Arrangement: Dansk bydiplomati – hvad ved vi, og hvor er det på vej hen?

Danske byer og kommuner arbejder i hele verden. De har deres helt egne målsætninger, som de søger at realisere med et utal af forskellige indsatser på hele kloden, men de arbejder også diplomatisk på hele Danmarks vegne. Mange danske byer har lang erfaring med internationalt arbejde, andre er lige begyndt at afsøge mulighederne.

I dette seminar får vi for første gang et indblik i, hvilke erfaringer en række danske byer og kommuner – Viborg, Århus, København og Kommunernes Landsforening - har gjort med bydiplomatiet. Formålet er endvidere at få en forståelse for, hvorhen det danske bydiplomati bevæger sig i de kommende år.

Sted:

Kommunernes Landsforening

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København 

Tid:

2. november 2018, kl. 15.00-17.00, ankomst fra 14.30

Der vil blive serveret en let forplejning. Arrangementet er gratis

Organisatorer:

Djøf Forlag, Kommunernes Landsforening og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.