Samfundsvidenskabelige metoder

Bogserien Samfundsvidenskabelige metoder introducerer metoder og videnskabsteori i de forskellige samfundsvidenskabelige discipliner: nationaløkonomi, statskundskab, sociologi, antropologi, forvaltning, erhvervsøkonomi, erhvervskommunikation m.fl.

Kravene til metodisk bevidsthed og teoristyrede analyser i opgaver og anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder i forskning og undervisning er øget i de senere år. Det har affødt en udvikling i antallet af metoder til forskellige analyseformer, som gør, at metodefagene i samfundsvidenskaberne er blevet stadigt vigtigere og mere toneangivende. 

Seriens hovedformål er derfor på dansk at introducere studerende til klassiske og nye metoder med fokus på metodernes praktiske anvendelse, den indsigt de bidrager til samt de enkelte metoders begrænsninger. Der lægges vægt på god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling, og serien bidrager med fagbøger, som kan anvendes på alle niveauer i det danske universitetssystem.

 Har du en ide til et manuskript til bogserien Samfundsvidenskabelige metoder?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Samfundsvidenskabelige metoder, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til direkte til serieredaktør, Peter Nedergaard, pne@ifs.ku.dk eller til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk, att.: Redaktionen, Samfundsvidenskabelige metoder. 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad kan serieredaktøren og Djøf Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serieredaktøren kommenterer manuskripter og manuskriptforslag og indgår løbende i en faglig dialog med forfatteren.  Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra Djøf Forlag og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.

Endelig får forfatteren adgang til Djøf Forlags betydelige distributionsnet og kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.

Om serieredaktøren

Peter Nedergaard er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Siden 2008 professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han var tidligere tilknyttet Copenhagen Business School som professor (mso), og før det i en længere årrække lektor og adjunkt samme sted. I dag underviser han på KU i bl.a. almen statskundskab, videnskabsteori og metodologi samt EU’s politiske økonomi. Peter Nedergaard var i en årrække ude af den akademiske verden, hhv. som afdelingschef i Forbrugerrådet og kontorchef i Beskæftigelsesministeriet. Peter Nedergaard har været visiting scholar på Stanford University, og ved Institut für Europäische Politik i Berlin samt visiting research fellow ved Walter Eucken Institut ved universitetet i Freiburg.

Peter Nedergaards forskning omfatter mange politiske og økonomiske aspekter, eksempelvis koordinationen i EU, EU-formandsskaber og ordoliberalismens indflydelse på europæisk integration. Han har publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter som Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Public Choice, Journal of European Integration, Scandinavian Political Studies, Cooperation and Conflict og Policy Studies.