Djøf Forlag på Bogforum 2019


Fredag den 15. november


Kl. 17.00-17.45

Hanne-Vibeke Holst & Sara Louise Muhr

Med udgangspunkt i bogen "Ledelse af køn" diskuteres kvinders vilkår anno 2019


Lørdag den 16. november


Kl. 11.00-11.20

Hans Gammeltoft-Hansen & Johannes Henriksen

Danmark har fået sin første trossamfundslov. Er loven en udmøntning af religionslighed? Kan man forestille sig religionslighed i DK med en dominerende folkekirke og en lang række mindre trossamfund?


Kl. 14.00-14.20

Hanne Marie Motzfeldt & Mikkel Flyverbom

Hvad sker der med retssikkerhed og gennemsigtighed i digitale organisationer? Hvordan sikrer vi indflydelse på hvem, der ser hvad? Begge er aktuelle med hhv. Digital Forvaltning og The Digital Prism.


Kl. 15.00-15.20

Jørgen Grønnegård Christensen & Peter Bjerre Mortensen

"Overmod og afmagt – historien om det nye SKAT" udkom sidste år, men nye overraskelser er kommet til siden. Kom og hør sidste nyt fra skattefronten.


Kl. 16.00- 16.20

Jesper Højberg, Brian Due & Astrid Haug

Er du optaget af at digitalisere din forretning, men er træt af de digitale buzzwords, og trænger til at høre om løsninger tilpasset danske virksomheder? Astrid Haug leder debatten.


Kl. 17.00-17.20

Charlotte Kirkegaard & Niels Krause-Kjær

Hvordan får vi flere kvinder i ledelse? Hør Charlotte Kirkegaard debattere ligestilling med Niels Krause-Kjær fra Deadline, der tidligere er blevet kritiseret for at have for få kvinder på skærmen.


Søndag den 17. november


Kl. 12.00-12.20

Hjarn Z. Borberg & Rushy Rashid

Har integrationen slået fejl? Tværtimod – integrationen går bedre end vi tror. Hør Hjarn Z. Borberg aflive fem falske myter om dårlig integration i DK med journalist, radio- og tv-vært Rushy Rashid.


Kl. 13.00-13.20

Jonas Christoffersen & Mads Bryde Andersen

Skal dommere eller politikere bestemme?


Kl. 14.30-14.50

Martin Marcussen, Svend Roed Nielsen & Anna Libak

De udenlandske diplomater i Danmark lever nogle gange i en afsondret verden. Hvilke rammer tilbyder vi disse gæster? Vi diskuterer kritisabel behandling af udenlandske diplomater i DK med Anna Libak.


Kl. 15.30-15.50

Adam Diderichsen & Jens Peter Christensen

Montesquieus (1689-1755) lære om magtens tredeling som en forudsætning for borgernes frihed set ud fra nutidens retspraksis med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.


Kl. 16.20-16.40

Steen Hildebrandt, Lars Josephsen & Kirsten Larsen

At millioner af mennesker verden over taler om og engagerer sig i globale mål er én af de største FN-bedrifter overhovedet. Vi ser nærmere på de globale mål og visionen om en bæredygtig udvikling.


Vi ses på Bogforum 2019

d. 15-17. november

Bella Center, København