Bogserien: Studier i dansk politik

Serien er en videnskabeligt redigeret bogserie, der publicerer fagfællebedømt forskning og værker inden for et bredt udsnit af temaer funderet i dansk politik.

Emnerne er for eksempel partier, valg og vælgere, holdningsdannelse, politisk adfærd, valgkampe, politisk kommunikation og studier af Folketingets arbejde mv. Serien er åben over for bidrag, der bygger på det nationale såvel som det kommunale niveau. Der tilstræbes pluralisme hvad angår metoder, temaer og fagdiscipliner. Fokus er på kvalitet med gennembearbejdede analyser underlagt anonym fagfællebedømmelse.

Seriens udgivelser er primært danske originale værker, og der lægges vægt på den gennemarbejdede analyse, god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling.

Har du en ide til et manuskript til bogserien Studier i dansk politik?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Studier i dansk politik, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til redaktionen på forlag@djoef.dk, att.: Redaktionen, Studier i dansk politik eller til redaktionschef Lasse Wolsgård på lwd@djoef.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad kan redaktørerne og Djøf Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serieredaktørerne kommenterer manuskripter og manuskriptforslag og indgår løbende i en faglig dialog med forfatteren. Alle seriens udgivelser fagfællebedømmes - det kan du læse mere om i afsnittet Fagfællebedømmelse nedenfor. 

Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra Djøf Forlag, og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.

Endelig får forfatteren adgang til Djøf Forlags betydelige distributionsnet og kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse af bogserien Studier i dansk politik.

Om serieredaktionen

Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han forsker bl.a. i politisk adfærd, holdningsdannelse, vælgerad­færd og valgdeltagelse. Han er forskningsleder for projektet Det Danske Valgdelta­gelsesprojekt, og har desuden siden 2014 været leder af den Danske Nati­onale Valgundersøgelse (DNES). Han har senest bl.a. publiceret bøgerne: The Danish Voter (Michigan University Press, 2020, medforfatter), The Nordic voter (ECPR-Press 2014, medforfatter), Oprør fra udkanten (Djøf Forlag, 2017, medforfatter), Krisevalg (Djøf Forlag, 2014, medforfatter) og Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv (Djøf Forlag, 2014, medforfatter). Han har desuden publiceret en lang række internationale artikler i bl.a. Political Analysis, British Journal of Political Science, Political Behavior, Journal of Politics, Political Communication, European Journal of Political Research, West European Politics, European Union Politics, Public Choice, Electoral Studies og Political Studies. Arbejder p.t. med sur­veyeksperimenter, felteksperimenter, registerdata og spørgeskemaun­dersøgelser – gerne i kombination og med en flerhed af statistiske me­toder.