Kendelser om fast ejendom

Køb Kendelser om fast ejendom her.

Hvis du er abonnent kan du læse Kendelser om fast ejendom her.

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom og miljøret.

Tidsskriftet indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt ved voldgiftsretten, Miljø- og Miljøklagenævnet, Planklagenævnet, EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske retter, primært de to landsretter og Højesteret.

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne, afgørelserne og dommene.

Udvælgelsen af kendelserne og kommentarerne er udført af nogle af Danmarks førende eksperter inden for fagområderne, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Tidsskriftet udkommet 8 gange årligt ud fra en fast cyklus, hvor afgørelserne, der er afsagt i det forudgående år, udkommer året efter. Dvs. er dommen afsagt i 2018, er den udkommet og kommenteret i 2019.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på dit abonnement.

Tilmeld dig her hvis du ønsker at modtage en nyhedsmail, når der kommer nyt indhold på KFE Online.

Tidsskriftets indhold, struktur og opbygning

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Voldgiftsretten
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • EU-domme på det miljøretlige område
 • Menneskerettighedsdomme på det miljøretlige område
 • Taksationskendelser fra taksationskommissionerne
 • Taksationsdomme

2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus. Den faste cyklus betyder, at kendelser, afgørelser og domme, der f.eks. er afsagt i 2018 udkom i 2019, mens domme der er afsagt i 2019, udkommer i 2020. Tidsskriftet er tilrettelagt sådan, at vi samler afgørelserne inden for de pågældende retsområder i et eller flere numre på følgende måde:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: EU-domme og menneskerettighedsdomme på det miljøretlige område
 • Tidsskrift 4: Natur- og Fødevareklagenævnet
 • Tidsskrift 5: Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 6: Planklagenævnet
 • Tidsskrift 7: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 8: Taksationsdomme + årsregister

Vi udgiver Kendelser om fast ejendom bagudrettet, således at kendelser der bliver afsagt i 2020 bliver udgivet i 2021.

3. Lovstof

Onlineudgaven tilbyder adgang til relevant lovstof, der dækker de retsområder, som kendelserne træffes ud fra.