Samfundsvidenskabelige metoder

Bogserien Samfundsvidenskabelige metoder introducerer metoder og videnskabsteori i de forskellige samfundsvidenskabelige discipliner: nationaløkonomi, statskundskab, sociologi, antropologi, forvaltning, erhvervsøkonomi, erhvervskommunikation m.fl.

Kravene til metodisk bevidsthed og teoristyrede analyser i opgaver og anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder i forskning og undervisning er øget i de senere år. Det har affødt en udvikling i antallet af metoder til forskellige analyseformer, som gør, at metodefagene i samfundsvidenskaberne er blevet stadigt vigtigere og mere toneangivende. 

Seriens hovedformål er derfor på dansk at introducere studerende til klassiske og nye metoder med fokus på metodernes praktiske anvendelse, den indsigt de bidrager til samt de enkelte metoders begrænsninger. Der lægges vægt på god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling, og serien bidrager med fagbøger, som kan anvendes på alle niveauer i det danske universitetssystem.

 Har du en ide til et manuskript til bogserien Samfundsvidenskabelige metoder?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Samfundsvidenskabelige metoder, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til direkte til redaktionschef Lasse Wolsgård, lwd@djoef.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.