Statskundskabens klassikere

Bogserien Statskundskabens klassikere er, med mere end 50 titler, den største formidlingsserie inden for statskundskaben og samfundsvidenskaben i Norden.Den har siden 2010 etableret sig som en af de vigtigste kilder til politiske tænkere på dansk.

Serien er en videnskabeligt redigeret bogserie om de vigtigste klassiske tænkere inden for statskundskaben i forhold til deres indflydelse på den politiske udvikling, deres påvirkning af andre af statskundskabens teoretikere og deres relevans for nutidens politik.  Ca. tre fjerdedele af hver enkelt bog præsenterer tænkeren og de centrale idéer/tanker mens den sidste fjerdedel består af oversatte uddrag af centrale tekster af tænkeren.

Der lægges vægt på den gennemarbejdede analyse, god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling, og målgruppen er foruden studerende på statskundskabs- og offentlig administrationsuddannelserne i høj grad også den alment interesserede borger.

Har du en ide til et manuskript til bogserien Statskundskabens klassikere?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Statskundskabens klassikere, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til direkte til redaktør af Statskundskabens klassikere, Peter Nedergaard, på pne@ifs.ku.dk eller til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk, att.: Redaktionen, Statskundskabens klassikere. 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad kan serieredaktøren og Djøf Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serieredaktøren kommenterer manuskripter og manuskriptforslag og indgår løbende i en faglig dialog med forfatteren. Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra Djøf Forlag, og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.

Endelig får forfatteren adgang til Djøf Forlags betydelige distributionsnet og kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.

Om redaktionen

Peter Nedergaard er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Siden 2008 professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han var tidligere tilknyttet Copenhagen Business School som professor (mso), og før det i en længere årrække lektor og adjunkt samme sted. I dag underviser han på KU i bl.a. almen statskundskab, videnskabsteori og metodologi samt EU’s politiske økonomi. Peter Nedergaard var i en årrække ude af den akademiske verden, hhv. som afdelingschef i Forbrugerrådet og kontorchef i Beskæftigelsesministeriet. Peter Nedergaard har været visiting scholar på Stanford University, og ved Institut für Europäische Politik i Berlin samt visiting research fellow ved Walter Eucken Institut ved universitetet i Freiburg.

Peter Nedergaards forskning omfatter mange politiske og økonomiske aspekter, eksempelvis koordinationen i EU, EU-formandsskaber og ordoliberalismens indflydelse på europæisk integration. Han har publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter som Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Public Choice, Journal of European Integration, Scandinavian Political Studies, Cooperation and Conflict og Policy Studies.