Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom og miljøret.

Hvis du er abonnent kan du læse Kendelser om fast ejendom her. Du skal være logget ind på din profil for at få adgang til indholdet.

Tidsskriftet indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt ved voldgiftsretten, Miljø- og Miljøklagenævnet, Planklagenævnet, EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske retter, primært de to landsretter og Højesteret.

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne, afgørelserne og dommene.

Udvælgelsen af kendelserne og kommentarerne er udført af nogle af Danmarks førende eksperter inden for fagområderne, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Tidsskriftet udkommet 8 gange årligt ud fra en fast cyklus, hvor afgørelserne, der er afsagt i det forudgående år, udkommer året efter. Dvs. er dommen afsagt i 2018, er den udkommet og kommenteret i 2019.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på dit abonnement.

Tilmeld dig her hvis du ønsker at modtage en nyhedsmail, når der kommer nyt indhold på KFE Online.

Du kan også holde øje med tidsskriftet på vores hjemmeside under scroll down-menuen Seneste årgange nedenfor. Den opdateres i takt med at tidsskriftet udkommer.

Redaktion

Ellen Margrethe Basse

 • Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer og kommenterer Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser samt Planklagenævnets afgørelser.

Erik Hørlyck

 • Advokat, dr.jur., h.c. Erik Hørlyck, DAHL advokatfirma, redigerer og kommenterer voldgiftskendelser i forbindelse med arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt alm. bestemmelser for rådgivning.

Søren Højgaard Mørup

 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer og kommenterer kendelser afsagt af taksaktionskommissionen.

Peter Pagh

 • Professor ved Københavns Universitet, dr.jur. Peter Pagh, redigerer og kommenterer domme afsagt af EU-Domstolen, menneskerettighedsdomme og danske domme på hhv. det miljøretlige område og taksationsdomme. Endvidere kommenterer Peter på afgørelser, der er truffet af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet i samarbejde med professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse.

Anders Hessner

 • Advokat og ekstern lektor ved Københavns Universitet i Fast ejendom Anders Hessner, bidrager i redaktionen med udvælgelsen og kommenteringen af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og taksationskendelser i samarbejde med professor, hhv. professor dr.jur. Peter Pagh og dr.jur. Søren Højgaard Mørup.

Nana Amalie Harbo

 • Cand. jur., erhvervs-ph.d. ved Aarhus Universitet Nana Amalie Harbo bidrager redaktionen med udvælgelsen og kommenteringen af afgørelser, der træffes inden for husdyrbruglovens, fra Natur- og Fødevareklagenævnets i samarbejde med professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse.

Thomas Haugsted

 • Cand. jur. Thomas Haugsted bidrager med udvælgelsen og kommenteringen af miljøretlige domme og afgørelser i samarbejde med professor, dr.jur. Peter Pagh, miljøretlige domme og afgørelser.

Tidsskriftets indhold, struktur og opbygning

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Voldgiftsretten
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • EU-domme på det miljøretlige område
 • Menneskerettighedsdomme på det miljøretlige område
 • Taksationskendelser fra taksationskommissionerne
 • Taksationsdomme

2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus. Den faste cyklus betyder, at kendelser, afgørelser og domme, der f.eks. er afsagt i 2018 udkom i 2019, mens domme der er afsagt i 2019, udkommer i 2020. Tidsskriftet er tilrettelagt sådan, at vi samler afgørelserne inden for de pågældende retsområder i et eller flere numre på følgende måde:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: EU-domme og menneskerettighedsdomme på det miljøretlige område
 • Tidsskrift 4: Natur- og Fødevareklagenævnet
 • Tidsskrift 5: Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 6: Planklagenævnet
 • Tidsskrift 7: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 8: Taksationsdomme + årsregister

Vi udgiver Kendelser om fast ejendom bagudrettet, således at kendelser der bliver afsagt i 2018 bliver udgivet i 2019.

3. Lovstof

Onlineudgaven tilbyder adgang til relevant lovstof, der dækker de retsområder, som kendelserne træffes ud fra.

Pris for abonnement på trykt tidsskrift

Du kan bestille abonnement på Kendelser om fast ejendom ved at skrive til forlag@djoef.dk

Årsabonnement på papir

Med et årsabonnement får du tilsendt seks tidsskrifter årligt i boks:

kr. 2.000,- 

Det er også muligt at købe Kendelser om fast ejendom enkeltvis:

kr. 250,- pr. stk.

Forsendelse pr.

Danmark

Årsabonnement kr. 360,- 

Enkelt tidsskrift kr. 50,- 

EU/Øvrige udland (ekspeditionsgebyr)

Årsabonnement kr. 480,-

Enkelt tidsskrift kr. 65,-

Alle priser er inklusiv moms.

Som Djøf-medlem får du 20 % rabat på abonnementprisen.

Pris for abonnement på onlineversion af Kendelser om fast ejendom

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter. Nedenfor ses priserne.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på abonnementprisen.

Abonnement (1 bruger eller flere)

 • Første år kr. 7.900,-
 • Herefter kr. 4.000,-
 • Tillæg ved flere brugere kr. 450,-

IP løsning (10 brugere)

 • Første år kr. 11.000,-
 • Herefter kr. 5.400,-

Bibliotek

 • Første år kr. 8.600,-
 • Herefter kr. 4.600,-
 • Flere brugere kr. 450,-

Alle priser er inklusiv moms.

 

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter.

Kendelser om fast ejendom Online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i Natur- og Fødevareklagenævnet (tidl. Natur- og Miljøklagenævnet), Taksationskommissionerne og Voldgiftsretten.

Med et abonnement til den elektroniske udgave af tidsskriftet får du adgang til alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Alle årgangene er samlet i et system, hvor du finder kendelser fra 1975-1989 som referater, og fra 1990 og frem med fuld tekst.

Onlineværktøjet er udvidet med al relevant lovstof, som relaterer sig til områderne og udkommer 6 gange årligt.

Det er også muligt at købe en tillægspakke, der indeholder relevant litteratur, som relaterer sig til kendelserne og afgørelserne. Du får derved adgang til mere end 10 e-bøger som abonnent. Litteraturen udvælges af redaktionen og udskiftes løbende.

Du kan bestille abonnement på onlineversionen af Kendelser om fast ejendom ved at skrive til forlag@djoef.dk

Seneste årgange

Nummer 2, årgang 43, 2017/2018

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 43, 2017/2018

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 5, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 3, årgang 42, 2016/2017

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 42, 2016/2017

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 41, 2015/2016

 • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 41, 2015/2016

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser 

Nummer 6, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser 

Nummer 5, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 40, 2014/2015

 • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 40, 2014/2015

 • Taksationskendelser
 • Afgørelser om fredning

Nummer 2, årgang 40, 2014/2015

 • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser
 • Kendelser fra Klagenævnet for Udbud