Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom. Tidsskriftet indeholder alle principielle og relevante domme og afgørelser, der vedrører fast ejendom og grunde i Danmark.

Hvis du er abonnent kan du læse Kendelser om fast ejendom her.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på abonnementprisen.

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne eller afgørelserne.

Udvælgelsen af kendelserne, kommentarerne og fortolkningen er udført af nogle af Danmarks dygtigste redaktører, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Redaktion

Ellen Margrethe Basse

 • Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer afgørelser afsagt af Natur- og Fødevareklagenævnet.

Nana Amalie Harbo

 • Cand. jur., ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Nana Amalie Harbo redigerer Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser med særlig vægt på husdyrbrugloven.

Erik Hørlyck

 • Advokat lic.jur. Erik Hørlyck redigerer voldgiftskendelser i forbindelse med arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt alm. bestemmelser for rådgivning.

Søren Højgaard Mørup

 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer kendelser afsagt af taksaktionskommissionen.

Tidsskriftets indhold, struktur og opbygning

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Voldgiftsretten
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • Taksationskommissionerne

2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus med følgende indhold:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 4: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 5: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 6: Taksationskendelser + årsregister

Vi udgiver Kendelser om fast ejendom bagudrettet, således at kendelser der bliver afsagt i 2018 bliver udgivet i 2019.

3. Struktur og opbygning

Tidsskriftet er bygget op omkring en let og tilgængelig struktur, hvor kendelserne er inddelt efter:

4. Lovstof

Onlineudgaven tilbyder adgang til relevant lovstof, som dækker de retsområder, som kendelserne og afgørelserne afgøres ud fra.

5. Tillægspakke med litteratur

I onlineudgaven er det muligt at bestille en tillægspakke med relevant litteratur, der bl.a. henvises til i kendelserne og afgørelserne. Litteraturen er nøje udvalgt af redaktionen og tilpasses løbende. Litteraturen tilgås som en e-bog og udvælges efter ønske. Nedenfor kan ses eksempler på den litteratur, der kan vælges i tillægspakken:

 • Overskrift bestående af myndighed og dato for kendelsen
 • Stikordsafsnit der indeholder alle væsentlige love mv.
 • Resumé der kort skitserer sagens væsentligste punkter
 • Redaktionel behandling og anonymisering af kendelsen med uddybende beskrivelser af sagen, herunder evt. klagebeskrivelse, sagens oplysninger, bemærkninger fra partnerne, oplysninger og afgørelsen
 • Alle afgørelser indeholder noter til love, lovbekendtgørelser, tidligere afgørelser mv.
  • Entreprise
  • Entrepriseret
  • Ejendomshandel I - en håndbog
  • Ejendomshandel II - en håndbog
  • Ejendomshandel III - en håndbog
  • Landbrugsrelateret ret
  • Miljøretten I
  • Miljøretten II
  • Miljøretten III
  • Syn og Skøn, 5. udgave
  • Tilbudsloven
  • Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

Pris for abonnement på trykt tidsskrift

Du kan bestille abonnement på Kendelser om fast ejendom ved at skrive til forlag@djoef.dk

Årsabonnement på papir

Med et årsabonnement får du tilsendt seks tidsskrifter årligt i boks:

kr. 1.500,- 

Det er også muligt at købe Kendelser om fast ejendom enkeltvis:

kr. 250,- pr. stk.

Forsendelse pr.

Danmark

Årsabonnement kr. 175,- 

Enkelt tidsskrift kr. 45,- 

EU/Øvrige udland (ekspeditionsgebyr)

Årsabonnement kr. 270,-

Enkelt tidsskrift kr. 45,-

Alle priser er inklusiv moms.

Som Djøf-medlem får du 20 % rabat på abonnementprisen.

Pris for abonnement på onlineversion af Kendelser om fast ejendom

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter. Nedenfor ses priserne.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på abonnementprisen.

Abonnement (1 bruger eller flere)

 • Første år kr. 5.950,-
 • Herefter kr. 3.100,-
 • Tillæg ved flere brugere kr. 350,-

IP løsning (10 brugere)

 • Første år kr. 8.310,-
 • Herefter kr. 4.100,-

Tillægspakke med litteratur

 • kr. 937,50 inkl. moms.

Bibliotek

 • Første år kr. 6.500,-
 • Herefter kr. 3.500,-
 • Flere brugere kr. 350,-

Alle priser er inklusiv moms.

 

Info om abonnement på onlineversion af Kendelser om fast ejendom

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter.

Kendelser om fast ejendom Online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i Natur- og Fødevareklagenævnet (tidl. Natur- og Miljøklagenævnet), Taksationskommissionerne og Voldgiftsretten.

Med et abonnement til den elektroniske udgave af tidsskriftet får du adgang til alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Alle årgangene er samlet i et system, hvor du finder kendelser fra 1975-1989 som referater, og fra 1990 og frem med fuld tekst.

Onlineværktøjet er udvidet med al relevant lovstof, som relaterer sig til områderne og udkommer 6 gange årligt.

Det er også muligt at købe en tillægspakke, der indeholder relevant litteratur, som relaterer sig til kendelserne og afgørelserne. Du får derved adgang til mere end 10 e-bøger som abonnent. Litteraturen udvælges af redaktionen og udskiftes løbende.

Du kan bestille abonnement på onlineversionen af Kendelser om fast ejendom ved at skrive til forlag@djoef.dk

Tidligere årgange

Nummer 2, årgang 43, 2017/2018

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 43, 2017/2018

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 5, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 3, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser 

Nummer 6, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser 

Nummer 5, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 40, 2014/2015

 • Taksationskendelser
 • Afgørelser om fredning

Nummer 2, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser
 • Kendelser fra Klagenævnet for Udbud