Det danske arbejdsmarked er på en og samme tid præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft og høj ledighed for dimittender fra en række universitetsuddannelser. 

Sandsynlige negative følger er flaskehalse, tabte vækstmuligheder og prekarisering af en stor gruppe veluddannede, men økonomisk dårligt stillede danskere. 

Så hvordan tackler vi problemet?

I dette temanummer af Samfundsøkonomen tager en gruppe skribenter med forskellige baggrunde livtag med den dobbelte udfordring om dimittendledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Gennem syv artikler undersøges problemet og perspektiverne ved forskellige løsningsstrategier, der kan sikre kompetenceforsyningen til virksomhederne og gode job til de unge – samtidigt.

Læs Samfundsøkonomen nr. 3 gratis her