Justitia

Justitia bringer de bedste juridiske afhandlinger skrevet af jurastuderende. Desuden bringes der andre indlæg af jurastuderende m.v., herunder anmeldelse af lærebøger.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Som medlem af Djøf får du 20% rabat på abonnementprisen.

Redaktion

Professor, dr.jur., Bo von Eyben (ansv. red.) 

Ønsker du at bidrage

Justitia bringer afhandlinger, der er skrevet af studerende som led i studiet. Desuden kan der bringes andre indlæg af jurastuderende m.v., herunder anmeldelse af lærebøger. En afhandling kan først optages i Justitia, når den har været undergivet bedømmelse som led i studiet. Der kræves normalt en erklæring fra den lærer, der har virket som vejleder, om, at afhandlingen findes egnet til offentliggørelse.
Normalt optages ikke afhandlinger, der er længere end ca. 40-50 sider. Hvis det indsendte manuskript er væsentlig længere end dette, bør det derfor ledsages af forslag om, hvordan forkortelser kan ske.
Justitia gengiver afhandlinger direkte på grundlag af de indsendte manuskripter. Manuskriptet må derfor have en form, der gør dette muligt, herunder således, at det kan nedfotograferes, uden at det går ud over læsbarheden.
Afhandlingens titelblad skal indeholde et kortfattet resumé (ca. 10 linier) af indholdet. Manuskripter til publicering indsendes til redaktøren pr. mail – se mailadresse herunder.
Redaktion Professor, dr.jur. Bo von Eyben bovoneyben@gmail.com.
Tidsskriftet udgives i 6 hæfter årligt med et samlet sidetal på ca. 500 sider.

Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 01/02-17
 • Nummer 2. 01/04-17
 • Nummer 3. 01/06-17
 • Nummer 4. 01/08-17
 • Nummer 5. 01/10-17
 • Nummer 6. 01/12-17

Info om abonnement

Som medlem af Djøf får du 20% rabat på abonnementprisen.

Årsabonnement på papir

Virksomhed kr. 750,-

Privatperson kr. 500,-

Studerende kr. 250,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

Danmark kr. 172,5,-

EU/Udland kr. 264,-

Alle priser er inklusive moms

Du kan bestille abonnement på Justitia ved at skrive til skrive til forlag@djoef.dk

Tidligere årgange

Nummer 5, årgang 41, november 2018

 • Kollektive arbejdskonflikter og køberetlig force majeure -  af Louis Wolf Kristiansen
 • Convergence among the Freedoms of Movement? - af Christoffer de Neergaard

Nummer 4, årgang 41, juli 2018

 • Persondataretlige udfordringer i forbindelse med offentliggørelse af kliniske data -  af Rebecca Emilie Rhee
 • Omstødelse - af Sine Storgaard Larsen

Nummer 3, årgang 41, juli 2018

 • Sammenhægen mellem sikkerhedsvagtens strafferetlige beskyttelse mod vold og sikkerhedsvagtens opgaver -  af Lea Kjærsgaard
 • Ophavsret og parodier - af Kathrine Rørbye Rønn & Sophie Philip Juul

Nummer 2, årgang 41, december 2018

 • Politiets efterretningstjenestes anvendelse af agentvirksomhed ved efterforskning af terrorsager -  af Laura Billund Dehlbæk & Stefanie Eriksen
 • Omstødelse - af Sine Storgaard Larsen

Nummer 1, årgang 41, december 2018

 • Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked -  af Peter Kristian Hjaltason
 • Den lange vej til Post Danmark II – Dominerende virksomheders brug af rabatsystemer - af Amanda Bruyant-Langer og Tobias Jakob Wernblad

Nummer 6, årgang 40, december 2017

 • En undersøgelse af retten til at få slettet egne personoplysninger – før, nu og efter - af Jeppe Varning Bendtsen
 • Juridisk kvalitetstjek af reglerne om konkurskarantæne - af Line Manthey Olsen

Nummer 5, årgang 40, oktober 2017

 • Misbrug af moder-/datterselskabsdirektivet og dobbeltbeskatningsoverenskomster ved udbytteudlodning efter vedtagelse af ligningslovens § 3 - af Anne Kristine Glinsvad
 • The Islamic State in Iraq and the Levant Statehood and the Doctrine of Obligatory Non-recognition - af Yousif F. N. Al-Saif

Nummer 4, årgang 40, september 2017

 • En analyse af Schengen-samarbejdet og medlemsstaternes adgang til at genindføre midlertidig grænsekontrol i relation til den aktuelle flygtningesituation - af Signe Bilde, Katrine Skaarup Rasmussen & 

  Mathias Ekstrøm Bendtsen
 • Udenlandsk overvågning – og hvad så? En undersøgelse af staters extraterritoriale jurisdiktion - af Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen & Sara Due Ilsøe

Nummer 3, årgang 40, juni 2017

 • TTIP and the Future of EU Concluded International Agreements – Promoting Compatibility between ISDS and the Autonomous EU Legal Order - af Claudia Mortensen
 • Undersøgelseskommissioner som redskab for Folketingets kontrol med regeringen - af Sofia Regina Lausten Manili

Nummer 2, årgang 40, februar 2017

 • Force majeure-doktrinen - af Mark Alexander Jarby Søndergaard
 • En EU-retlig analyse af luftfartsselskabers ansvarsfritagelse efter forordning 261/2004 artikel 5, stk. 3 - af Simone Grønborg Hierzmann, Christopher Kjær Glinvad & Victor Louis Schirripa Skou

Nummer 1, årgang 40, februar 2017

 • Panthavers tiltrædelse af virksomhedspant - af Esben Korsgaard Poulsen
 • Den retlige beskyttelse af erhvervshemmeligheder - af Mariam Sheikh

Nummer 6, årgang 39, december 2016

 • Brancheforeningers informationsudveksling af aktuelle priser – til formål eller til følge? – af Nathalie Ivanoff
 • Comparative analysis of the Danish company charge and the English floating charge - af Julie Stage

Nummer 5, årgang 39, november 2016

 • Udbudspligt efter servicelovens frit valg–ordninger - af Daniel Idorn Mortensen
 • Om sårbarhedsprincippets anvendelse i dansk erstatningsret - af Jesper Kragh-Skriver

Nummer 4, årgang 39, september 2016

 • Lovlig selvfinansiering - af Alexander Stolze Herzog
 • Om psykiske skader opstået som følge af mobning eller chikane på arbejdspladsen - af Malene Lejbach & Tine Bergendorff

Nummer 3, årgang 39, juni 2016

 • Hvem kan rejse erstatningskravet mod tredjemand i anledning af skyldnerens konkurs? - af Nicolaj Brøndal Jacobsen
 • Den danske fortolkning af cabotageforordningens artikel 8, stk. 1-3 - af Maja Helveg Petersen

Nummer 2, årgang 39, april 2016

 • En juridisk vurdering af Udenrigsministeriets notat ‘Overordnede principielle overvejelser om det folkeretlige grundlag for en evt. militær operation i Syrien’ - af Jakob Bøcher Müller
 • Forsvaret – i politiets tjeneste - af Adam Apel Ashtiani Olsen 

Nummer 1, årgang 39, februar 2016

 • Skjult reklame på sociale medier - af Nina Dyrman Boysen
 • Kapitalselskabers ydelse af økonomisk bistand - af Esra Kara

Nummer 6, årgang 38, november 2015

 • Anstaltsforholdet som hjemmel på gymnasieområdet - af Emilie Loiborg
 • Prioritetskonflikten mellem tilbageholdsret og ældre rettigheder - af Cathrine Wenzzel

Nummer 5, årgang 38, oktober 2015

 • Dolus eventualis i strafferetten - af Rasmus Myssing Odgaard
 • Foreign terrorist fighters - et strafferetligt problem i et retsfilosofisk perspektiv - af Halt Sert

Nummer 4, årgang 38, september 2015

 • En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner - af Alice Mølholm Andersen, Johnni Sørensen og Rasmus Thingholm
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud - af Hanne Vig Berg

Nummer 3, årgang 38, juni 2015

 • Tilsidesættelse og tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser - af Christina Melstrup
 • Retsvirkninger ved politiets ulovlige agentvirksomhed og dennes tilvejebragte beviser - af Esben Korsgaard Poulsen
 • The problematic delimination of the particular EU Competence for the common foreign and security policy - Gustav Krohn Schaldemose