Med udgangspunkt i fem dilemmaer og et omfattende datamateriale beskriver bogen, hvordan danske folketingspolitikere anskuer deres hverv som politikere, hvordan de prioriterer deres mange opgaver, og hvordan de balancerer mellem at være professionel og privat i deres virke. 

Se mere om bogen via dette link.