KFE nr. 2, årg. 44/2018 og KFE Særnummer

I de seneste år har der verseret formentlig flere hundrede sager om de såkaldte MgO-vindspærreplader, og disse sager drejer sig om et milliardbeløb, da vindspærrepladerne, der nu har vist sig ubrugelige, i årene 2012-14 blev næsten enerådende på markedet. Der er nu afsagt fem principielle kendelser, hvoraf den første blev bragt i KFE 2017.124 og de to næste i KFE 2018.174 og KFE 2018.237.

Den fjerde og femte kendelse, der kommer med i KFE 2019, bringes nu til branchens kendskab gennem et særnummer af KFE, fordi disse fem kendelser har fastlagt ansvarsspørgsmålets besvarelse og derfor bliver afgørende ved indgåelse af forlig i de verserende sager.

Hvis du er abonnent kan du læse Kendelser om fast ejendom her.