Juristen

Juristen er et tidsskrift, der beskæftiger sig med alle retsområder, men ser det som en særlig opgave at publicere artikler og andre bidrag af bred interesse for en juridisk interesseret læserkreds. Juristen tilstræber at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner, at præsentere nye forskningsresultater og andre retlige analyser inden for alle retsområder og at gennemgå og analysere nye domme, love og bøger af bred juridisk interesse.

Abonnerer du på Juristen online og/eller er du medlem af Djøf kan du læse tidsskriftet her, hvis du er logget ind på Djøf Forlags hjemmeside.

 

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Med adgang til Juristen Online kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. 

 

Du kan skrive til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk hvis du ønsker at tegne abonnement.

Sådan får du som Djøf-medlem adgang til online tidsskriftet

1) Opret brugerprofil med dit Djøf medlemsnummer og din fødselsdato ved at trykke "Log ind" i øverste højre hjørne af Djøf Forlags hjemmeside. Har du allerede en brugerprofil kan du nøjes med at få tilsendt et nyt password til hjemmesiden og dernæst logge ind med det nye password. Du kan få tilsendt nyt password via dette link.

2) Når du er logget ind kan du læse Juristen via dette link.

3) Har du udfordringer med at komme ind og læse tidsskriftet skal du logge ud og lukke din browser ned. Derefter kan du åbne browseren igen, logge ind og følge linket til tidsskriftet.

Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice og få besked, når det nye nummer er klar til dig: TILMELD

Redaktion

Ansvarshavende redaktør professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

Ønsker du at bidrage

Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 09/01-19
 • Nummer 2. 13/03-19  
 • Nummer 3. 20/05-19  
 • Nummer 4. 19/08-19  
 • Nummer 5. 14/10-19  
 • Nummer 6. 02/12-19

Info om abonnement

Du kan bestille abonnement på Juristen ved at skrive til forlag@djoef.dk

Priser

Årsabonnement på papir

 • Virksomhed og ikke-medlem kr. 1.200,-
 • Djøf-medlem kr. 600,-
 • Studerende Djøf-medlem kr. 300,-
 • Institution kr. 2.400,-*

*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.

Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 360,- 

Årsabonnement online

 • Kr. 2.750,-
 • Online og papirabonnement kr. 3.000,- per år
 • Flere brugere kr. 250,-
 • IP løsning (10 brugere) kr. 4.250,- per år

Priser er inklusive moms.

Biblioteker

 • Online abonnement kr. 3.000,- per år
 • Flere brugere kr. 250,-
 • Papir og onlineabonnement kr. 3.500,- per år

Priser er inklusive moms.

Seneste årgang

Nummer 1, årgang 100, marts 2019

Artikler:

 • Juristen gennem 100 år – af Jens Evald (Jubilæumsartikel)
 • Faglig voldgift - 10 år med 2008- loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter– af Børge Dahl
 • Friluftsliv og regelsammenstød – af Lasse Baaner
 • Misinformation (Fake News) i retlig belysning – af Søren Sandfeld Jakobsen

Nummer 5/6, årgang 100, december 2018

Artikler:

 • Persondatarettens omfang og grænser – af Peter Blume
 • Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – af John Klausen
 • Domstolene og ombudsmandsinstitutionen – af Jørgen Steen Sørensen
 • Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U 2018.2013 H – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen
 • Digital reform af dansk lovgivningskultur – af Michael Gøtze
 • Interessekonflikt og firmaskifte – i arbejdsretlig kontekst – af Jens Paulsen

Nye love:

 • Ny lovgivning om Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen mv. – af Marc Schack og Nicolai Uggerhøj-Winther
 • Juristen 2017 – Emneregister
 • Juristen 2017 – Forfatterregister

 

 

Nummer 4, årgang 100, september 2018

Artikler:

 • Mere om ansvar for menneskerettighedsbrud – Af Rasmus Grønved Nielsen og Andreas Bloch Ehlers
 • Sundhedsdata og kvalitetsudvikling - et retligt kludetæppe – Af Mette Hartlev og Sarah Wadmann
 • CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning Af Kasper Steensgaard
 • Hacking og det digitale privatliv Af Lene Wacher Lentz

Nummer 3, årgang 100, juni 2018

Artikler:

 • Den kommunale tilsynspligt med børn og unge og det erstatningsretlige ansvar i tilfælde af myndighedssvigt – Af Hanne Hartoft
 • Et skridt frem? - Ændringerne i reglerne om partistøtte og åbenhed om økonomisk støtte til de politiske partier – Af Jørgen Albæk Jensen
 • Efterforskning på udenlandske servere Af Lars Bo Langsted
 • Digitalisering og massegenoptagelse - Forvaltningens genoptagelsespligt med særlig henblik på fejlbehæftede it-systemer Af Rasmus Grønved Nielsen

Nummer 2, årgang 100, maj 2018

Artikler:

 • Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv – herunder som virksomhedspant – Af Astrid Millung-Christoffersen
 • Den ansættelsesretlige håndtering af medarbejderes strafbare forhold – Af Lene Damkjær Christensen, Anja Gudbergsen og Didde Kristine Trane Rommerdahl Beck
 • Myndighedsansvar for krænkelser af børn– Af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen
 • Rituel slagtning uden forudgående bedøvelse – en menneskeretlig analyse af det danske forbud – Af Jonatan Cohn Maxild og David Elkan

Debat:

 • Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – Af Eva Smith

 

 

Nummer 1, årgang 100, februar 2018

Essay:

 • Databeskyttelsesrådgiveren  – Af Peter Blume

Artikler:

 • Den materielle sandheds princip og anvendelsen af retsplejelovens § 923; bør landsretten råbe »vagt i gevær«? – Af Jan Reckendorff og Henning BangFuglsang Madsen Sørensen
 • EMRK og den danske magtfordeling – en kritik af opfølgningen på Biao-dommen – Af Ole Terkelsen
 • Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker politiets magtanvendelse– Af Henrik Nedergaard Thomsen, DitteNordkild Jonassen og Jonas Sebastian Andersen

Anmeldelse:

 • Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører – Anmeldt af Michael Gøtze

 

 

Nummer 6, årgang 99, januar 2018

Essay:

 • Politiklageordningen – en status – af Rasmus Blaabjerg

Artikler:

 • 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol – af Anders Henriksen
 • Dødshjælp – Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør – af Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen
 • Genopretning og erstatning i sociale sager – af John Klausen
 • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem – af Jens Vedsted-HansenNummer 5, årgang 99, november 2017

Essays: 

 • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? - af Børge Dahl
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet - af Jon Fridrik Kjølbro
 • Religion og menneskerettigheder - af Hans Gammeltoft-Hansen

Artikler:

 • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne - af Jens Elo Rytter
 • Logning af teledata i lyset af Tele 2-dommen - af Lene Wacher Lentz
 • Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen – En statistisk analyse- af Morten Broberg, Niels Fenger og Henrik HansenNummer 4, årgang 99, august 2017

Artikler:

 • Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser - af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze
 • Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt - af Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck
 • Børn, forældre og deling af personoplysninger på sociale netværk – et sammenstød imellem persondataretten og menneskerettighederne - af Ayo Næsborg-Andersen
 • Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter - af Henrik Palmer Olsen og Martin ChristensenNummer 3, årgang 99, juni 2017

Temanummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse

Forord:

 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat - af Jens Kristiansen

Essay:

 • Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark - af Jørgen Steen Sørensen

Artikler:

 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem - af Mads Bryde Andersen
 • For et balanceret dansk formandskab for Europarådet – EMRK som en national interesse - af Anders HenriksenNummer 2, årgang 99, marts 2017

Artikler:

 • Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten - Af Christian Frank Madsen & Kim Østergaard
 • Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager - Af Hans Fogtdal
 • Persondatabehandling i journalistisk øjemed - Af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller
 • Persondatarettens brudflader - Af Peter BlumeNummer 1, årgang 99, marts 2017

Essay:

 • Privat censur - af Peter Blume

Artikler:

 • Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling - af Britt Vonger
 • Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret - af Jens Elo Rytter
 • Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole – karakter og retlige konsekvenser - af Veit KoesterNummer 6, årgang 98, december 2016

Artikler:

 • Indgåelse af forvaltningskontrakter – hvilke processuelle krav gælder? - af Rasmus Grønved Nielsen
 • Skolefriheden i Grundlovens § 76 - af Jens Elo Rytter
 • Integrationsydelsen og EU-retten - af Peter Starup
 • Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler - af Torben VistisenNummer 5, årgang 98, november 2016 

Artikler: 

 • Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et 

  retssikkerhedsmæssigt perspektiv - af Kasper Ullerup Bach
 • Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker - af Søren Kjær Jensen, Kira Kolby Christensen og Laura Tholstrup
 • Servicedirektivet – 10 år efter - af Karsten Engsig Sørensen
 • Tolkning – en udfordring for retssikkerheden? - af Tine Birkelund Thomsen og Line VikkelsøNummer 4, årgang 98, oktober 2016

Artikler:

 • Sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb - af John Klausen
 • Egen skyld ved erstatning for strafforfølgning - af Jan Reckendorff & Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen
 • En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden – Det nutidige og fremtidige retsværn af erhvervslivets fortrolige information i Danmark - af Monia Fleischer Ben Soltane
 • Persondataforordningen - af Peter BlumeNummer 3, årgang 98, juli 2016

Artikler:

 • Rygeforbud på arbejdspladsen - af Nicole Christiansen
 • Condictio indebiti i ansættelseskontrakter - af Ole Hasselbalch
 • Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings) metode - af Henrik Palmer Olsen & Martin Christensen
 • Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus - af Louise Halleskov StorgaardNummer 2, årgang 98, juni 2016

 • Forord til temanummer om udlicitering af velfærdsydelser - af Vibe Ulfbeck

Artikler:   

 • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service - af Ole Hansen
 • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs - af Steen Treumer
 • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent - af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser - af Vibe Ulfbeck

Nummer 1, årgang 98, marts 2016

Artikler

 • Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed - af Lene Wacher Lentz
 • Virksomhedspantets anvendelse og misbrug – og om virksomhedspant som misligholdelse - af Lars Henrik Gam Madsen
 • Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen - af Palle Bo Madsen
 • Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning - af Hanne Marie Motzfeldt
 • Ugyldige afgørelser i socialretten II - af Trine Schultz og John KlausenNummer 6, årgang 97, februar 2016

Artikler

 • Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis -  

  Af Søren Birkeland
 • Kan massemedier og mediepersonligheder bruge juraen til at undertrykke alternative internetmediers kritik? - Af Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier
 • Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? - Af Jens Kristiansen

 

Nummer 5, årgang 97, september 2015

Artikler

 • Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn - af Niels Banke og Amelie Brofeldt
 • Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole? - af Niels Fenger
 • »Retten til at blive glemt« – og forholdet til medierne og informationsfriheden – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller
 • Tålt ophold – tvangsforanstaltninger, håndhævelse og ophør - af Peter Starup 

Nummer 4, årgang 97, september 2015

Artikler

 • Ombudsmanden og gældende ret - af Peter Blume
 • Er fremmedkrigere landsforrædere? - af Helene Højfeldt
 • Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt - af Pernille Boye Koch & Birgitte Poulsen
 • Ministres oplysningspligt over for Folketinget - af Jens Elo Rytter 

Nummer 3, årgang 97, juli 2015

Essay 

 • Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika af Morten Niels Jakobsen

Artikler

 • Perspektiver på forligsmægling af Lin Adrian, Sanne Bager og Clement Salung Petersen
 • En analyse af straffelovens § 193a af Helena Lybæk Guðmundsdóttir
 • Overenskomstdækningen på HK-området under LO/DA – en særlig retsstilling af Thomas Nielsen 

Nummer 2, årgang 97, april 2015

Artikler

 • Om lighedsgrundsætningernes væsen- af Azad Taheri Abkenar
 • EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område - af David Knobel 
 • Straffelovens § 81 a og begrebet »grupper af personer« - af Lise Dyrby Nielsen
 • EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde? - af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen

Nye love

 • Nye regler om samfundstjeneste mv. - af Ketilbjørn Hertz

Boganmeldelse

 • Retsvidenskabsteori - anmeldt af Peter Blume