Nyt nummer af Dansk Sociologi

Det seneste nummer af Dansk Sociologi indeholder flere artikler, der på forskellig vis tager fat i tematikker og problemstillinger, der tilbagevendende er blevet debatteret inden for sociologien. 

I artiklen »Fordelingspolitikkens nye ånd – om mulighederne for kritik i konkurrencestaten« diskuterer Jacob Didia Jensen, med udgangspunkt i Boltanski og Chiapellos pragmatiske sociologi, hvordan konkurrencestaten retfærdiggøres og de potentielle konsekvenser af denne retfærdiggørelse. Med dette udgangspunkt argumenterer Jensen for, at den nye kapitalisme må forstås som en dobbelt logik, der er retfærdiggjort ud fra både en markedslogik men også fra helt nye idealer baseret på en netværksorienteret moralsk logik; det såkaldte projektregime. Ved netop at analysere den danske konkurrencestat som også værende rundet af projektregimet, åbnes der nye muligheder for at forstå dens fokus på selvrealisering, fleksibilitet, omstillingsparathed, innovation, kreativitet, samt dens fokus på inklusion i det fleksible netværk, som arbejdsmarkedet udgør. Hermed åbnes der også for en ny kritik af dens afledte konsekvenser dér, hvor retfærdiggørelserne ikke slår til.

I artiklen »Tilhørsforhold og danskhed. Debatten om kønsopdelt svømning« analyserer de to forfattere, Verena Lenneis og Sine Agergaard, en langvarig politisk debat i Aarhus, som tog fart i 2016 og siden ledte til, at kvindesvømning blev forbudt i Aarhus kommunes svømmehaller i den offentlige åbningstid. Den politiske debat om kvindesvømning trækkes i artiklen frem og udfoldes som et eksempel på, hvordan debatter om integration på et mere overordnet plan er spundet sammen med definitioner af tilhørsforhold og danskhed; herunder hvordan diskussionerne om kvindesvømning kan ses som et udtryk for en politisering af tilhørsforhold, der drager grænser mellem ’os’ og ’dem’, og hvordan forestillingerne om såkaldte danske værdier inddrages som centrale argumenter for regulering af en i øvrigt velbesøgt sundhedsfremmende fritidsaktivitet.

Læs mere om tidsskriftet

 

For presseeksemplar kontakt:

Marketingkoordinator

Ann-Sophie Sletterhage

+45 3913 5517

ans@djoef.dk