Skab psykologisk tryghed på arbejdspladsen og få mere gavn af dine medarbejdere!

”Den frygtløse organisation” af Amy C. Edmondson er netop udkommet. Bogen er en oversættelse af 1. udgave af den engelske "The Fearless Organization," der er inter­nationalt anerkendt for sit bidrag til ledelsestænkningen.

I bogen definerer Edmondson psyko­logisk tryghed bredt som et klima, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. Når en arbejdsplads er præget af relativt høj psykologisk tryghed, sker der gode ting: Fejl rapporte­res hurtigt, så der kan træffes øjeblikkelige indgribende foranstalt­ninger; der skabes muligheder for glat samarbejde mellem grupper eller afdelinger, og folk deler potentielt udviklende, innovative idéer.

”I Den frygtløse organisation samler Edmondson op på årtiers forsk­ning og viser på raffineret vis betydningen af psykologisk tryghed, og hvordan man øger den i sin organisation. Den er min bedste anbe­faling til både dem, som ønsker at lære begrebet bedre at kende; til ledere, der ønsker at blive dygtigere; og til akademikere, som ønsker en bred og lettilgængelig indføring og overblik over den mest aktuelle forskning.”

– Christian Ørsted, ledelsesrådgiver og forfatter til Livsfarlig ledelse.

Køb bogen her.

Læs interview med ledelsesrådgiver Christian Ørsted: "Man kan sagtens have psykologisk overskud i en krisesituation".