Kendelser om fast ejendom får ny redaktør og udvider med domme i tidsskriftet

Peter Pagh, professor, dr. jur. i miljøret ved Københavns Universitet, indtræder nu som en af hovedredaktørerne på det anerkendte tidsskrift Kendelser om fast ejendom (KFE).

KFE giver et samlet overblik over kendelser inden for voldgift, taksation og miljøretlige afgørelser afsagt af Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet. 

Med udvidelsen af redaktionen vil KFE også bringe nyt stof til brugerne i form af kommenterede EU-domme og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på miljøområdet samt taksations- og miljødomme. Udvidelsen betyder også, redaktionen i det kommende år bringer to nye numre til de allerede eksisterende. 

Sammen med Peter Pagh indtræder i redaktionen advokat Anders Hessner, der er ekstern lektor i Fast Ejendom på Københavns Universitet, og cand.jur. Thomas Haugsted, der tidligere har arbejdet med kommentarer på Miljøretlige Afgørelser og Domme, som begge vil bistå Peter Pagh i udvælgelse og kommentering af aktuelle domme og afgørelser.  

Foruden de nye redaktører udgøres redaktionen af professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, advokat hos DAHL advokatfirma,  dr. jur. h. c. Erik Hørlyck, professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og cand. jur., erhvervs ph.d. ved Aarhus Universitet Nana Amalie Harbo, der bistår professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse i udvælgelsen af aktuelle afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Peter Pagh udtaler: 

"KFE har efter min opfattelse to meget vigtige funktioner. Den ene er at formidle indholdet af vigtige klagenævnsafgørelser, kendelser og domme i relation til miljø, fast ejendom og udbuds- og entrepriseret på en måde, der letter tilgængeligheden for en større kreds af professionelle brugere. Den anden funktion er at sætte de enkelte afgørelser og kendelser i perspektiv ved at sammenholde med anden praksis og lovgivning […] KFE henvender sig til advokater og andre juridiske rådgivere samt forvaltningspersonale og akademikere, hvis faglige og intellektuelle appetit ikke kan stilles på internettets søgemaskiner, og for hvem grundighed er vigtigere end hurtighed. For mit eget vedkommende vil mit bidrag i første omgang omfatte, at KFE udvides med centrale EU-domme og menneskerettighedsdomme, og at jeg herudover indgå i redaktionen af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet."

Djøf Forlag har udgivet KFE siden 1976.

Du kan læse mere om Kendelser om fast ejendom via dette link. Det er også her du som abonnent kan læse Kendelser om fast ejendom.

For yderligere oplysninger kontakt projektleder på Djøf Forlag Cecilie Brito Cederstrøm på cbc@djoef.fk eller 3913 5524.