Tidsskriftet Dansk Sociologi

Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift, der fire gange om året sætter fokus på temaer som arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering.

Djøf Forlag står for udgivelsen af tidsskriftet for Dansk Sociologiforening. Derfor får alle medlemmer af Djøf 20% rabat på abonnementet.

Læs mere om tidsskriftet Dansk Sociologi på tidsskriftets egen hjemmeside

Redaktion

 • Mikkel Bo Madsen, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol, Socialrådgiveruddannelserne
 • Klaus Levinsen, lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Stine Thidemann Faber, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF), Aalborg Universitet
 • Lasse Folke Henriksen, adjunkt, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
 • Thomas Olesen, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Anders Blok, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 • Helle Holt, seniorforsker, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Signe Hald Andersen, seniorforsker, Rockwool Fonden
 • Troels Schultz Larsen, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
 • Lene El Mongy, redaktionssekretær

Info om abonnement

Priser for årsabonnementer: 

 • Individuelt abonnement: kr. 500,-
 • Institutionsabonnement: kr. 800,-
 • Studerende og pensionister kr. 300,-

Alle priser er inklusive moms & ekspeditionsgebyr

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Bestil abonnement på Dansk Sociologi

Seneste årgang

Nummer 1, 2022

 • Redaktørens Forord
 • Artikler
 • Engagerede kærlighedsliv: En kvalitativ analyse af refleksive unges forelskelse, og selvidentitets- og relationsarbejde – af Malthe Rye Thomsen & Poul Poder 
 • Parallelsamfundets sociologi – af Troels Schultz Larsen 
 • Auguste Comte og sociologiens grundlæggelse – af Anton Sylvest Lilleør 
 • Anmeldelser
 • Temanummer
 • Dansk Sociologi indkalder abstracts til temanummer om omsorg 
 • Ph.D.-Omtaler
 • Social (u)orden i distriktpsykiatrien: En systemteoretisk analyse af psykiatriske patienters kommunikation og adfærd samt stigmatisering fra omverdenen – af Vibeke Klitgaard 
 • Modtagne bøger
 • Tak til bedømmere 2011
 • Kunstnerpræsentation
 • Nummer 1, 2021

 • Redaktørens Forord
 • Artikler
 • Fra »udsat boligområde« til »ghetto«: Udviklingen i nationale og
  lokale forestillinger om sociale boligområder og urban diversitet i
  Danmark – af Tina Gudrun Jensen 
 • Mellem engagement og asymmetri: Civil-kommunalt samarbejde
  om grøn byudvikling i Københavns Sydhavn – af Amanda Krog Juvik & Anders Blok 
 • Essay
 • Kan pensionisten slappe af?
  En kritisk kommentar til diskursen om aktiv aldring – af Christian Langelund Hansen 
 • Anmeldelser
 • Kritik af krigens fornuft Anmeldt af Lars Bo Kaspersen – af Gorm Harste 
 • Postcolonial Thought and Social Theory Anmeldt af Anders Blok – af Julian Go 
 • Om magt i den antropocæne tidsalder Anmeldt af Anders Blok – af Lars Tønder 
 • Den bæredygtige stat Anmeldt af Lars Tønder – af Anders Blok og Rasmus Willig 
 • Temanummer
 • Call: Temanummer i Dansk Sociologi
  Professioner: før, nu og i fremtiden 
 • Kunstnerpræsentation
 • Nummer 4, 2020

 • Redaktørens Forord
 • Artikler
 • Elevernes oplevelse af Nationale test: En spørgeskemaundersøgelse af elever fra strategisk udvalgte folkeskoler i Aalborg Kommune – af Tobias Bøgeskov Eriksen, Andrej Christian Lindholst og Søren Valgreen Knudsen 
 • Den store decentrering – af Laurent Thévenot 
 • Essay
 • Systemer i et klimaforandret Arktis – af Lill Rastad Bjørst 
 • Anmeldelser
 • Kunstnerpræsentation
 • Tak til bedømmere 2020
 • Nummer 3, 2020

 • Redaktørens Forord
 • Artikler
 • McDonaldiseringen af dansk politi – af Adam Diderichsen 
 • Sundhedskompetencer som en sociokulturel ressource i sundhed – af Carsten Kronborg Bak 
 • Essay
 • Studenteroprøret på sociologi. Fagkritik og pædagogisk fornyelse – af Finn Hansson 
 • Anmeldelser
 • Call for papers til temanummer Sociologi i corona-tid
 • Capitalism in the Web of Life Anmeldt af Nikolaj Schultz – af Jason Moore 
 • Rettelsesblad
 • Modtagne bøger
 • Kunstnerpræsentation
  • Nummer 2, 2020

  • Forord
  • Artikler
  • Sociale senfølger hos børnekræftoverlevere – af Line Thoft Carlsen 
  • Samskabelse: En interdisciplinær begrebsuddybelse – af Ella Paldam 
  • Kamp om Anerkendelse versus Kommunikativ Handlen – En komparativ analyse af Praksisbegrebet i Honneths og Habermas’ politiske filosofi og politiske sociologi – af Øjvind Larsen 
  • Essay
  • Problemet med ikke-vestlige indvandrere – af Lisbeth B. Knudsen og Ole Riis 
  • Ph.d. - omtaler
  • On the Complexities of Sex Selling – af Theresa Dyrvig Henriksen 
  • Motivation, organisational gender equality work and the postfeminist gender regime: A feminist approach – af Ea Høg Utoft 
  • Anmeldelser
  • Dannelse og demokrati Anmeldt af Lucas Cone – af Oskar Negt 
  • Capitalism in the Web of Life Anmeldt af Nikolaj Schultz – af Jason Moore 
  • Kunstnerpræsentationer

   Nummer 1, 2020

  • Gæsteredaktørernes forord
  • Artikler
  • Parallelsamfundspakkens genealogi – af Martin Severin Frandsen og Jesper Visti Hansen 
  • Sundhed som løftestang for inklusion, kapacitet, trivsel og udvikling i lokalsamfundet – af Pernille Tanggaard Andersen og Annette Aagaard Thuesen 
  • Byens grønne områder og retten til dem – en case fra Valparaíso, Chile – af Nis Aamand Hejlskov Sørensen 
  • Kunstnerpræsentation

   Nummer 4, 2019

  • Gæsteredaktørernes forord
  • Artikler
  • Mikropol. Eller historien om det store i det små – af Mia Arp Fallov, Anja Jørgensen, Lene Tølbøll og Rikke Skovgaard Nielsen 
  • Fælleshed som bynaturens sted: Metodologiske tilgange til familiært engagement i bygrønne fællesskaber – af Anette Gravgaard Christensen, Troels Krarup, Amanda Krog Juvik og Jakob Laage-Thomsen 
  • Translokalt engagement i landdistrikterne: Den mobile elites nye legeplads? – af Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard og Lene Havtorn Larsen 
  • Mindeord
  • Birte Bech-Jørgensen
  • Kunstnerpræsentation
  • Modtagne bøger
  • Anmeldelser
  • Tak til bedømmere 2019

   Nummer 3, 2019

  • Redaktørens forord
  • Artikler
  • Mobning som (mod)magt – En foucauldiansk analyse af humoristiske krænkende handlinger i hospitalsarbejde – af Mille Mortensen og Erik Mygind Du Plessis 
  • Udsat for inddragelse: Aktiv medborger eller praktisk gris? Brugerperspektiver på inddragelse i socialt arbejde – af Maja Müller 
  • Essay
  • Der er bud efter Ole Lukøje – og behov for sociologiske perspektiver på søvnen – af Katrine Maribo-Mogensen 
  • Modtagne bøger
  • Anmeldelser
  • Kunstnerpræsentation

   Nummer 2, 2019

  • Redaktørens forord
  • Artikler
  • Intersektionalitet – begrebsrejse, kritik og nytænkning – af Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen 
  • Intersektionalitet og kvantitative metoder: Eksplorative og regressionsbaserede tilgange – af Hans-Peter Y. Qvist og Jakob Skjøtt-Larsen 
  • Minoritetsetniske lesbiske i et intersektionelt intimt medborgerskabsperspektiv – af Yvonne Mørck 
  • Inddragende behandling? Intersektionalitet og affekt i rusmiddelbehandling til unge – af Marie Benkert Holtet 
  • Anmeldelser
  • Ph.d.- omtaler
  • Kunstnerpræsentationer

   Nummer 1 2019

   Redaktørens forord 

   Artikler

   • Skal fritiden være i faste rammer? Fritidsorganisatoriske potentialer mellem planlægning og planløshed – af Anne-Lene Sand 
   • Handlestrategier blandt udsatte unge på kanten af det danske samfund - af Noemi Katznelson, Anne Görlich & Luna Christensen

   Modtagne bøger

   Anmeldelser 

   • Flexisme - af Rasmus Willig & Anders Ejrnæs

    Anmeldt af Helge Hvid
   • Evidence - af Howard S. Becker

    Anmeldt af Anders Blok
   • Towards a pragmatist sociology: John Dewey and the legacy of C. Wright Mills - af Howard S. Becker

    Anmeldt af Anders Blok

   PH.D. - omtaler 

   • The Healthy Child and the Child at Risk: The Formation and Transformation of Health, Risk and Non-risk Identities in the Encounter between Policy, Teachers and Pupils - af Mathilde Cecchini
   • Heroes in Helmand: Military Heroism and National Identity in Denmark - af Kristian Frisk 
   • Individual and Social Resources as Causes and Benefits of Volunteering: Evidence from Scandinavia - af  Hans-Peter Y. Qvist
   • Fattigdom i alderdommen. Et sociologisk studie af levekårog hverdagsliv blandt de fattigste danske folkepensionister - af Rikke Nøhr Brünner

   Artikelformater

   • Den undervisningsegnede oversigtsartikel: Ét format i Dansk Sociologi

   Kunstnerpræsentationer

   Nummer 4 2018

   Redaktørens forord 

   Artikler 

   • Komplekse hensyn – mesoetiske udfordringer og håndteringer – af Catharina Juul Kristensen
   • Farlige unge eller farlig forskning: Om udviklingen af strategier for etiske situationer og dilemmaer i forskning sammen med unge mænd i bandegrupperinger – af Kirsten Elisa Petersen
   • Fanget i fantasien om kærlighed – af Rasmus Rask Jepsen

   Abstracts

   Essay 

   • Forskningsfrihed – status og refleksioner efter et projekt? – af Heine Andersen

   Anmeldelser

   Ph.D.-omtaler 

   • Et mylder af historier: Konstruktioner og forhandlinger af normalitet og afvigelse i fortællinger om børn og unge i udsatte positioner – af Manon Alice Lavaud

   Temanummer 

   • Call for abstracts til temanummer 2019-4
   • Stedets og lokalsamfundets sociologi

   Kunstnerpræsentation

   Tak til bedømmere 2018

   Nummer 3 2018

   Redaktørens forord 

   Artikler 

   • Fordelingspolitikkens nye ånd - om mulighederne for kritik af konkurrencestaten -  af Jacob Didia Jensen
   • Til forsvar for kvalitative intervju - af Eivind Grip Fjær
   • Tilhørsforhold om danskhed- Debatten om kønsopdelt svømning – af Verena Lenneis og Sine Agergaard

   Abstracts

   Anmeldelser

   Kunstnerpræsentation

   Nummer 2 2018

   Artikler 

   • Babysimulator som pædagogisk styringsteknik - om magt og den frie vilje i sociale indsatser for marginaliserede unge -  af Vivi Friis Søgaard
   • Republikaneren, multikulturalisten og de to nationalister: National identitet samt social og politisk sammenhængskraft i Danmark - af Kristian Kongshøj
   • Succes eller fiasko? - et komparativt blik på den danske konkurrencestat – af Mikkel Dehlholm og Ove K. Pedersen

   Abstracts

   Modtagne bøger

   Anmeldelser

   Kunstnerpræsentation

   Ph.D.- Afhandlinger

   • There is always an alternative: A study of control and commitment in political organization -  af Emil Husted
   • How to mother? Practices of infant feeding and the formation of maternal subjectivity among middle-class mothers in Beijing - af Michala Hvidt Breengaard
   • Orderings of life, at the margins: A qualitative inquiry of local community work in marginalized residential areas in Denmark – af Rasmus Hoffmann Birk

   Nummer 1 2018

   Redaktørernes forord 

   Artikler 

   • Genanvendt: Et kritisk tilbageblik på digitale metoders konsekvenser for kontroverskortlægningen - af Anders Kristian Munk
   • Shirtstorms, bobler eller sagsorienterede offentligheder? Digitale metoder og kontroverser på sociale medier - Andreas Birkbak
   • Køn og metodevalg blandt samfundsvidenskabelige specialeskrivende - af Rasmus Munksgaard og Oskar Enghoff
   • Dataficerede offentligheder - overvejelser over digitale metoder i lyset af den tidlige amerikanske pragmatisme - af Anders Koed Madsen

   Abstracts

   Anmeldelser 

   Kunstnerpræsentation 

   Nummer 2 2017

   Artikler 

   • Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold – af Mikkel Kronborg Jønck
   • Akademikerprekariatet – af Torsten Geelan, Magnus Skovrind Pedersen og Malthe Øland Ribe
   • Mobilitetskapital – hverdagsmobilitet i lyset af urban segregering – af Kristian Nagel Delica, Lise Rask og Naja Poulsen

   Abstracts

   Essay 

   • De stedfastes revolution? – refleksioner over nogle aktuelle sociale og politiske tendenser, og relaterede problemer i sociologien – af Sune Qvotrup Jensen

   Anmeldelser 

   • Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen: Sundhed og Magt – Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi – Anmeldt af Peter Triantafillou

    

   Nummer 1 2017

   Artikler 

   • ’Og hvis vi så ikke må – jamen hvordan skulle vi vide det?’ Kommunalt kontrolarbejde med socialt bedrageri - af Line Britt Madsen og Morten Frederiksen
   • Socialrealisme – et nyt perspektiv på viden - af Verner Larsen
   • Plagiering i forskning – Videnskabsetiske og videnskabssociologiske aspekter - af Heine Andersen

   Abstracts

   Review essay 

   • ”Singularity is near” – en transhumanistisk trosretning spreder sig - af Henning Eichberg

   Modtagne bøger

   Anmeldelser 

   • Carsten Bagge Laustsen, Lars Thorup Larsen, Mathias Wullum Nielsen, Tine Ravn og Mads P. Sørensen: Sociologisk teori. En grundbog. - Anmeldt af Heine Andersen