Magtudredningen er til gavn for vores folkestyre og demokrati, og i september vedtog folketinget, hvad forskerne, som skal opdatere magtudredningen, skal fokusere på, og hvordan udredningen skal organiseres.

Det nye dobbeltnummer af Økonomi og politik indeholder en række læseværdige bidrag, som på hver sin måde giver sit input til, hvad magtudredningen med fordel kunne rette sin forskningsmæssige opmærksomhed mod, og understreger samtidig manglen på viden om bl.a. erhvervslivets magt, magt i medierne og nye former for interessevaretagelse.

Bud på den kommende magtudredningsforskningsleder bliver i øjeblikket indstillet til Danmarks Frie Forskningsfond, og håbet for dette nye dobbeltnummer er, at det, ud over at bidrage med samfundsfaglig viden, kan være til inspiration for den kommende magtudredning.

Temanummeret er åbent for alle interesserede og kan tilgås via vores hjemmeside: https://lnkd.in/dxqNeDV

Der skal lyde en stor tak til nummerets bidragsydere og ikke mindst Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen, som har redigeret nummeret.