatens fremkomst i Danmark skulle være udtryk for en såkaldt neoliberal ”nødvendighedens politik.”

Martin Møller Boje Rasmussen er filosof, forsker, forfatter og far til to. Han har en ph.d. i komparativ politisk økonomi fra CBS.

Uddrag af Bjarne Corydons forord:

"Alt tyder på, at vi igen har kurs mod et af historiens store T-kryds. Det er  mere end nogensinde vigtigt, at vi træffer vores valg ud fra en klar forståelse af verden, som den er – ikke som vi kunne ønske os, at den var. Netop det kan Konkurrencestatsministeren bistå med.”

Læs mere om bogen her.