Bøger til studiestart 2018Jura – nye titler

Retssystemers funktion og virkning

Udkommer ultimo september

af Helle Blomquist 

1. udgave 

ISBN 9788757441840

 

 

Jura – nye udgaver

Almindelig forvaltningsret

af Sten Bønsing 

4. udgave 

ISBN 9788757438239

 

Arveret

Udkommer primo oktober

af Irene Nørgaard  

7. udgave  

ISBN 9788757438093

 

Børs- og kapitalmarkedsret

Udkommer primo november

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff 

6. udgave 

ISBN 9788757439083

 

Dansk Erhvervsret

af Peter Arnt Nielsen, Lars Lindencrone Petersen & Bent Iversen 

13. udgave 

ISBN 9788757440799

 

Dansk privatret

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

20. udgave 

ISBN 9788757440294

 

Dansk Privatret HA (jur.)

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

2. udgave 

ISBN 9788757440324

 

Dansk Privatret HA og HD

af Hans Viggo Godsk Pedersen, Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen (ansv. red.) 

2. udgave 

ISBN 9788757440331

 

Databeskyttelsesret

Udkommer primo oktober

af Peter Blume  

5. udgave  

ISBN 9788757435368

 

Den nye persondataret

af Peter Blume

2. udgave

ISBN 9788757438833

 

Fast Ejendom III

af Carsten Munk-Hansen

2. udgave 

ISBN 9788757442939

 

Forvaltningsretten i hovedtræk

af Dimitri Weil  

3. udgave  

ISBN 9788757438260 

 

Grundlæggende momsretlige principper 

af Jette Thygesen  

2. udgave  

ISBN 9788757441505 

 

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten

af Jesper Lau Hansen 

2. udgave 

ISBN 9788757438215

 

Kapitalgevinstbeskatning

af Mathias Navneet Gørup 

2. udgave 

ISBN 9788757440775

 

Ret, privatliv og teknologi

Udkommer medio oktober

af Janne Rothmar Herrmann & Peter Blume  

4. udgave  

ISBN 9788757435955 

 

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

af Niels Fenger

3. udgave

ISBN 9788757443295

 

Selskabsskatteret

af Mathias Navneet Gørup 

2. udgave 

ISBN 9788757440782

 

Sundhedsret

af Helle Bødker Madsen

4. udgave 

ISBN 9788757438154

 

 

Jura – Lovsamlinger 2018

Erhvervsret

Per Mogensen (ansv. red.) & Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)

25. udgave

ISBN 9788757440621

 

Erhvervsretlige love 2018

af Børge Dahl 

40. udgave 

ISBN 9788757440737

 

Formueret

Jens Møller (red.)

4. udgave

ISBN 9788757440584

 

Forvaltningsret

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440591

 

Immaterialret

Morten Rosenmeier (red.)

3. udgave

ISBN 9788757440577

 

 Jura 1. år

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440690

 

Persondataretlig regelsamling

Peter Blume (red.)

1. udgave 

ISBN 9788757443196

 

Proces- og strafferet

Jens Møller (red.) 

4. udgave 

ISBN 9788757440683

 

Regelsamling i Konkurrenceret

af Caroline Heide-Jørgensen

6. udgave

ISBN 9788757442977

 

Regelsamling i Markedsføringsret

af Caroline Heide-Jørgensen

6. udgave

ISBN 9788757442984

 

Retsplejeloven – Straffeloven

Jens Møller (ansv. red.)

28. udgave

ISBN 9788757440720

 

Selskabsret

Jens Møller (red.)

4. udgave

ISBN 9788757440713

 

Skatteret – 2/2018

Jan Pedersen (red.) 

7. udgave 

ISBN 9788757440492

 

 

Økonomi og samfund

Danmarks økonomi siden 1980

af Mikael Trier & Per Ulstrup Johansen 

16. udgave

ISBN 9788757443097

 

Globalisation and the International Economy

af Michael Hedegaard 

1. udgave

ISBN 9788757439748

 

Videnskabsteori og projektarbejde for erhvervsøkonomer

af René Nesgaard Nielsen  

1. udgave 

ISBN 9788757441307