Bogserien: Studier i global politik og sikkerhed

Serien er en videnskabeligt redigeret bogserie, der publicerer fagfællebedømt forskning og værker om international politik og sikkerhed. Baggrunden er en stadig mere globaliseret verden, der dagligt sætter internationale spørgsmål på dagsordenen i Danmark.

Seriens temaer defineres forholdsvist bredt og omfatter langsigtede globale trends, globaliseringsprocessens betydning for det internationale samfund og aktuelle temaer af relevans. Der tilstræbes pluralisme hvad angår tilgange og metoder.

Bogseriens omdrejningspunkter er debatbøger, lærebøger til videregående og mellemlange uddannelser, opslagsværker og afhandlinger. Fokus er på kvalitet med gennembearbejdede analyser underlagt anonym fagfællebedømmelse.

Seriens udgivelser er primært danske originalværker, men også engelsksprogede værker kan finde plads i serien. Der lægges vægt på den gennemarbejdede analyse, god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling.

Har du en ide til et manuskript til bogserien Studier i global politik og sikkerhed?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Studier i global politik og sikkerhed, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til redaktionen på forlag@djoef.dk, att.: Redaktionen, Studier i global politik og sikkerhed eller til redaktionschef Lasse Wolsgård på lwd@djoef.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad kan redaktørerne og Djøf Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serieredaktørerne kommenterer manuskripter og manuskriptforslag og indgår løbende i en faglig dialog med forfatteren. Alle seriens udgivelser fagfællebedømmes - det kan du læse mere om i afsnittet Fagfællebedømmelse nedenfor. 

Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra Djøf Forlag, og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.

Endelig får forfatteren adgang til Djøf Forlags betydelige distributionsnet og kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse af bogserien Studier i global politik og sikkerhed.

Om serieredaktionen

Sten Rynning er professor i War Studies og prodekan for forskning ved det samfundsfaglige fakultet ved Syddansk Universitet, hvor han var leder af Center for War Studies i perioden 2011-2019. Hans primære forskningsinteresser er NATO og europæisk sikkerhed samt historisk forandring i udbredelsen og former for krig. Han interesser sig desuden for den samfundsmæssige relevans af akademisk viden og muligheden for at udbrede denne. Han er forfatter til en lang række danske og internationale publikationer.

Anders Wivel er Professor MSO ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, hvor han er leder af Centre for Advanced Security Theory (CAST). Hans primære forskningsinteresser er udenrigspolitik, herunder særligt små landes udenrigspolitik, international sikkerhed og international politik teori, herunder særligt det realistiske perspektiv på international politik. Han er forfatter til en lang række danske og internationale publikationer.