Fake news!

 

Artiklen ”Misinformation (fake news) i retlige belysning” analyserer begrebet misinformation og de regler i dansk ret, der kan finde anvendelse og virke som en barriere mod udbredelsen af misinformation. Artiklen har særlig fokus på retsstillingen for de medier, hvorigennem misinformation spredes. Afslutningsvis sætter Søren Sandfeld Jakobsen fokus på, om den gældende retsstilling er hensigtsmæssig, eller om der bør indføres særlig regulering på området.

Fake news er et begreb, der er voldsomt debatteret i disse år. Begrebet dækker i korthed over spredning af bevidst misinformation til offentligheden, navnlig via mere eller mindre usande og/eller vildledende oplysninger eller »nyheder« i medierne.

Det kan være forskellige aktører i samfundet, der udbreder fake news af politiske, ideologiske eller kommercielle grunde. Fx stater, der via etablerede medier eller sociale medier – og uden selv at stå som direkte afsender – spreder misinformation for at påvirke et demokratisk valg i en anden stat eller i det hele taget svække en anden stats demokratiske institutioner.

Selve det bevidst at sprede falsk information for at påvirke den offentlige opinion er naturligvis ikke nyt, men har forekommet til alle tider. Det, der er nyt, og som har givet grobund for den opblussen af bevidst misinformering og manipulation, vi ser i mediebilledet lige nu, er den utrolig hurtige og effektive udbredelse, misinformation kan få som følge af det nye mediebillede med mange nye digitale medier og tjenester som fx hjemmesider, chatsider, debatfora, blogs, mere eller mindre lødige nyhedstjenester og, ikke mindst, sociale medier, hvorigennem informationen kan opsamles af brugerne og videredistribueres til millioner af andre på få sekunder.


Som medlem af Djøf har du gratis adgang til artiklen på Juristen Online.

I 2019 fejrer Juristen 100-års jubilæum. Det markeres med en fortælling om Juristens historie i årets første nummer af tidsskriftet.