EU-ret & Menneskeret

 

Hvis du er abonnent kan du læse EU-ret & Menneskeret her.

EU-ret & Menneskeret indeholder aktuelle nyheder, referater af international praksis og indsigtsfulde artikler om væsentlige udviklinger i EU-retten og menneskeretten. Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Som medlem af Djøf får du 20% rabat på abonnementprisen.

Køb EU- og Menneskeret her.

Redaktion og redaktionskomité

 

 • Jonas Christoffersen (ansv.), advokat, dr.jur., Offersen og Christoffersenr
 • Louise Blach Mortensen, Souschef, Justitsministeriet
 • Martin André Dittmer, advokat, Gorissen Federspiel
 • Marya Akhtar Luckow, specielkonsulent, Institut for Menneskerettigheder
 • Nina Holst-Christensen, kommitteret i Justitsministeriet
 • Jon Fridrik Kjølbro, dommer ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol
 • Thomas Kloppenburg, Juridisk Chef, Rigsadvokaten
 • Katja Høegh, landsdommer, Østre Landsret
 • Jan van Deurs, souschef, Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ønsker du at bidrage?

Ønsker du at bidrage til tidsskriftet, kan du Downloade manuskriptvejledning her

Deadline for aflevering af artikler til peer review

Artikler til peer review skal være redaktionen i hænde:
Nummer 1 – 18. januar 2021
Nummer 2 – 1. april 2021
Nummer 3 – 1. juni 2021
Nummer 4 – 15. september 2021

Manuskriptforslag sendes til ansvarshavende redaktør Jonas Christoffersen jc@oclaw.dk eller projektleder Cecilie Brito Cederstrøm cbc@djoef.dk

Info om abonnement

Som medlem af Djøf får du 20% i rabat på nedenstående priser.

Årsabonnement på papir

Kr. 1.500,-

Abonnement online

Kr. 2.000,-

Flere brugere kr. 250,-

IP løsning (10 brugere) kr. 3.950,-

Papir og online kr. 2.250,-

Alle priser er inklusive moms

Bibliotek

Online kr. 2.250,-

Papir og online kr. 3.250,-

Ekspeditionsgebyr pr. år udgør

Danmark kr. 160,-

EU/Udland kr. 240,-

Alle priser er inklusive moms

Du kan bestille abonnement på EU-ret & Menneskeret ved at skrive til forlag@djoef.dk

 

Tidligere årgange

Nummer 3, årgang 27, 2020

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen 

Nummer 2, årgang 27, 2020

 • Bopæl, CPR-nummer og EU-opholdsbevis: når husdrømme går i stå for unionsborgere i Danmark – af Katarina Hyltén-Cavallius 
 • EU-Domstolens seneste knæfald for den nationale lovgiver på skatteområdet – af Mikkel August von Buchwald 
 • EU-praksis maj 2019-april 2020 – af Martin André Dittmer og Thomas Skou
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 1, årgang 27, 2020

 • Tyrkiske statsborgeres ret til familiesammenføring efter A-sagen – af Peter Starup 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 4, årgang 26, 2019

 • Kort nyt: Danmark dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – En kommentar til Savran mod Danmark – af Peter Vedel Kessing 
 • Islamisk ret og minoritetsbeskyttelse: Molla Sali v. Grækenland – af Mikele Schultz-Knudsen og Rubya Mehdi
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen
 • Registre 

Nummer 3, årgang 26, 2019

 • Solidaritet og dets grænser for økonomisk integration i EU’s indre marked – af Graham Butler 
 • EU-Domstolens anakronistiske arbejdstagerbegreb: Er registrering af arbejdstid virkelig en menneskeret? – af Sune Klinge
 • Rammeaftaler: Hvad er ordregivers retsstilling, når den højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter er nået? – af Dorthe Kristensen Balshøj 
 • Horisontal direkte virkning af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder – praksis og perspektiver – af Henrik Skovgaard-Petersen 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 26, 2019

 • EU-praksis maj 2018-april 2019 – af Martin André Dittmer og Røskva Larsen 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 26, 2019

 • Kort Nyt: Tillægsprotokol nr. 16 brugt for første gang i Strasbourg – af Mikael Rask Madsen
 • De EU-retlige grænser på navneområdet - Freitag-sagen – af Johan Næser 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 4, årgang 25, 2018

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3, årgang 25, 2018

 • Fremtidig udvisningspraksis efter – lovgivning gennem »retningslinjer« – af Peter Starup
 • EU-Domstolens seneste domme af – Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 25, 2018

 • DNA-registrering – ny forskning – af Christoffer Badse
 • København-erklæringen – af Jonas Christoffersen
 • EU-praksis 2017-april 2018 – af Martin André Dittmer & Marie Berg Simonsen
 • Udlevering af eftersøgte til Rumænien: Den Europæiske Arrestordre og EMRK art. 3/EUC art. 4 – af Jørn Vestergaard 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 25, 2018

 • Lønmodtagerbegrebet i EU-retlig kontekst - af Ole Hasselbalch
 • Unionsborgeres adgang til familiesammenføring med en tredjelandspartner af samme køn på baggrund af den frie bevægelighed af Bassah Khalaf
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 4, årgang 24, 2017

 • Both sides now: En kommentar til Ajos-sagen - af Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav Krohn Schaldemose
 • Fra ”børnecheck” til ”børnefradrag” – kan EU medlemsstaterne finde ly for koordineringsforordningen i den nationale skatteret?af Mikkel August von Buchwald
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3, årgang 24, 2017

 • Det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité - af Maria Aviaja Sander Holm og Rasmus Kieffer-Kristensen
 • Opholdsret til forældre til unionsborgere – Chavez-Vilchez-sagen- af Johan Næser
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 24, 2017

 • Den danske håndtering af familiesammenføring efter Malmø-modellen - afJulie Bryske Møller Nielsen
 • EU-praksis 2016 - Maj 2017 - af  Martin André Dittmer og Sara Langebæk Gaarmann
 • Tålt ophold – menneskeretlig status efter endnu en højesteretsdom og nye stramninger - af Peter Vedel Kessing og Jens Elo Rytter
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 24, 2017

 • Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

  kræver ændring af humanitær opholdstilladelse -af  Peter Vedel Kessing
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 5 & 6, årgang 23, 2016

 • Konkurrenceerstatningsloven af Erik Kjær-Hansen
 • Udviklingen i FN’s menneskerettighedskomitéers behandling af klagesager mod Danmark - af Yassmina Amadid
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3 & 4, årgang 23, 2016

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen  

Nummer 2, årgang 23, 2016

 • Fængslet og den digitale kløft − Frihedsberøvelse, internetadgang og menneskerettigheder – af Rikke Frank Jørgensen & Peter Scharff Smith
 • Biao mod Danmark: Diskrimination mellem danske statsborgere – af Eva Ersbøll
 • EU-praksis 2015 i konkurrenceretssager – af Martin André Dittmer
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Aktuel udbudsret II Menneskerettighedsdomme – af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik Christensen
 • EU-Domstolens seneste domme 
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 23, 2016

 • Anvendelse af politirapporter m.v. som surrogat for vidneforklaringer - af Thomas Rørdam
 • FN’s menneskerettighedskomiteers kritik af Flygtningenævnets afgørelser - af Jesper Lindholm
 • FN’s menneskeretskomitéer – nødvendige reformer på vej - af Jonas Christoffersen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsafgørelser - af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik ChristensenNummer 6, årgang 22, 2015 

 • Arbejdskraftens frie bevægelighed for tyrkiske arbejdstagere og deres familiemedlemmer - Peter Starup 
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser
 • Registre

Nummer 5, årgang 22, 2015   

 • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids - Peter Stig Jakobsen & Pernille Skovgaard Møller
 • Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2014 - Sofia Cerqueira Rasmussen & Jens Elo Rytter
 • Den Internationale Straffedomstol - 2014/2015 - Andreas Laursen
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 4, årgang 22, 2015 

 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og informationssøgning - af Charlotte Traberg-Andersen
 • Udenlandsk fond i indenlandsk skatteretlig optik - særligt om det EU-retlige aspekt - af Erik Werlauff
 • Brugen af flerdimensionelle instrumenter som retsgrundlag for EU's eksterne kompetence - Om betydningen af EU-Domstolens dom i sagen om Den Filippinske Rammeaftale - af Morten Broberg
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 3, årgang 22, 2015

 • Reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Interlaken, Izmir, Brighton og Bruxelles af Maria Aviaja Sander Holm
 • Mens vi venter på Genc af Peter Starup
 • Udviklingslinjer i europæisk retskildelære af Ruth Nielsen
 • EU-Domstolens seneste domme af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 2, årgang 22, 2015

 • Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet - af Thomas Kloppenburg
 • Risiko for magtforskydning til domstolene som følge af inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet - af Morten E.G. Jørgensen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 22, 2015

 • Er der en ret til at være forældre for personer med handicap? - af Pia Justesen
 • EU-praksis 2014 - af Martin André Dittmer, Søren Elmstrøm Sørensen & Sam MacMahon
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser