Kommunalvalget starter længe før den 16. november. Ny bog hjælper til at gennemføre kommunalvalget korrekt.

Lov om kommunale og regionale valg med kommentarer af Christine Boeskov, Nicoline Nyholm Miller og Jørgen Elklit er et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv

Lovkommentaren henvender sig desuden til Kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt og forskere.

Find bogen her.

Christine Boeskov er cand. jur. og har siden 2010 arbejdet i Indenrigsministeriet. Siden 2015 har hun været Indenrigsministeriets valgkonsulent. Som leder af ministeriets valgenhed arbejder hun med alle aspekter af landsdækkende valg, herunder udformning af ny lovgivning, valgprocedurer, opgørelse af valg, håndtering af nye partier og partistøtte. Hun underviser desuden kommunerne om valg.

Nicoline Nyholm Miller er cand. jur. og tidligere valgkonsulent i Indenrigsministeriet 2007-2015 med ansvaret for afviklingen af 8 valg og folkeafstemninger og pennefører for en række af de ændringer af valglovgivningen, der er gennemført i den nævnte periode. Hun har sammen med Jørgen Elklit skrevet "Folketingsvalgloven med kommentarer", der er udgivet af Djøf Forlag i 2019. Aktuelt er hun kontorchef i Skattestyrelsen.

Jørgen Elklit har som professor i statskundskab i mange år beskæftiget sig med valg og valgsystemer såvel i Danmark som i mange andre lande, ikke mindst i Afrika og Asien. Han har et indgående kendskab til det kommunale valgsystem, hvis virkninger han har analyseret og skrevet om i en række sammenhænge. Han er som professor emeritus fortsat knyttet til Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.