Arbejdsretsportalen+

En udvidet version af Arbejdsretsportalen - let tilgængelig, søgbar lovgivning, domme og litteratur.

Du kan logge på Arbejdsretsportalen+ via dette link

Portalen, der er udviklet i tæt samarbejde med Schultz og Dansk Arbejdsgiverforening, indeholder bl.a.:

  • Al relevant arbejds- og ansættelsesretlig lovgivning
  • Domme, kendelser og retsformandsafgørelser fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten og Tjenestemandsretterne
  • Faglige voldgiftskendelser fra DA-/LO-området og fra det statslige område
  • Afgørelser fra Tvistigheds-, Afskedigelses-, Leder-, Overenskomst- og Samarbejdsnævnet samt Folketingets Ombudsmand
  • Al relevant arbejds- og ansættelsesretslig litteratur fra Djøf Forlag

Med Arbejdsretsportalen+ får du adgang til al relevant arbejds- og ansættelsesretslig litteratur fra Djøf Forlag i form af lovkommentarer og håndbøger, der giver en grundig fremstilling af den relevante lovgivning og aktuelle retspraksis på området, nationalt såvel som internationalt.

Lovkommentarerne indeholder en dybdegående og systematisk gennemgang og udlægning af de relevante lovtekster og giver dermed et samlet overblik over loven paragraf for paragraf. Håndbøgerne indeholder en teoretisk og/eller praktisk behandling af et retsområde med grundige beskrivelser og analyser og kan med fordel bruges som opslagsværker. Alt indhold er søgbart og nemt at få overblik over.

Nyhedsservice

Portalen tilbyder en e-mail nyhedsservice, der automatisk informerer dig om ændringer og opdateringer indenfor selvvalgte områder.

Løbende opdatering

Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, skrives lovændringerne ind i selve lovteksten. Under hver ændret paragraf er ændringsforskriften beskrevet. Desuden er der fra den enkelte lov adgang til relevante lovforslag med bemærkninger. Derudover indeholder portalen et arkiv, hvor du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf. Al litteratur i portalen opdateres ligeledes løbende efter behov.

Målgruppe for portalen

Portalen er målrettet alle parter: arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, advokater og private virksomheder.

Læs mere om Arbejdsretsportalen

Abonnement

Bliv abonnent

Ønsker du at tegne et abonnement på Arbejdsretsportalen eller Arbejdsretsportalen+, kontakt da Schultz' kundeservice på telefon: 72 28 28 26 eller email kundeservice@schultz.dk

Er du allerede abonnent?

Besøg Arbejdsretsportalen