Justitia lukker med 41. årgang, nr. 6 2018

Siden Justitia første gang udkom i 1978, har tidsskriftet haft til formål at publicere de bedste afhandlinger skrevet af jurastuderende, som er blevet nøje udvalgt af tidsskriftets redaktører gennem tiden, professor, dr. jur. Claus Gulmann (1978-1991) og professor, dr. jur. Bo von Eyben (1990-2018). Afhandlingerne har henover årene dækket et bredt spektrum af retsområder inden for både offentlig ret og privatret og har omhandlet såvel klassiske problemstillinger som de mere nicheprægede. Læserne af tidsskriftet har derfor altid kunne finde en ny tilgang til et allerede velkendt emne eller sågar en (ny) problemstilling, som ikke har været behandlet i den juridiske litteratur før. Der er af denne grund også blevet henvist flittigt til Justitia i både lærebøger og håndbøger.

Imidlertid er der på de fyrre år sket meget, og i dag bliver de studerendes afhandlinger ofte publiceret andre steder og direkte på de enkelte læreranstalter. Behovet for tidsskriftet, der i alle årene er udkommet seks gange årligt, er med tiden svundet ind.

Tidsskrifter lukkes derfor ned med udgangen af denne 41. årgang – nr. 6 bliver dermed det sidste.