Bøger til studiestart 2018Jura – nye titler

 

Retssystemers funktion og virkning

Udkommer medio august

af Helle Blomquist 

1. udgave 

ISBN 9788757441840

 

Jura – nye udgaver

 

Almindelig forvaltningsret

Udkommer medio august

af Sten Bønsing 

4. udgave 

ISBN 9788757438239

 

Arveret

Udkommer til oktober

af Irene Nørgaard  

7. udgave  

ISBN 9788757438093

 

Børs- og kapitalmarkedsret

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff 

6. udgave 

ISBN 9788757439083

 

Dansk Erhvervsret

Udkommer primo august

af Peter Arnt Nielsen, Lars Lindencrone Petersen & Bent Iversen 

13. udgave 

ISBN 9788757440799

 

Dansk privatret

Udkommer medio august

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

20. udgave 

ISBN 9788757440294

 

Dansk Privatret HA (jur.)

Udkommer medio august

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

2. udgave 

ISBN 9788757440324

 

Dansk Privatret HA og HD

Udkommer medio august

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

2. udgave 

ISBN 9788757440331

 

Databeskyttelsesret

Udkommer til oktober

af Peter Blume  

5. udgave  

ISBN 9788757435368

 

Den nye persondataret

Udkommer medio august

af Peter Blume

2. udgave

ISBN 9788757438833

 

Fast Ejendom III

Udkommer medio august

af Carsten Munk-Hansen

2. udgave 

ISBN 9788757442939

 

Forvaltningsretten i hovedtræk

Er udkommet

af Dimitri Weil  

3. udgave  

ISBN 9788757438260 

 

Grundlæggende momsretlige principper 

Er udkommet

af Jette Thygesen  

2. udgave  

ISBN 9788757441505 

 

Introduktion til selskabretten

Udkommer medio august

af Jesper Lau Hansen 

2. udgave 

ISBN 9788757438215

 

Kapitalgevinstbeskatning

Udkommer medio august

af Mathias Navneet Gørup 

2. udgave 

ISBN 9788757440775

 

Ret, privatliv og teknologi

Udkommer til oktober

af Janne Rothmar Herrmann & Peter Blume  

4. udgave  

ISBN 9788757435955 

 

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

Udkommer ultimo august

af Niels Fenger

3. udgave

 

Selskabsskatteret

Udkommer medio august

af Mathias Navneet Gørup 

2. udgave 

ISBN 9788757440782

 

Sundhedsret

Udkommer medio august

af Helle Bødker Madsen

4. udgave 

ISBN 9788757438154

 

Jura – Lovsamlinger 2018

 

Erhvervsret

Udkommer medio august

Per Mogensen (ansv. red.) & Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)

25. udgave

ISBN 9788757440621

 

Erhvervsretlige love

Udkommer medio august

af Børge Dahl 

40. udgave 

ISBN 9788757440737

 

Formueret

Udkommer medio august

Jens Møller (red.)

4. udgave

ISBN 9788757440584

 

Forvaltningsret

Udkommer medio august

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440591

 

Immaterialret

Udkommer medio august

Morten Rosenmeier (red.)

3. udgave

ISBN 9788757440577

 

 Jura 1. år

Udkommer medio august

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440690

 

Persondataretlig regelsamling

Udkommer medio august

Peter Blume (red)

1. udgave 

ISBN 9788757443196

 

Proces- og strafferet

Udkommer medio august

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440683

 

Regelsamling i Konkurrenceret

Udkommer medio august

af Caroline Heide-Jørgensen

6. udgave

ISBN 9788757442977

 

Regelsamling i Markedsføringsret

Udkommer medio august

af Caroline Heide-Jørgensen

6. udgave

ISBN 9788757442984

 

Retsplejeloven – Straffeloven

Udkommer medio august

Jens Møller (ansv. red.)

28. udgave

ISBN 9788757440720

 

Selskabsret

Udkommer medio august

Jens Møller (red.)

4. udgave

ISBN 9788757440713

 

Skatteret – 2/2018

Udkommer medio august

Jan Pedersen (red.) 

7. udgave 

ISBN 9788757440492

 

Økonomi og samfund

 

Danmarks økonomi siden 1980

Ny udgave udkommer medio august

af Mikael Trier & Per Ulstrup Johansen 

16. udgave

ISBN 9788757443097

 

Globalization

Udkommer medio august

af Michael Hedegaard 

1. udgave

ISBN 9788757439748

 

Videnskabsteori og projektarbejde

Udkommer medio august

af René Nesgaard Nielsen  

1. udgave 

ISBN 9788757441307